ARCHIWUM


Wstecz

Archiwum wygłaszanych referatów na seminariach
Zakładu Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów ZWBDS
Politechniki Poznańskiej
http://neur.am.put.poznan.pl

 Aktualizowano 05.X.2011 r

Rok 1997

906 17.II.1997 dr inż. Andrzej KABAŁA
    Problemy drgań cienkościennych korpusu przekładni zębatych
907 24.II.1997 mgr inż. Marek JANKOWSKI
    Metoda diagnozowania aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym
908 3.III.1997 mgr inż. Tadeusz ZĘBAKOWSKI
    Matematyczny opis wrażeń słuchowych
909 10.III.1997 mgr inż. Marian BLACHNIAK
    Stan obecny i kierunki dalszych badań nad detektorem pęknięć w metalowych elementach wirujących
910 17.III.1997 mgr inż. Piotr MONCZAK
    Akustyczny efekt Casimira - badania wstępne
911 24.III.1997 dr Zdzisław GOLEC
    Tomografia drganiowa elementów mechanicznych
912 7.IV.1997 dr inż. Marian DOBRY
    Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP ) część II habilitacja
913 14.IV.1997 dr Henryk KAŹMIERCZAK
    Modelowanie maszyn jako układu transformującego energię
914 21.IV.1997 Karol FURMANIAK
    Przepływ i transformacja energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże
    Krzysztof NOWAK
    Drganiowa diagnostyka stanu torowiska komunikacji miejskiej
915 28.IV.1997 Arkadiusz NOWAK, Jarosław LEWANDOWSKI, Mikołaj AWUKU
    Diagnostyczne badania identyfikacyjne maszyn pomocniczych bloku energetycznego
916
5.V.1997
Maciej ORZECHOWSKI
    Wibroakustyczne badania identyfikacyjne motoreduktorów
    Daniel RUTKOWSKI
    Określenie i korekta właściwości akustycznych sal wykładowych   WBM
917 12.V.1997 mgr inż. Jerzy TOMASZEWSKI
    Komputerowy system diagnostyki przekładni
918 19.V.1997 dr inż. Marian DOBRY
    Uogólniona analiza dynamiczna systemu mechanicznego
919 26.V.1997 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Struktura systemu diagnostycznego dla maszyn pomocniczych energetyki
920 2.VI.1997 mgr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Próba wykrycia uszkodzenia wałów metodą drganiową
921 9.VI.1997 mgr inż. Jarosław WOJSZNIS
    Diagnoza stanu maszyn za pomocą sieci neuronowych

 

Rok 1998

922 23.II.1998 dr inż. Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR)
    Modelowanie energetyczne dynamiki wybranych maszyn rolniczych
923 2.III.1998 mgr inż. Andrzej KWAŚNIEWSKI (WSO ZTB - Poznań)
    Obiekt w proaktywnym systemie eksploatacji
924 9.III.1998 mgr Małgorzata MISZCZAK
    Nieliniowy efekt dielektryczny (NDE) w zastosowaniu do diagnostyki gruntu
    mgr Jacek POLLAK
    Kryteria ocen egzaminacyjnych i kolokwialnych przy sprawdzeniu wyników nauczania (druga część seminarium)
925 16.III.1998 mgr inż. Jerzy TOMASZEWSKI (OBR REDOR - Bielsko Biała)
    Optymalne śledzenie rozwoju uszkodzeń przekładni zębatej
926 23.III.1998 dr inż. Jerzy LANGMAN (ART ZMT - Kraków)
    Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce maszyn rolniczych
927 30.III.1998 dr inż. Franciszek SORDYL (Schenck - Poznań)
    Minimalizacja drgań krajarek w fabrykach papieru
928 6.IV.1998 mgr inż. Jan ZAJĄCZKOWSKI (HBM - Poznań)
    Nowoczesna elektronika do wielokanałowego pomiaru wielkości mechanicznych w czasie rzeczywistym
929
20.IV.1998
dr inż. Marian DOBRY
    Oszacowanie dopuszczalnych wartości energetycznych wskaźników bezpieczeństwa (EWB) zmechanizowanych narzędzi ręcznych
930 27.IV.1998 dr inż. Franciszek TOMASZEWSKI (ITCiSS ZPSz - Poznań)
    Odwzorowanie wartości luzów par kinematycznych silnika w wartości estymat sygnału wibroakustycznego
931   dr Janina KOWALAK
    Reakcje dynamiczne wałów
932 11.V.1998 Dyplomanci ZDiWS
    Wybrane zagadnienia dynamiki i wibroakustyki systemów (referaty prac magisterskich - cz.I)
933 18.V.1998 mgr inż. Jerzy TOMASZEWSKI (OBR REDOR)
    Praktyczne przykłady diagnostyki maszyn
934 25.V.1998 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Porównanie metod analizy sygnałów niestacjonarnych
935 1.VI.1998 mgr Małgorzata MISZCZAK
    Akustyczny efekt Cassimira
936 8.VI.1998 Dyplomanci ZDiWS
    Wybrane zagadnienia dynamiki i wibroakustyki systemów (referaty prac magisterskich)
937 5.X.1998 prof. Czesław CEMPEL
    Diagnostyka symptomowa systemów i ich ewolucja
938 12.X.1998 dr inż. Roman BARCZEWSKI , dr inż. Marian DOBRY, dr Zdzisław GOLEC,dr Janina KOWALAK
    Konspekty grantów KBN - dyskusja
939 19.X.1998 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Komputerowo wspomagane stanowiska laboratoryjne
940 26.X.1998 dr Jan MONIETA ( WSM - Szczecin )
    Wiarygodność diagnozy wtryskiwaczy silników okrętowych
941 2.XI.1998 dr inż. Marian DOBRY
    Energetyczna ocena podkładek wibroizolacyjnych
942 9.XI.1998 dr inż. Jerzy TOMASZEWSKI
    Optymalne sterowanie przekładnią z uszkodzonym zębem
943 16.XI.1998 prof. Czesław CEMPEL
    Energetyczne modele symptomów i procesów drganiowych
944 23.XI.1998 dr Zdzisław GOLEC
    Zmiana czasu symulacji w obliczeniach dynamicznych
945 30.XI.1998 dr inż. Henryk KAŻMIERCZAK (PIMR)
    Identyfikacja parametrów modelu maszyn
946 7.XII.1998 dr Maria GOLEC
    Ocena właściwości akustycznych sal Senatu Politechniki Poznańskiej
947 14.XII.1998 mgr inż. Jarosław WOJSZNIS
    Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce cz. II
948 21.XII.1998 dr inż. Franciszek TOMASZEWSKI (ZPSz PP )
    Stan techniczny złożonego obiektu mechanicznego

 

