OKOLICZNOŚCIOWA SESJA NAUKOWO - TECHNICZNA
z okazji
1000 Otwartego Seminarium
Zakładu Dynamiki i Wibroakustyki Systemów IMS PP
prowadzonego przez Prof. Czesława CEMPLA

Wstecz

6 listopada 2000 r.odbyło się 1000 Otwarte Seminarium Naukowo - Techniczne Zakładu Dynamiki i Wibroakustyki Systemów, prowadzone przez Prof. CZESŁAWA CEMPLA. Z tej okazji zorganizowano Okolicznościową Sesję Naukowo-Techniczną. W ramach Sesji wygłoszono referaty o charakterze naukowym , technicznym oraz krótkie wspomnienia. Nadesłane prace zostały opublikowane "DIAGNOSTYCE" Vol 23. 2000.

Komitet Organizacyjny

Miejsce obrad:
Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie Politechniki Poznańskiej
ul. Jana Pawała II 28, 61-138 Poznań (wejście od ul. Kórnickiej)
Poznań, 6 listopada 2000 roku

PROGRAM

8.30 Rejestracja uczestników Jubileuszowego 1000 Seminarium
9.00 Uroczyste otwarcie 1000 Seminarium - wystąpienia J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej i Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania oraz wystąpienia innych oficjalnych Gości.
9.10 Rys historyczny Seminarium - Zdzisław GOLEC
10.30 Sylwetka Przewodniczącego Seminarium Prof. dr hab. dr h.c., członka koresp. PAN, członka Akademii Inżynierskiej Czesława CEMPLA - Marian W. DOBRY
10.45 Od równania Duffing'a do Rozkładu Względem Wartości Szczególnych;
'1000. raz naukowo';
Osobiste spojrzenie na Seminaria w Zespole Dynamiki i Wibroakustyki Systemów - Czesław CEMPEL


SESJA NAUKOWA
godzina autor tytuł
10.00 Roman BARCZEWSKI Diagnozowanie układów na podstawie analizy zmian krzywej szkieletowej uzyskiwanej metodą STFT-AFC
10.15 Wojciech CHOLEWA Proces wnioskowania diagnostycznego jako poszukiwanie równowagi w sieci stwierdzeń
10.30 Marian W. DOBRY Podstawy zaawansowanej diagnostyki energetycznej systemów mechanicznych i biomechanicznych
10.45 Zbigniew W.ENGEL Praktyczne zastosowanie wibroakustycznej zasady wzajemności

11.00-11.15 Przerwa

godzina autor tytuł
11.15 Maria GOLEC Diagnostyka procesu krzepnięcia odlewów ze stopów metali metodą emisji akustycznej
11.30 Zdzisław GOLEC Zagadnienie eliminacji drgań mechanicznych - podejście energetyczne
11.45 Adam HAMROL Miejsce diagnostyki technicznej w sterowaniu jakością procesów obróbki mechanicznej
10.45 Adam HAMROL
Paweł TWARDOWSKI
Wykorzystanie sygnału drgań do prognozowania błędu kształtu przy toczeniu stali zahartowanej

12.15-12.30 Przerwa

godzina autor tytuł
12.30 Henryk KAŹMIERCZAK Model rozpływu energii w systemach mechanicznych
12.45 Janina KOWALAK Modelowanie drgań węzła łożyskowego
13.00 Ryszard MICHALSKI Diagnostyczny system sterowania eksploatacją maszyn rolniczych
13.15 Jan MONIETA Diagnostyka wibroakustyczna układów wtryskowych silników okrętowych

13.30-13.45 Przerwa

godzina autor tytuł
13.45 Zenon ORŁOWSKI
Tomasz GAŁKA
Procesor energii w energetyce
14.00 Jerzy OSIŃSKI Modelowanie dynamiki maszyn z zastosowaniem MES
14.15 Franciszek SORDYL
Igor SORDYL
Identyfikacja własności dynamicznych obiektów realizowana w ramach kompleksowej diagnostyki technicznej
14.30 Franciszek TOMASZEWSKI
Jerzy KWASNIKOWSKI
Badanie związków pomiędzy uszkodzeniami silnika spalinowego a sygnałem diagnostycznym

14.45-15.00 Przerwa

godzina autor tytuł
15.00 Jerzy TOMASZEWSKI Model rozwoju pittingu dla potrzeb diagnostyki w przekładniach zębatych
15.15 Henryk TYLICKI
Jacek RÓŻYCKI
Metodologia badania wrażliwości prognozy stanu technicznego maszyn
15.30 Tadeusz UHL Zastosowanie analizy modalnej w diagnostyce maszyn
15.45 Tadeusz ZIĘBAKOWSKI Konstrukcja charakterystyk dźwięku "mało wrażliwych" na transformacje nieliniowe.
16.00 Bogdan ŻÓŁTOWSKI Analiza modalna w diagnozowaniu przekładni zębatej

15.15 Zamknięcie obrad

Zapytania dotyczące materiałów Seminarium prosimy przesłać na adres organizatorów

1000 Sesja Naukowa Techniczna ZDiWS
Dr Janina KOWALAK
Politechnika Poznańska
Instytut Mechaniki Stosowanej
69-965 Poznań
ul. Piotrowo 3

Zapytania pocztą elektroniczną pod adres : dr Janina KOWALAK lub telefonicznie: (061) 665-2302.