Teoria i Inżynieria Systemów e-skrypt wydanie II

TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW

- zasady i zastosowania myślenia systemowego-
dla studentów Wydziałów Politechnicznych

Czesław CEMPEL2

Politechnika Poznańska
(stan 29.04.04)

                                                                                            Education is the ability to perceive
                                                                             the hidden connections between phenomena.

                                                                                                                            Vaclav HAVEL


Wstecz

Spis treści

1.        Teoria i Inżynieria Systemów - wprowadzenie potrzeby
            1.1    My w otoczeniu systemowym
            1.2    Paradygmat systemowy
            1.3    Kto korzysta z podejścia systemowego
            1.4    Trendy rozwoju świata i podejście systemowe
            1.5    Podsumowanie
            1.6    Problemy

2.        Myślenie systemowe, drogi rozwoju i stan obecny
            2.1    Wstęp
            2.2    Techniczno organizacyjna droga rozwoju paradygmatu systemowego
            2.3    Naukowa droga do podejścia systemowego
            2.4    Myślenie systemowe w badaniach i pojmowaniu świata
            2.5    Nowy paradygmat w badaniach technologii i gospodarce
            2.6    Podejście systemowe w inżynierii i gospodarce
            2.7    Podsumowanie
            2.8    Problemy

3.        Systemy, holony, ich rodzaje i własności, - podstawowe idee Teorii Systemów
            3.1    Wstęp
            3.2    Definicje systemu
            3.3    Hierarchia systemowa świata
            3.4    Własności strukturalne i dynamiczne systemów
            3.5    Własności ewolucyjne systemów
            3.6    Ogólne koncepcje systemowe
            3.7    Podsumowanie
            3.8    Problemy

4.        Cykl życia systemów
            4.1    Cykl życia systemów naturalnych
            4.2    Cykl życia systemów tworzonych przez człowieka
            4.3    Koszt cyklu życia
            4.4    Alternatywne i holistyczne sposoby widzenia kosztów
            4.5    Ekologiczne widzenie cyklu życia - tech metabolizm
            4.6    Podsumowanie
            4.7    Problemy

5.        Modele systemów i ich zachowanie
            5.1    Modele, modelowanie, symulacja
            5.2    Typy modeli obiektów i procesów
            5.3    Modele wzrostu systemów
            5.4    Modele zachowania systemów z ograniczeniami strukturalnymi
            5.5    Modele interakcji -systemy konfliktowe
            5.6    Modele systemów złożonych
            5.7    Prognozowanie ewolucji systemów - planowanie strategiczne
            5.8    Podsumowanie
            5.9    Problemy

6.        Innowacyjne rozwiązywanie problemów - synteza i analiza systemowa        
          
6.1    Wstęp
           6.2    Działanie umysłu ; supermind, superlearning
           6.3    Myślenie - myślenie twórcze
           6.4    Metody twórczego myślenie
                    6.4.1    Myślenie równoległe i metoda CIMDO DeBono
                    6.4.2    Barainstorming - burza mózgów
                    6.4.3    Synektyka
                    6.4.4    Morfologia funkcjonalna
           6.5    Odkrywanie nowej wiedzy
           6.6    Mapy umysłowe problemów i harmonogramy działań
           6.7    Projektowanie przyszłości
           6.8    Myślenie hipertekstowe
           6.9    Podsumowanie
           6.10  Problemy

7.        Projektowanie koncepcyjne systemów
           7.1    Wstęp
           7.2    Projektowanie - cechy ogólne
           7.3    Analiza sytuacji i definicja problemu projektowego
                    7.3.1    Źródła potrzeb
                    7.3.2    poszukiwanie niszy rynkowej
           7.4    Wymagania projektowe nowego systemu
           7.5    Holistyczne projektowanie jakości
           7.6    Ekoprojektowanie
           7.7    Projekt przedsięwzięcia  ZALICZENIE  przedmiotu
           7.8    Podsumowanie
           7.9    Problemy

8.        Wybór rozwiązań systemowych - optymalizacja, decyzje
           8.1    Wstęp
           8.2    Wybór systemu idealnego - kryteria jakości
           8.3    Optymalizacja wariantów rozwiązań systemów
                    8.3.1    Optymalizacja niesformalizowana - jakościowa
                    8.3.2    Optymalizacja heurystyczna - ilościowa
                    8.3.3    Optymalizacja analityczno iteracyjna
           8.4    Podejmowanie decyzji wyboru w optymalizacji systemowej
                    8.4.1    Decyzje deterministyczne
                    8.4.2    Decyzje ze znanym ryzykiem
                    8.4.3    Decyzje w stanie niepewności
                    8.4.4    Drzewa decyzji
           8.5    Efektywność i użyteczność systemów
           8.6    Podsumowanie 
           8.7    Problemy

9.        Inżynieria wirtualna w inżynierii systemów
           9.1    Wstęp
           9.2    Technologie informatyczne - sztuczna inteligencja, sztuczne życie
           9.3    Systemy ekspertowe i sieci neuronowe
           9.4    Zastosowania automatów komórkowych w inżynierii wirtualnej
           9.5    Algorytmy genetyczne, sztuczne życie, programowanie ewolucyjne
           9.6    Odkrywanie wiedzy - Data Miting
           9.7    Podsumowanie
           9.8    Problemy

10.     Wiedza w gospodarce i w społeczeństwie
           10.1  Wstęp
           10.2  Od danych do informacji, wiedzy i mądrości
           10.3  Organizacje uczące się - zarządzanie wiedzą
           10.4  Re - engineering - zarządzanie zmianą
           10.5  Ewolucja organizacji przedsiębiorstw i modele postaw pracowniczych
           10.6  Problemy

11.    Zakończenie

12.    Literatura i źródła

13.    Załączniki
          Z 1 Zaliczenie przedmiotu - Projekt Przedsięwzięcia  
          Z 2 Linki do sieci światowej WWW dla poszerzenia omawianych zagadnień i samodzielnych studiów

Uwaga : Niektóre rysunki zachowano w wersji oryginalnej  z dwu powodów :

      
      
       

(jackub)