Rok 1999

949 4.I.1999 prof. Czesław CEMPEL
    Zastosowanie rozkładu wartości szczególnych w diagnostyce
950 11.I.1999 mgr Małgorzata MISZCZAK
    Akustyczny efekt Casimira część II
951 25.I.1999 mgr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Modele symptomowe w diagnostyce część II
952 22.II.1999 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Podstawy teoretyczne uogólnionej - energetycznej diagnostyki dynamicznych struktur mechanicznych i bio mechanicznych
    mgr Jakub ŻAK
    Możliwości komputerowego systemu wspomagania prac inżynierskich z dynamiki, akustyki i wytrzymałości materiałów oferowanego przez firmę LMS International Letter
953 1.III.1999 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI ( ZPSz PP)
    Niezawodność lokomotyw eksploatowanych w PKP
954 8.III.1999 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Analiza czasowo-widmowa sygnałów niestacjonarnych
955 15.III.1999 prof. Czesław CEMPEL
    Metody modelowania dynamiki złożonych systemów naturalnych, ekonomicznych, socjotechnicznych
956 22.III.1999 prof. H.Gunther NATKE (University of Hannover)
    Problems in Diagnosis Technical Systems
957 29.III.1999 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR Poznań)
    Analiza energetyczna dynamiki systemu mechanicznego
958 12.IV.1999 dr Zdzisław GOLEC
    Eliminacja drgań układów mechanicznych z wykorzystaniem eliminatorów ciernych
959 19.IV.1999 mgr Lubomir ROTKO (IT WSP ZG)
    Czy muzyka szkodzi ?
960 26.IV.1999 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr Radosław CZARNECKI
    Energetyczna ocena podkładek wibroizolacyjnych
961 10.V.1999 mgr inż. Jarosław WOJSZNIS
    Możliwość wykorzystania algorytmów genetycznych w diagnostyce maszyn
962 17.V.1999 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Przepływ energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże (CNP) z konwencjonalnym narzędziem oraz jego ocena
963 24.V.1999 mgr inż. Andrzej KWAŚNIEWSKI (ZTB WSO Poznań)
    Diagnostyka proaktywna - kryteria wyboru podsystemów krytycznych obiektów
964 31.V.1999 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr Małgorzata MISZCZAK
    Ocena stanu zagrożenia drganiami operatorów zmechanizowanych ręcznych narzędzi
965 7.VI.1999 mgr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Modele symptomowe w diagnostyce część III
966 4.X.1999 dr Maria GOLEC
    Badania krzepnięcia stopów metali metodą emisji akustycznej
967 11.X.1999 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Modelling and Data Mining in Vibration Condition Monitoring
968 18.X.1999 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (ZPSz PP)
    Pomiary drgań w lokomotywach spalinowych i elektrycznych
969 25.X.1999 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK  (PIMR  Poznań)
    Estymacja mocy składowej dynamicznej wymuszeń zewnętrznych w maszynach
970 8.XI.1999 dr inż. Henryk TYLICKI  (KMRiP  ATR - Bydgoszcz)
    Optymalizacja prognozowania maszyn
971 15.XI.1999 dr Zdzisław GOLEC
    Dynamika układu mechanicznego opisanego niecałkowitymi pochodnymi
972 22.XI.1999 mgr inż. Wiktor KUPRASZEWICZ (KMRiP  ATR - Bydgoszcz)
    System doradczy wspomagania decyzji operatora testera stanu silnika spalinowego wysokoprężnego na bazie systemu szkoleniowego
973 29.XI.1999 dr inż. Roman BARCZEWSKI ; dr Zdzisław GOLEC
    Badania drganiowe autobusu SOLARIS
974 6.XII.1999 prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI  (KMRiP ATR - Bydgoszcz)
    Opis energetyczny silnika
975 13.XII.1999 mgr inż. Roman POPIELEWSKI
    Problem konstrukcji i kalibracji czujników emisji akustycznej
976 20.XII.1999 mgr inż. Włodzimierz PARNASOW
    Proste i odwrotne przekształcenie logarytmiczne w zastosowaniu do przetworzenia sygnałów emisji akustycznej

 

Rok  2000

977 10.I.2000 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr Małgorzata WOJSZNIS
    Badania dynamiki drgań parametrycznych w systemach
978 17.I.2000 dr hab. inż.  Marian DOBRY
    Energetyczne oddziaływanie drgań technicznych, środków transportu na organizm człowieka
979 24.I.2000 mgr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Modelowanie ewolucji symptomów dla celów diagnostycznych
980 21.II.2000 dr inż. Roman BARCZEWSKI ; dr Zdzisław GOLEC
    Metodyka badań oddziaływań drgań ruchu samochodowego
981 28.II.2000 dr inż. Husseiny GAFFER
    Selected problems of scientific and research works of Menoufia University, Shebin EI-kom , Egypt
982 6.III.2000 doc dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Synteza mocy obciążeń dynamicznych w systemie mechanicznym
983 13.III.2000 dr inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI (UDT- Poznań)
    Akredytacja laboratoriów w świetle normy ISO 17025
984 20.III.2000 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Pierwsza Zasada Przepływu Energii w systemie Mechanicznym jako podstawa teoretyczna uogólnionej - energetycznej metody analizy dynamicznej
985 27.III.2000 mgr inż. Andrzej KWAŚNIEWSKI (ZTB WSO - Poznań)
    Proaktywny podsystem prognozy diagnostycznej
986 3.IV.2000  
    Wybrane elementy z prac Dyplomantów Wydziału Budowy Maszyn kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność - Eksploatacja i Diagnostyka
987 10.IV.2000  
    Wybrane elementy z prac Dyplomantów Wydziału Budowy Maszyn kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność - Eksploatacja i Diagnostyka
988 17.VI.2000 prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI  (IMiUR  ATR - Olsztyn)
    Rozwój pokładowych systemów nadzorowania maszyn roboczych
989 8.V.2000 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr Małgorzata MISZCZAK
    Badania wpływu parametrów konstrukcyjnych przekładni zębatych na amplitudy parametrycznych drgań giętnych wałów
990 15.V.2000 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Dynamics lite and condition monitoring of mechanical systems in holistic approach
991 22.V.2000 prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI (IPBM PW - Warszawa)
    Nieliniowe symptomy diagnostyczne
992 29.V.2000 dr inż. Henryk TYLICKI (KMRiP ATR - Bydgoszcz)
    Badania niezawodności prognozy
993 5.VI.2000 prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI (KMRiP ATR - Bydgoszcz)
    Kształtowanie niezawodności systemu antropotechnicznego
994 12.VI.2000 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Pola spinorowe, generacja, detekcja i ich wpływ na właściwości materiałów i procesów
995 2.X.2000 dr Janina Kowalak
    Tematyka i oprzyrządowanie laboratorium z mechaniki i drgań
996 9.X.2000 prof. dr hab. Tomasz KAPITANIAK
    Chaos w układach z uderzeniami
997 16.X.2000 dr hab. inż. Marian DOBRY ; Mgr inż. Magdalena KOLECKA
    Przepływ energii w systemie Człowiek - Pojazd
998 23.X.2000 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Tematyka i oprzyrządowanie laboratorium z diagnostyki
999 30.X.2000 dr Maria GOLEC
    Tematyka i oprzyrządowanie laboratorium z akustyki
    dr hab. inż. Marian DOBRY
    Tematyka i oprzyrządowanie laboratorium z dynamiki maszyn
1000 6.XI.2000  
    Sesja naukowa z okazji Jubileuszu 1000 Seminarium
1001 13.XI.2000 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI
    Pomiar hałasu w lokomotywach elektrycznych
1002 20.XI.2000 mgr inż. Eugeniusz SZYMANIAK ; dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI
    Ocena regulacji stanu zaworów silnika spalinowego za pomocą sygnału drganiowego
1003 27.XI.2000 dr Zdzisław GOLEC
    Zagadnienia eliminacji drgań w ujęciu energetycznym
1004 4.XII.2000 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Sygnały symptomu, uszkodzenia wielowymiarowe monitorowanie systemów
1005 11.XII.2000 mgr inż. Andrzej KWAŚNIEWSKI
    Krotność kontroli stanów obiektów technicznych
1006 18.XII.2000 prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA
    Wektorowe zjawiska w akustycznym polu przepływowym

 

Rok  2001

1007 8.01.2001 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Metodologia identyfikacyjnych badań diagnostycznych maszyn wirnikowych
1008 15.01.2001 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK
    Analiza dyskretnego modelu rozpływu mocy obciążeń dynamicznych w systemach mechanicznych
1009 22.01.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr Małgorzata WOJSZNIS
    Model dynamiczny systemu Człowiek - Maszyna dla przypadku dużych narzędzi ręcznych
1010 26.II.2001 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (ZPSz PP)
    Metodyka pomiaru drgań wybranych zespołów lokomotywy
1011 5.III.2001 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Energetyczne modele systemu społecznego z produkcją i recyclingiem
1012 12.III.2001 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań )
    Analiza modelu energetycznego obciążeń w systemach mechanicznych
1013 19.III.2001 mgr inż. Andrzej KWAŚNIEWSKI (WSO - Poznań)
    Wpływ wilgotności względnej na proces dynamicznego osuszania śmigłowca SOKÓŁ
1014 26.III.2001 Drgania układów mechanicznych - prace dyplomowe :
    1/ Magdalena KRAKOWIAK - Wpływ drgań OUPN na strukturę geometryczną szlifowanej powierzchni w procesie zewnętrznego szlifowania wałów. (RB)
    2/ Michał ZIELNICA - Systemy diagnostyki kontrolnej kul młyna AJ 01 założenia projektowe (RB)
    3/ Bogdan KOWALEWSKI - Analiza dystrybucji mocy w systemie mechanicznym z wibroizolacją, eliminacją drgań (MD)
1015 2.IV.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Przepływ energii w systemie Człowiek - Maszyna w przypadku złożonych stanów oddziaływań pomiędzy podsystemami
    prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Modelowanie prostych i złożonych systemów działających w oparciu o modele procesora energii, a ograniczoną dyssypacją
1016 9.IV.2001 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI ; mgr inż. Grzegorz SZYMANIAK (ZPSz PP)
    Ocena stanu regulacji zaworów silnika spalinowego za pomocą sygnału drganiowego
1017 23.IV.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr inż. Magdalena KOLECKA
    Rozdział mocy w systemie Człowiek - Pojazd rozdział w subsystemie człowieka
1018 7.V.2001 dr Zdzisław GOLEC
    Modelowanie wielomasowych eliminatorów udarowych
1019 14.V.2001 dr Zdzisław GOLEC
    Innowacyjna metoda bezprzewodowego wibroakustycznego monitoringu uszkodzeń na przykładzie przekładni zębatej
    dr Maria GOLEC
    Badania rozpływu energii w bliskim polu wibroakustycznym struktur mechanicznych
    dr Janina KOWALAK
    Wpływ imperfekcji wału na trwałość i hałas łożysk tocznych
1020 21.V.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Wirtualna energetyczna diagnostyka systemów mechanicznych i biomechanicznych
1021 28.V.2001 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Synteza mocy obciążeń w systemach mechanicznych
1022 4.VI.2001 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Energetyczne modele ewolucji systemów
1023 11.VI.2001 dr Maria GOLEC
    Modelowanie własności akustycznych środowiska z zastosowaniem metody elementów brzegowych - wprowadzenie
1024 18.VI.2001 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Technologie informatyczne w badaniach i dydaktyce
1025 8.X.2001 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Procesor energii jako model życia subspołeczności z produkcją i recyklingiem - ekoprocesor energii
1026 15.X.2001 dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI ; mgr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI (ZPSz - PP)
    Metody analizy sygnałów dla różnych mocy silników
1027 22.X.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY
    Energetyczna diagnostyka systemów mechanicznych i biomechanicznych
1028 29.X.2001 prof. dr hab. Tadeusz ZIĘBAKOWSKI (IPBM PW - Warszawa)
    Matematyczne modelowanie zjawisk w zakresie percepcji wysokości
1029 5.XI.2001 dr hab. inż. Mariusz CHALAMOŃSKI (KMRiP ATR - Bydgoszcz)
    Wybrane problemy diagnozowania układów hydraulicznych
1030 12.XI.2001 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Rozkład obciążeń dynamicznych w systemach mechanicznych
1031 19.XI.2001 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Analiza drgań względnych w procesie szlifowania zewnętrznego wałów
1032 26.XI.2001 dr hab. inż. Marian DOBRY ; mgr inż. Magdalena KOLECKA
    Zagadnienie energetycznych oddziaływań środków transportu na organizm człowieka - wprowadzenie
1033 3.XII.2001 dr inż. Marek JANKOWSKI (KMRiP ATR - Bydgoszcz)
    Możliwość wykorzystania algorytmów genetycznych w eksploatacji maszyn
1034 10.XII.2001 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Analiza modalna konstrukcji

 

Rok  2002

1035 7.I.2002 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Technologie informatyczne w dydaktyce
1036 14.I.2002 dr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Wykorzystanie procesora energii do budowy modeli symptomowych - sprawozdanie z grantu KBN
1037 4.III.2002 dr Maria GOLEC ; dr Zdzisław GOLEC
    Eksperymentalne badania hałasu rodziny frezarek na przykładzie FYS 32
1038 11.III.2002 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Badania rozkładu obciążeń dynamicznych w maszynach
1039 18.III.2002 mgr inż. Paweł MIKOŁAJCZAK (KEPW - UWM)
    Komputerowy system utrzymania maszyn w Cukrowni Glinojeck
1040 25.III.2002 dr inż. Jan MONIETA (WSzM - Szczecin)
    Problemy diagnozowania silników okrętowych napędu głównego
1041 8.IV.2002 prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (ZPSz PP)
    Badanie odwzorowania procesu uszkodzeń silnika spalinowego w parametrach sygnału
1042 15.IV.2002 prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK (PR - Radom)
    Przyszłościowe problemy trybologii z uwzględnieniem systemów MEMS i NANO
1043 22.IV.2002  dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP ; mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ
    Zagadnienia energetycznej interakcji w systemie biomechanicznym Człowiek - Pojazd
1044 29.IV.2002 mgr inż. Bartosz NOWAK (ATR - Bydgoszcz)
    Badania drgań wybranych siedzisk pojazdów w warunkach terenowych
1045 6.V.2002  dr hab. inż. Marian DOBRY  prof. nadzw. PP
    Energetyczna diagnostyka systemów mechanicznych i biomechanicznych
1046 13.V.2002 mgr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI (ZPSz - PP)
    Metody diagnozowania silników spalinowych
1047 20.V.2002 doc. dr Henryk KAŹMIERCZAK (PIMR - Poznań)
    Energetyczna analiza trwałości zmęczeniowej
1048 27.V.2002 prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA
    Izopowierzchnie w przestrzennym polu natężenia dźwięku
1049 3.VI.2002 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Prezentacja e-skryptu
1050 10.VI.2002 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK
    Rozkład względem wartości szczególnych (SV) i jego zastosowania diagnostyczne
1051
1052
  Zebrania wewnętrzne
1053 7.X.2002 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Eko Gospodarka Przyszłości - nowe wezwania w kształceniu, nauce technologii
1054 14.X.2002 mgr inż. Bogdan GICAŁA  ( OBR - BB )
    Diagnostyka rozwoju pittingu i spallingu
1055 21.X.2002 mgr inż. Albert WENDLAND
    Moc akustyczna - metoda natężeniowa
1056 28.X.2002 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK
    Analiza według składowych głównych, techniki Data Mining
1057 4.XI.2002 dr inż. Wojciech SAŁATA
    Przegląd zajęć dydaktycznych prowadzonych w ZWBDS
1058 18.XI.2002 mgr Małgorzata WOJSZNIS
    Dynamika i przepływ energii w systemie Człowiek - Duże zmechanizowane narzędzie ręczne
1059 25.XI.2002 doc. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR - Poznań )
    Analiza przenoszenia obciążeń w agregacie maszynowym
1060 2.XII.2002 mgr inż. Tadeusz ZIĘBAKOWSKI
    Matematyczne modelowanie zjawisk w zakresie percepcji wysokości
1061 9.XII.2002 dr inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI   ( UDT - Oddział Poznań )
    Działalność dozoru technicznego, a regulacje Unii Europejskiej
1062 16.XII.2002 mgr inż. Włodzimierz PARNASOW
    Techniczne wspomaganie obsługi chorych długotrwale unieruchomionych

 

Rok  2003

1063 6.I.2003 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK
    Wielowymiarowe diagnozowanie i prognozowanie
1064 13.I.2003 mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ ; dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP
    Przepływ energii w biomechanicznym systemie Człowiek - Pojazd
1065 20.I.2003 dr inż. Maciej TABASZEWSKI
    Metodyka doboru modelu symptomowego do celów prognozy w automatycznych systemach nadzoru diagnostycznego
1066 27.I.2003 dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Technologie informatyczne w badaniach i dydaktyce
1067 24.II.2003 prof. dr hab. Czesław CEMPEL
    Diagnostyka - historia, stan obecny, perspektywy
1068 3.III.2003 dr  Zdzisław GOLEC
    Modelowanie uderzeniowych eliminatorów drgań
1069 10.III.2003 dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP
    Energetyczna diagnostyka systemów mechaniczno-biologicznych z wykorzystaniem energetycznych portretów charakterystyk rozdziału mocy chwilowej
1070 17.III.2003 prof. zw. dr hab. Czesław CEMPEL; dr inż. Maciej TABASZEWSKI; mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK
    Metody ekstracji wielowymiarowej informacji diagnostycznej
1071 24.III.2003 mgr inż. Grzegorz  SZYMAŃSKI, mgr inż. Bartosz CZECHYRA  ( ZPSz - PP )
    Możliwości wykorzystania widma z obwiedni sygnału czasowego do diagnostyki silników spalinowych
1072 31.III.2003 mgr Małgorzata WOJSZNIS  ( ZWBDS - PP ) 
    Dynamika przepływu energii w systemie Człowiek - Duże Zmechanizowane Narzędzie Ręczne część II  
1073 7.IV.2003 mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ;  dr hab. inż. Marian DOBRY  ( ZWBDS - PP )   prof. nadzw. PP
    Przepływ energii w biomechanicznym systemie Człowiek - Pojazd 
1074 14.IV.2003 dr Maria GOLEC  ( ZWBDS - PP ) 
    Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym w Polsce w odniesieniu do kierunków działań w Unii Europejskiej 
1075 5.V.2003 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK  ( ZWBDS - PP ) 
    Wielowymiarowe diagnozowanie i prognozowanie część II 
1076 12.V.2003 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWBDS - PP )
    Ruch chaotyczny w układach eliminacji drgań 
1077 19.V.2003 prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR - Poznań ) 
    Przykłady zastosowań metody analizy rozkładu mocy obciążeń dynamicznych 
1078 26.V.2003 dr inż. Marian JÓSKO ( IMRPS - PP ) 
    Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny stanu elementów ciężarowych pojazdów samochodowych
1079 2.VI.2003 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWBDS - PP )
    Momenty wyższych rzędów sygnałów wibroakustycznych w diagnostyce łożysk tocznych
1080 9.VI.2003 dr Janina KOWALAK   ( ZWBDS - PP ) 
    Ruch chaotyczny w układach o wielu stopniach swobody 
1081 16.VI.2003 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWBDS - PP )
    Automaty komórkowe jako nowe narzędzie modelowania 
1083 29.XI.2003 Zebranie wewnętrzne Zakładu
1084 6.X.2003 prof. dr hab. Czesław CEMPEL (ZWBDS-PP)
    Energetyka i wydolność geobiosfery a zaludnienie samoodnawialności ziemi
1085 13.X.2003  dr hab. inż. Marian DOBRY (ZWBDS-PP) prof. nadzw. PP
    Energetyczna diagnostyka i monitoring przepływu energii w systemach biologiczno-mechanicznych
1086 20.X.2003 prof. dr hab. Mirosław DROZDOWSKI (KSO-PP)
    Brillouinowskie rozpraszanie światła - metoda badania własności sprężystych i elastooptycznych
1087 27.X.2003 mgr inż. Barbara BŁAŻEJCZYK - OKOLEWSKA (KD-PŁ)
    Zasady klasyfikacji typów układów mechanicznych ze zderzeniami
1088 3.XI.2003 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK (ZWBDS-PP)
    Zastosowanie operatorów morfologicznych w analizie sygnałów impulsowo - periodycznych
1089 10.XI.2003 mgr Małgorzata WOJSZNIS (ZWBDS-PP)
    Dynamika przepływu energii w systemie Człowiek-Duże Zmechanizowane Narzędzie Ręczne cz. III
1090 17.XI.2003 prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK
    Analiza charakterystyk trwałości zmęczeniowej maszyn
1091 24.XI.2003 mgr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI (ZPSz-PP)
    Odwzorowanie pracy zaworów silnika spalinowego w sygnale drganiowym
1092 1.XII.2003 mgr inż. Bartosz CZECHYRA (ZPSz-PP)
    Odwzorowanie procesu spalania w sygnale drganiowym
1093 8.XII.2003 dr inż. Marian JÓSKO (IMRPS-PP)
    Zastosowanie metod nieniszczących do oceny stanu elementów ciężarowych pojazdów samochodowych  (cz. II)
1094 15.XII.2003 dr inż. Maciej TABASZEWSKI; dr Maria GOLEC (ZWBDS-PP)
    Określenie mapy natężenia dźwięku dla przekładni zębatej
1095 22.XII.2003 Zebranie wewnętrzne Zakładu

 

Rok  2004

1096 5.I.2004 mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ ; prof. dr hab. inż. Marian DOBRY  (ZWBDS-PP)
    Przepływ energii w biomechanicznym systemie Człowiek-Pojazd
1097 12.I.2004 mgr inż. Leon Swędrowski
    Diagnostyka łożysk silnika indukcyjnego na podstawie analizy krzywej prądu zasilania
1098 19.I.2004 mgr inż. Tadeusz Kubiak (Metalplast-Buk)
    Analiza ekonomiczno-niezawodnościowa stosowalności diagnostyki dla zakładu przeróbki tworzyw sztucznych
1099 26.I.2004 dr inż. Roman BARCZEWSKI (ZWBDS-PP)
    Uśrednianie multisynchroniczne sygnałów wibroakustycznych
1100 1.III.2004 prof. dr hab. Czesław CEMPEL (ZWBDS-PP)
    Holistyczne modele procesów degradacji w systemach mechanicznych-przegląd
1101 8.III.2004 mgr Małgorzata WOJSZNIS; dr hab. inż. Marian DOBRY (ZWBDS-PP)  prof. nadzw. PP
    Dynamika przepływu energii w systemie Człowiek-Duże Zmechanizowane Narzędzie Ręczne cz. III
1102 15.III.2004 dr inż. Andrzej KABAŁA (ZMT-PP)
    Problemy definiowania warunków brzegowych w analizie MES dynamiki Problemy definiowania warunków brzegowych w analizie MES dynamiki korpusów przekładni zębatych
1103 22.III.2004 mgr inż. Maciej Frankowski (Przedstawiciel firmy -SoundPLAN LLC)
    SoundPLAN- system symulacji i obliczeń uciążliwości hałasu
1104 29.III.2004 mgr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI; mgr inż. Bartosz CZECHYRA (ZPSz-PP)
    Diagnostyka drganiowa silnika o zapłonie samoczynnym
1105 5.IV.2004 prof. dr hab. inż. Marian DOBRY (ZWBDS-PP)
    Przepływ energii w procesach przejściowych systemów biologiczno-mechanicznych
1106 19.IV.2004 dr inż. Barbara BŁAŻEJCZYK-OKOLEWSKA (KDM-PŁ)
    Określenie warunków geometrycznych montażu i zderzeń w sklasyfikowanych typach układów mechanicznych ze zderzeniami
1107 26.IV.2004 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK (ZWBDS-PP)
    Zastosowanie operatorów morfologicznych w analizie sygnałów impulsowo-periodycznych
1108 10.V.2004 mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ;  dr hab. inż. Marian DOBRY (ZWBDS-PP) prof. nadzw. PP
    Hierarchiczny przepływ energii w strukturze dynamicznej człowieka poddanego wibracji ogólnej
1109 17.V.2004 dr inż. Jarosław KORZEB  (Wydział Transportu-PW)
    Wybrane zagadnienia analizy oddziaływań dynamicznych w układzie człowiek-siedzisko
1110 24.V.2004 mgr inż. Tomasz KUBIAK (Metalplast-Buk)
    Wektor obserwacji diagnostycznej maszyn przetwórstwa tworzyw sztucznych
1111 31.V.2004 prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  (PIMR-Poznań)
    Numeryczny model obciążeń dynamicznych
1112 7.VI.2004 dr inż. Roman BARCZEWSKI   (ZWBDS-PP)
    Uśrednianie multisynchroniczne sygnałów wibroakustycznych cz. II
1113 14.VI.2004 Stopień zaawansowania prac dyplomowych
1114 21.VI.2004 prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI  (ATR-Bydgoszcz)
    Trudne rozmowy o diagnostyce
1115 20.IX.2004 Zebranie informacyjno-organizacyjne ZWBDS-PP
1116 4.X.2004 prof. dr hab. Czesław CEMPEL (ZWBDS-PP)
    Zastosowanie wielowymiarowości w diagnostyce drganiowej maszyn
1117 18.X.2004 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  (ZWBDS-PP)
  Ocena stanu akustycznego środowiska wybranego regionu powiatu poznańskiego
1118 25.X.2004 dr hab. inż. Marian DOBRY prof.  nadzw. PP;  mgr inż. Magdalena GRYGOROWICZ  (ZWBDS-PP)
    Energetyczna transmitancja struktury biodynamicznej człowieka poddanego
działaniu wibracji ogólnej
1119 8.XI.2004 dr inż. Jan MONIETA  (WSzM-Szczecin)
    Badania systemu antropotechnicznego - siłownia okrętowa
1120 15.XI.2004 Tomasz KLEMM
    Potrzeby diagnozowania maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
1121 22.XI.2004 mgr inż. Tomasz KUBIAK  (Metalplast - Buk)
    Wektor obserwacji diagnostycznej maszyn przetwórstwa tworzyw sztucznych
1122 29.XI.2004 mgr inż. Włodzimierz PARNASOW   (ZWBDS-PP)
    Badanie tłumików kominowych do pieców gazowych
1123 6.XII.2004 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  (ZWBDS-PP); mgr inż. Zbigniew KŁOS
    Ekoinżynieria i zarządzanie środowiskiem - szkic programu kształcenia
1124 13.XII.2004 mgr inż. Wojciech ŁAPKA
    Tworzenie mapy akustycznej za pomocą programu SoundPLAN
1125 20.XII.2004 Zebranie wewnętrzne   ZWBDS-PP

 

Rok  2005

1126 3.I.2005 prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  (PIMR-Poznań)
    Energetyczny model obciążeń maszyn wirnikowych
1127 10.I.2005 dr inż. Roman Barczewski   (ZWiBDS-PP)
    Zastosowanie sumowania multisynchronicznego w diagnozowanniu silników elektrycznych
1128 17.I.2005 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK  (ZWBDS-PP)
    Pewność diagnozy stanu w podejściu jedno i wielowymiarowym
1129 28.II.2005 dr inż. Andrzej KABAŁA  ( ZMT - PP )
    Symulacja dynamiki rozruchu przekładni zębatej z uwzględnieniem luzów w łożysku i między zębami
1130 7.III.2005 prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA  ( Politechnika Szczecińska )
    Galeria wizualizacji przebiegów falowych w polu akustycznym
1131 14.III.2005 dr inż. Marcin ŁUCZAK  ( IMP  PAN - Gdańsk )
    Eksperymentalna analiza modalna wirnika trój podpartego  testem impulsowym
1132 21.III.2005 dr inż. Tomasz GAŁKA
    Symptomy ewolucyjne w diagnozowaniu turbozespołów
1133 4.IV.2005 dr inż. Andrzej KABAŁA  ( ZMT - PP )
    Emisja ciśnienia akustycznego z wnętrza cienkościennego korpusu z uwzględnieniem sprzężenia między modelem mechanicznym i akustycznym
1134 11.IV.2005 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Akustyka środowiska , a systemy GIS
1135 18.IV.2005 prof. dr hab. inż. Marian DOBRY
mgr Małgorzata WOJSZNIS  ( ZWiBDS - PP )
    Oddziaływanie drgań miejscowych na organizm ludzki - ocena analizy dynamicznej i energetycznej
1136 25.IV.2005 prof. dr hab. inż. Marian  DOBRY  ( ZWiBDS - PP )
    Energetyczna diagnostyka systemów mechanicznych i biomechatronicznych
1137 9.V.2005 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWiBDS - PP )
    Dynamika statku - model fizyczny i symulacja drgań swobodnych
1138 16.V.2005 dr Maria GOLEC  ( ZWiBDS - PP )
    Bliskie pole akustyczne modelu przekładni zębatej : eksperyment , symulacja
1139 23.V.2005 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Zastosowanie sumowania multisynchronicznego w diagnozowaniu silników elektrycznych
1140 30.V.2005 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Programy symulacyjne do badań hałasu środowiska
1141 6.VI.2005 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK  ( ZWiBDS - PP )
    Pewność diagnozy stanu w podejściu jedno i wielowymiarowym
1142 13.VI.2005 mgr inż. Janusz RUTKOWSKI doc. dr hab.  Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR  - Poznań )
    Analiza reakcji dynamicznych łożysk maszyn metodą elementów skończonych
1143 21.VI.2005 mgr inż. Maciej KLEMM
    Możliwość diagnozowania silników elektrycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych i logiki rozmytej
1144 26.IX.2005 Zebranie organizacyjno-informacyjne ZWiBDS
1145 3.X.2005 mgr Małgorzata WOJSZNIS  ( ZWiBDS - PP )
    Dynamika przepływu energii w systemie biomechanicznym : Człowiek-Duże Zmechanizowane Narzędzie Ręczne
1146 10.X.2005 Zebranie Instytutu Mechaniki Stosowanej godz. 9:00 sala 216
1147 17.X.2005 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  (ZWiBDS - PP )
    Diagnostyka wibroakustyczna maszyn - od sztuki pomiaru do nauki i technologii
1148 24.X.2005 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Badanie objętości akustycznej i jej symulacja w programie SYSNOISE
1149 7.XI.2005 dr inż. Anna Piątkowska (ITME - PW )
    Opis własności trybologicznych pary trącej z użyciem pomiarów wibroakustycznych - założenia
1150 14.XI.2005 prof. dr hab. inż. Marian DOBRY  (ZWiBDS - PP )
    Czy będziemy musieli zapinać pasy bezpieczeństwa - podstawy teoretyczne konstrukcji  dynamicznego zderzaka bezwładnościowego
1151 21.XI.2005 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Zagrożenie hałasem w środowisku zurbanizowanym
1152 28.XI.2005 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Diagnostycznie zorientowane metody przetwarzania sygnałów WA - przykłady zastosowań
1153 5.XII.2005 mgr inż. Magdalena  KRAKOWIAK  ( ZWiBDS -PP )
    Metoda wielouszkodzeniowej diagnostyki stanu maszyn w czasie rzeczywistym
1154 12.XII.2005 prof. dr hab. inż. Marian DOBRY ( ZWiBDS - PP )
    Energetyczne dostosowanie maszyn do człowieka i środowiska
1155 19.XII.2005 Zebranie wewnętrzne ZWiBDS

 

Rok  2006

1156 9.I.2006 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( ZWiBDS - PP )
    Redukcja hałasu na linii produkcyjnej płyt warstwowych
1157 16.I.2006 dr inż. Maciej TABASZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Prognozowanie w automatycznych systemach diagnostycznych - sprawozdanie z realizacji grantu KBN
1158 27.II.2006 prof. dr hab. Czesław CEMPEL (ZWiBDS-PP)
    mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK (ZWiBDS-PP)
    Niestacjonarność i przypadkowość w ocenie stanu wielowymiarowej diagnostyki stanu maszyn
1159 6.III.2006 dr Zdzisław GOLEC, dr Maria GOLEC, dr inż. Maciej TABASZEWSKI (ZWiBDS-PP) 
    Globalna i cząstkowa sprawność akustyczna modelu przekładni zębatej
1160 13.III.2006  mgr inż. Krzysztof  NADOLNY (ITM-PP)
    Moduły elastyczności cząstkowej w elastomerach
1161 20.III.2006  mgr inż. Igor SORDYL
    Identyfikacja własności dynamicznych układów mechanicznych (MIMO-Multi Input Multi Output) w warunkach eksploatacyjnych
1162  27.III.2006 doc. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  (PIMR-Poznań)
    Charakterystyki energetyczne degradacji technicznej elementu konstrukcji
1163  3.IV.2006  dr inż. Jan MONIETA (WSzM-Szczecin)
    Problemy diagnozowania procesu spalania silników okrętowych
1164  10.IV.2006  mgr inż. Wojciech ŁAPKA (ZWiBDS-PP)
    Metody badań normowych tłumików akustycznych
1165  17.IV.2006 Dzień wolny od pracy
1166 24.IV.2006 mgr inż. Igor SORDYL
    Estymacja własności dynamicznych pomp próżniowych
1167 1.V.2006 Święto pracy
1168 8.V.2006 dr inż. Roman BARCZEWSKI (ZWiBDS-PP)
    Diagnostycznie zorientowana metoda przetwarzania sygnału cz. III
1169 15.V.2006 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  (ZWiBDS-PP)
    Zjawiska akustyczne w falowodzie o skokowo zmiennym przekroju
1170 22.V.2006 dr inż. Tomasz GAŁKA
    Propozycja symptomów ewolucyjnych dla oceny stanu układów przepływowych turbin parowych
1171 29.V.2006 dr Małgorzata WOJSZNIS  (ZWiBDS-PP)
    Dynamika przepływu energii w systemie biomechanicznym Człowiek-Duże Zmechanizowane Narzędzie Ręczne
1172 5.VI.2006 dr hab. inż. Marian JÓSKO, mgr inż. J. KOWALCZYK
    Zastosowanie defektoskopii ultradźwiękowej do oceny połączeń klejonych
1173 12.VI.2006 dr inż.  Anna PIĄTKOWSKA  (ITME-PW)
    Opis własności trybologicznych pary trącej z użyciem pomiarów wibroakustycznych-założenia
1174 19.VI.2006 mgr inż. Maciej KLEMM
    Diagnostyka maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych cz. II
1175 19.IX.2006 Zebranie wewnętrzne ZWiBDS
1176 2.X.2006 prof. dr hab. Czesław CEMPEL (ZWiBDS-PP)
    dr inż. Maciej TABASZEWSKI (ZWiBDS-PP)
    Averaging the Symptoms in Multidimensional Condition Monitoring for Machines in Nonstationary Operation
1177 9.X.2006 mgr inż. Igor SORDYL
    Identyfikacja uszkodzenia powłoki wału prasowego maszyny papierniczej
1178 16.X.2006 dr inż. Bartosz CZECHYRA  (ISSiT-PP)
    Wykorzystanie sygnału drganiowego do oceny zjawisk zachodzących podczas cyklu pracy silnika spalinowego cz. I
1179 23.X.2006  mgr inż. Wojciech ŁAPKA   (ZWiBDS-PP)
    Wpływ obciążenia źródła akustycznego na zmianę jego charakterystyki widmowej
1180 30.X.2006 mgr inż. Jacek SZULCZYK   (ZWiBDS-PP)
    Przykład wygłuszania wnętrza pojazdu dostawczego
1181 6.XI.2006  prof. dr hab. inż.  Marian DOBRY   (ZWiBDS-PP)
    Energetyczna ocena norm drganiowych i propozycja zmian
1182 13.XI.2006 mgr inż. Wojciech ŁAPKA (ZWiBDS-PP)
    Badanie własności akustycznych spiral
1183 20.XI.2006 doc. dr hab.  Henryk KAŹMIERCZAK  (PIMR - Poznań )
    Energetyczne charakterystyki procesu degradacji obiektu mechanicznego
1184 27.XI.2006 prof. dr hab. inż.  Marian DOBRY   (ZWiBDS-PP)
    Diagnostyka ergonomiczna maszyn technologicznych
1185 4.XII2006 mgr inż. Jacek  SZULCZYK  (ZWiBDS-PP)
    Zastosowanie cieczy magnetycznej (Magnetic Fluids - MF)  w redukcji hałasu - wprowadzenie, założenia
1186 11.XII.2006 mgr inż. Igor SORDYL
    Badania własności dynamicznych konstrukcji maszyny papierniczej w warunkach eksploatacyjnych
1187 18.XII.2006 Zebranie wewnętrzne ZWiBDS
     
     
     

 

Rok 2007

1188 8.I.2007 dr inż. Roman BARCZEWSKI   (ZWiBDS-PP)
    Określenie stanu naprężeń i spójności strunobetonu
1189 15.I.2007 dr  inż. Maciej TABASZEWSKI  (ZWiBDS-PP)
    Prognozowanie resztkowej miary eksploatacji za pomocą sieci neuronowych
1190 19.II.2007 prof. dr hab. Czeław CEMPEL; dr inż. Maciej TABASZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Zastosowanie szarych systemów do modelowania i prognozowania w diagnostyce maszyn
1191 26.II.2007 mgr inż. Igor SORDYL
    Badanie własności dynamicznych konstrukcji maszyny papierniczej w warunkach eksploatacyjnych część I
1192 5.III.2007 dr hab. inż. Wiesław FIEBIG ( Politechnika Wrocławska - IKiEM )
    Lokalizacja źródeł dźwięku na przykładzie zasilaczy hydraulicznych
1193 12.III.2007 dr inż. Bartosz CZECHYRA ( ISSiT - PP )
    Wykorzystanie sygnału drganiowego do oceny zjawisk zachodzących podczas cyklu pracy silnika spalinowego część II
1194 19.III.2007 dr Małgorzata WOJSZNIS ( ZDWiS - PP )
    Model system Człowiek -Narzędzie z zastosowaniem wibroizolacji
1195 26.III.2007 Jacek SZULCZYK ( Studia Doktorskie - ZWiBDS - PP )
    Wpływ chłodzenia na skuteczność akustyczną obudowy dźwiękochłonnej
1196 2.IV.2007 mgr inż. Wojciech ŁAPKA ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Wyznaczanie tłumienia kanału spiralnego
1197 16.IV.2007 doc. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK ( PIMR - Poznań )
    Metody energetyczne w dynamice maszyn
1198 23.IV.2007 prof. dr hab. inż. Marian DOBRY  ( ZWiBDS - PP )
    Rozdział mocy i przepływ energii w strukturze dynamicznej Dynamicznego Zderzaka Bezwładnościowego
do pojazdów
1199 7.V.2007 mgr inż. Magdalena KRAKOWIAK (ZWiBDS - PP )
    Metoda wielouszkodzeniowej diagnostyki stanu maszyn w czasie rzeczywistym
1200 14.V.2007 mgr inż. Igor SORDYL
    Badania własności dynamicznych konstrukcji maszyny papierniczej w warunkach eksploatacyjnych część II 
1201  21.V.2007 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Parametry akustyczne cieczy magnetycznej 
1202 28.V.2007 mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Porównanie tłumienia tłumika absorpcyjnego: eksperyment, symulacja
1203 4.VI.2007 mgr inż. Maciej KLEMM
    Próba znalezienia miary diagnostycznej łożysk tocznych mało wrażliwej na prędkości obrotowe i siłę
obrotową łożyska
1204 11.VI.2007 mgr Dorota KABAŁA
    Koncepcja kampusu dla młodzieży przyjezdnej
1205 01.X.2007 prof. dr hab. Czesław CEMPEL;  dr inż. Maciej TABASZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Optymalizacja wymiaru przestrzeni obserwacji w diagnostyce maszyn
1206 08.X.2007 mgr inż. Igor SORDYL
    Estymacja własności części prasowej maszyny papierniczej - cz. III
1207 15.X.2007 mgr inż. Jakub KOWALCZYK, dr hab. inż. Marian JÓSKO (IMRiPS - PP)
    Badania możliwości stosowania metody ultradźwiękowej do oceny połączeń klejonych ości za
1208 22.X.2007 dr Maria GOLEC  ( ZWiBDS - PP )
    Wpływ hałasu niskoczęstotliwościowego na organizm człowieka - choroba wibroakustyczna
1209 29.X.2007 mgr inż. Jacek SZULCZYK, dr Maria GOLEC  (ZWiBDS - PP )
    Stan badań wibroakustycznych farm wiatrowych
1210 05.XI.2007 mgr inż. Wojciech ŁAPKA ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Falowód spiralny jako element systemów tłumiących hałas
1211 12.XI.2007 dr inż. Bartosz CZECHYRA  ( ISSiT - PP )
    Przestrzenne pomiary hałasu w wybranych typach tramwajów eksploatowanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu
1212 19.XI.2007 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Ocena stanu technicznego struktur z betonów sprężonych
1213 26.XI.2007 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWiBDS - PP )
    Eliminacja drgań mechanicznych z wykorzystaniem eliminatora ciernego - inny opis tarcia suchego
1214 03.XII.2007 mgr inż. Ryszard MAŃCZAK. dr hab. inż. Marian JÓSKO  ( IMRiPS - PP )
    Generowanie i badanie możliwości zastosowania ultradźwiękowej fali Lambda
1215 10.XII.2007 dr hab. inż. Marian DOBRY  ( ZWiBDS - PP )
    Rozdział mocy i przepływ energii jako uogólniona metoda oceny dynamiki strukturalnej i globalnej systemów mechanicznych i biologiczno - mechanicznych
1216 17.XII.2007 mgr inż. Jacek SZULCZYK, prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS - PP )
    Próba określania parametrów akustycznych cieczy magnetycznej
     

 

Rok  2008

1217 07.01.2008 mgr inż. Wojciech ŁAPKA   ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Właściwości spirali jako elementu tłumika hałasu
1218 14.01.2008 dr Małgorzata WOJSZNIS, dr hab. inż.  Marian DOBRY  ( ZWiBDS - PP )
    Modele dynamiczne i energetyczne systemu człowiek - narzędzie
1219 21.01.2008 dr inż. Maciej TABASZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu wartości symptomów
1220 25.II.2008 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS - PP )
    Prognozowanie globalnego i cząstkowego stanu obiektu w wielowymiarowej diagnostyce
1221 03.III.2008 mgr inż. Bartosz NOWAK  ( IMŚiIS - UKW - Bydgoszcz )
    Modelowanie układu dynamiki układu kość - implant. Badania numeryczne i eksperymentalne
1222 10.III.2008 dr hab. inż.  Franciszek PRZYSTUPA  prof.  ( IKiEM - PW )
    Diagnozowanie zdarzeń typu NNN , ( nagłe, nieznane, niespodziewane, niepohamowane ... )  w systemach rozległych
1223 17.III.2008 dr inż. Bartosz CZECHYRA  ( ISSiT - PP )
    Tramwaj czy samochód ? Narażenie operatora i pasażerów na zdarzenia akustyczne
1224 31.III.2008 doc. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR - Poznań )
    Energetyczne charakterystyki wibroizolacji systemów wielowarstwowych
1225 07.IV.2008 mgr inż. Igor SORDYL  ( VIBROEXPERT - doktorant PP )
    Estymacja własności części prasowej maszyny papierniczej - cz. IV
1226 14.IV.2008 dr Zdzisław GOLEC   ( ZWiBDS - PP )
    Efektywność liniowych i nieliniowych eliminatorów rezonansowych
1227 21.VI.2008 mgr inż. Wojciech ŁAPKA ( Studia Doktoranckie - ZWiBDS - PP )
    Własności akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu cz. II
1228 28.IV.2008 dr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI  ( ISSiT - PP )
    Zastosowanie analizy modalnej do diagnostyki silników spalinowych
1229 05.IV.2008 dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP , Wojciech MARCINIAK ( ZWiBDS - PP )
    Rozdział mocy w badaniach wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych
1230 12.V.2008 dr hab. inż. Marian DOBRY  prof. nadzw. PP  ( ZWiBDS - PP )
    Nowa generacja zmechanizowanych narzędzi ręcznych energetycznie dostosowanych do właściwości człowieka operatora
1231 19.V.2008 mgr inż. Maciej KLEM
    Autonomiczny układ diagnostyczny  maszyny krytycznej
1232 26.V.2008 mgr inż. Igor SORDYL  ( VIBROEXPERT - doktorant PP )
    Charakterystyki fazowo - częstotliwościowe części maszyny papierniczej
1233 02.VI.2008 dr inż. Roman BARCZEWSKI, Mirosław BOLKA  ( ZWiBDS - PP )
    Oddziaływanie drgań o charakterze ogólnym i miejscowym na rowerzystę
1234 09.VI.2008 dr inż. Krzysztof  KOSAŁA   ( AGH - Kraków )
    Rozkład względem wartości szczególnych na przykładzie oceny jakości akustycznej świątyń
1235    
1236    
1237 06.X.2008  dr hab. inż. Marian DOBRY prof.  nadzw. PP ( ZWiBDS - PP )
    Diagnostyka energetyczna systemów
1238 13.X.2008 dr Małgorzata WOJSZNIS  ( ZWiBDS - PP )
    Model przestrzenny systemu człowiek - młot wyburzeniowy - projekt badawczy cz. II
1239 20.X.2008 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS - PP )
    Uogólniony rozkład wartości szczególnych i jego zastosowania diagnostyczne - wstęp
1240 27.X.2008 mgr inż.  Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Numeryczne i eksperymentalne badania rozkładu poziomów ciśnienia akustycznego na wylocie kanału spiralnego
1241 03.X.2008 dr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI  ( ISSiT - PP )
    Ocena stanu technicznego centrali klimatyzacyjnej obiektu handlowego
1242 10.XI.2008 Dzień rektorski
1243 24.XI.2008 prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR - Poznań )
    Metody energetyczne w opisie procesu degradacji struktur mechanicznych
1244 01.XII.2008 dr  Jacek KROMULSKI, prof. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR - Poznań )
    Kryteria oceny obciążeń dynamicznych agregatu maszynowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu
1245 08.XII.2008 mgr inż.  Jacek SZULCZYK  ( ZWiBDS - PP )
    Próba zdefiniowania klimatu akustycznego turbin wiatrowych  UAWT
1246 15.XII.2008  mgr inż. Wojciech ŁAPKA  ( ZWiBDS - PP )
    Konkurs krzykaczy - Noc naukowcó

 

1247 22.XII.2008 Zebranie wewnętrzne Zakładu
1248 05.I.2009 mgr inż. Bartosz FIRLIK , dr inż. Bartosz CZECHYRA  ( ISSiT - PP )
    Ocena stanu torowiska tramwajowego w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa i komfortu jazdy  część I - koncepcja
1249 12.I.2009 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWiBDS - PP )
    Nieliniowy dynamiczny eliminator drgań - efektywność minimalizacji drgań
     
   

Rok 2009

     
1250 19.I.2009 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Parametryczne sumowanie synchroniczne - metoda i zastosowanie diagnostyczne
1251    
1252 02.III.2009 mgr inż. Włodzimierz PARNASOW  ( ZWiBDS  - PP )
    " Tłumienność wtrącania do źródła " układów akustycznych - definicja, metodyka pomiarów
1253 09.III.2009 dr hab. inż. Marian DOBRY  ( ZWiBDS - PP ) prof. nadzw. PP
    Model energetyczny człowiek - młot wyburzeniowy z wibroizolacją  WOSSO
1254 16.III.2009 prof. dr hab.  Czesław CEMPEL    ( ZWiBDS - PP )
    Optimization of symptom observation matrix in vibration condition monitoring
1255 08.VI.2009 mgr inż. Magdalena ZASTROŻNA  ( doktorantka - PP )
    Wielouszkodzeniowa diagnostyka stanu maszyny  ( podsumowanie realizacji pracy doktorskiej )
1266 15.VI.2009 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( doktorant - PP )
    Analiza porównawcza zjawisk akustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu
     
1268 28.IX.2009 dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP ( ZWiBS-PP )
    Metoda energetycznej oceny wpływu maszyny na człowieka i środowisko naturalne
1269 05.X.2009 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS-PP ) ; dr inż. Maciej TABASZEWSKI  ( ZWiBDS-PP )
    Double singular value decomposition as the way to improvement of vibration condition monitoring
1270 12.X.2009 mgr inż. Wojciech ŁAPKA ( ZWiBDS-PP )
    Konkurs Krzykaczy podczas Nocy Naukowców 2009 na Politechnice Poznańskiej - 33 minuty pokaz video
1271 09.XI.2009 mgr inż. Jacek SZULCZYK ( ZWiBDS-PP); prof. dr hab. Czesław CEMPEL ( ZWiBDS-PP)
    Wibroakustyka turbin VAWT- założenia i projekt badań terenowych
1272 16.XI.2009 mgr inż. Wojciech ŁAPKA ( ZWiBDS-PP )
    Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu - prereferat rozprawy doktorskiej
1273 23.XI.2009 prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA ( Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny )
    Wektorowe analizy przepływów akustycznych w układach ograniczonych
1274 30.XI.2009 prof. nadzw. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK ( PIMR )
    Charakterystyki zmian strukturalnych materiałów konstrukcyjnych
1275 07.XII.2009 dr inż. Magdalena GRYGOROWICZ ( ZWiBDS-PP )
    Model biodynamiczny człowieka do badań wpływu wibracji ogólnych
1276 14.XII.2009 Zebranie wewnętrzne ZWiBDS
1277 21.XII..2009 Przerwa świąteczna
     
     

Rok  2010 - 2011

1278 18.01.2010 mgr inż. Maciej KLEMM ( doktorant PP-SKF )
    Podejście agentowe w diagnostyce maszyn
1279 01.III.2010 dr inż. Magdalena GRYGOROWICZ, dr hab. inż. prof. nadzw. PP Marian DOBRY, dr inż. Maciej TABASZEWSKI ( ZWiBDS - PP )
    Energetyczna metoda eksperymentalna weryfikacji modeli fizycznych człowieka
1280 08.III.2010 dr hab. inż. Marek IWANIEC  ( WIMR - AGH ), Łukasz LECH, Agnieszka MIETŁA, Iwona WANAT  ( Doktoranci WIMR - AGH )
    Wybrane zagadnienia biomechaniki
1281 15.III.2010 dr Małgorzata WOJSZNIS  ( ZWiBDS - PP )
    Ergonomia stanowisk pracy
1282 22.III.2010  
     
1283 29.III.2010 prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS - PP )
    Externalization of machine internal information to increase diagnostic accuracy and quality
  05.IV.2010  
1284 12.IV.2010 dr Zdzisław GOLEC  ( ZWiBDS - PP ) , mgr inż. Kamil WINCENCIAK
    Wibroizolator magnetyczny - wstępne badania modelowe
1285 19.IV.2010 dr inż. Jakub KOWALCZYK  ( ZPSiTD - PP ), dr hab. inż. prof. nadzw. PP  Marian JÓSKO  ( ZPSiTD - PP )
    Ocena połączeń klejowych metodą ultradźwiękową
1286 26.IV.2010 dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS - PP )
    Charakterystyka STRFA wybranych procesów niestacjonarnych
1287 10.V.2010 prof. nadzw. dr hab. Henryk KAŹMIERCZAK  ( PIMR )
    Energetyczne charakterystyki wytężeń elementów maszyn
1288 17.V.2010 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( Doktorant PP - ZWiBDS ), prof. dr hab. Czesław CEMPEL  ( ZWiBDS - PP )
    Identyfikacja właściwości wibroakustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu - część badawcza
1289 24.V.2010 mgr inż. Artur SKORYNA   ( Doktorant PP - ZWiBDS )
    Próba wartościowania energetycznego i wibroakustycznego bazy danych elektrowni wiatrowych
1290 31.V.2010 mgr inż. Krzysztof SOLIŃSKI  ( Doktorant PP - ZWiBDS )
    Diagnostycznie zorientowane cechy sygnałów  WA emitowanych przez łożyska toczne
1291 07.VI.2010 dr inż. Maciej TABASZEWSKI ( ZWiBDS - PP )
    Zaawansowane problemy prognozy w diagnostyce technicznej
1292 14.VI.2010 mgr inż. Maciej KLEMM   ( Doktorant - PP    SKF )
    Podejście agentowe w diagnostyce maszyn - ciąg dalszy  ( temat tymczasowy )
1293

04.X.2010

dr hab. inż.  M.W. DOBRY  prof. nadzw. PP    ( ZWiBDS- PP )
    Energetyczna ocena ergonomiczności maszyn i pojazdów
1294

11.X.2010

prof. dr hab.  C. CEMPEL  ( ZWiBDS- PP )
    Diagnostyka Maszyn - stan obecny i trendy rozwoju
1295

18.X.2010

dr inż.  M. GRYGOROWICZ  ( ZWiBDS- PP )
    Przepływ energii w ciele człowieka w pozycji siedzącej pobudzonym do drgań ogólnych
1296 25.X.2010 prof. nadzw. dr hab. H. KAŹMIERCZAK   ( PIMR )
    Charakterystyki energetyczne procesu degradacji strukturalnej materiałów konstrukcyjnych
1297

08.XI.2010

dr inż. W. ŁAPKA  ( ZWiBDS- PP )
    Rezonator holikoidalny
1298 15.XI.2010 dr Zdzisław GOLEC   ( ZWiBDS- PP )
    Drgania wieży aerogeneratora - badania modelowe i eksperyment
1299 22.XI.2010 mgr inż. Krzysztof SOLIŃSKI ; dr inż. Roman BARCZEWSKI   ( ZWiBDS- PP )
    Problem lokalizacji źródeł procesów i zjawisk wibroakustycznych - część I
1300 29.XI.2010 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( ZWiBDS- PP )
    Parametry wibroakustyczne turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu
1301

06.XII.2010

dr hab. inż. Romuald  SZTUKIEWICZ prof. nadzw. PP
    Przegląd metod nieniszczących stosowanych w drogownictwie
1302 13.XII.2010 mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( ZWiBDS- PP )
    Akustyczne analizy symulacyjne lokalizacji mini turbin wiatrowych w obszarach zurbanizowanych
1303 03.I.2011  
1304 10.I.2011 mgr inż. Krzysztof SOLIŃSKI ; dr inż. Roman BARCZEWSKI  ( ZWiBDS- PP )
    Problem lokalizacji źródeł procesów i zjawisk wibroakustycznych - część II
1305 17.I.2011 dr Małgorzata WOJSZNIS; dr inż. M. TABASZEWSKI ; dr hab. inż.  M. W.  DOBRY  prof. nadzw. PP   ( ZWiBDS- PP )
    Innowacyjna metoda redukcji przepływu energii do człowieka - operatora od dużych zmechanizowanych narzędzi ręcznych - część II
1306

24.I.2011

dr inż. Roman BARCZEWSKI ; dr inż. Andrzej KABAŁA   ( ZWiBDS- PP )
    Badanie własności mechanicznych próbek drewnianych metodami wibroakustycznymi
1307 07.III.2011 dr inż. Bartosz CZECHYRA ; Bartosz FIRLIK
    Koncepcja systemu monitorowania stanu układu biegowego lekkiego Pojazdu Szynowego
1308 14.III.2011 prof. dr hab. Czesław CEMPEL   ( ZWiBDS - PP )
    Ewolucja intensywności uszkodzeń jako wskaźnik redundancji obserwacji i nadchodzącej awarii maszyny
1309 21.III.2011 dr hab. inż. Marian DOBRY  prof. nadzw. PP   ( ZWiBDS - PP )
    Energetyczna ocena ergonomiczności maszyn i pojazdów
1310 28.III.2011 prof. nadzw. dr hab. H. KAŹMIERCZAK   ( PIMR )
    Wytężenie krytyczne elementu konstrukcji
1311 04.IV.2011 dr hab. inż. Romuald SZTUKIEWICZ  prof. nadzw. PP
    Systemy wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania
1312 11.IV.2011 mgr inż. Emil  MACIEJEWSKI  ( doktorant - PP )
    Szacowanie wytrzymałości zmęczeniowej : metody probabilistyczne, "dwuparametryczne ", energetyczne - ich charakterystyka i porównanie
1313 18.IV.2011 r. dr inż. Wojciech ŁAPKA ; prof. dr hab. Czesław CEMPEL ; mgr inż. Jacek SZULCZYK   ( ZWiBDS - PP )
    Optymalizacja akustyczna i przepływowa helikoidy jako tłumika w instalacjach powietrznych - część I
1314 09.V.2011 r. mgr inż. Krzysztof  SOLIŃSKI  ( doktorant - PP )
    Zagadnienia lokalizacji źródeł procesów i zjawisk wibroakustycznych w złożonych układach mechanicznych - uwarunkowania prowadzonych badań
stanowiskowych
1315 16.V.2011 r. dr Zdzisław GOLEC   ( ZWiBDS - PP )
    Nieliniowy dynamiczny eliminator drgań - badania analityczne i symulacyjne
1316 23.V.2011 r. dr inż. Magdalena GRYGOROWICZ  ( ZWiBDS - PP )
    Drgania ogólne w terapii choroby Parkinsona
1317 30.V.2011 r. mgr inż. Jacek SZULCZYK  ( ZWiBDS - PP )
    Identyfikacja właściwości wibroakustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu w obszarze zurbanizowanym - podsumowanie
1318 06.VI.2011 r. dr inż. Roman BARCZEWSKI ; dr inż. Andrzej KABAŁA
    Badania właściwości mechanicznych próbek drewnianych metodami wibroakustycznymi - część III
1319 13.VI.2011 r. mgr inż. Emil MACIEJEWSKI   ( doktorant - PP ) ; dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP
    Metoda energetyczna w wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach laboratoryjnych