dr inż. Wojciech SAŁATA

 Strona główna


Skrypt : MECHANIKA OGÓLNA W ZARYSIE

 

 

Dydaktyka:

Karty ECTS

 

Tytuł Kod
Mechanika ogólna I 000 06 0 302 0 0503
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika  II / 3
Specjalność Przedmiot 
   obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :2  Ćwiczenia :1    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący :dr  inż. Wojciech Sałata 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Wojciech.Salata@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot podstawowy na kierunku Mechanika Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Cele :Pogłębienie ogólnego wykształcenia studentów z zakresu nauk ścisłych oraz wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną niezbędną do studiowania wytrzymałości materiałów, drgań mechanicznych, teorii maszyn i mechanizmów i innych.

Opis przedmiotu :Wybrane zagadnienia z algebry wektorów. Aksjomaty statyki. Więzy i ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Ogólny warunek równowagi dowolnego układu materialnego. Zbieżny układ sił : redukcja układu, warunki równowagi, twierdzenie o trzech siłach. Para sił. Dowolny układ sił : redukcja układu, warunki równowagi. Szczególne przypadki dowolnego układu sił. Układy statycznie niewyznaczalne. Środki ciężkości brył, powierzchni i linii. Kinematyka punktu. Prędkość i przyśpieszenie dowolnego punktu bryły w ruchu ogólnym. Szczególne przypadki ruchu ogólnego bryły. Ruch złożony punktu. Dwa podstawowe zagadnienia dynamiki. Zasada d΄Alembeta. Drgania punktu materialnego. Praca, moc, energia kinetyczna i potencjalna. Dynamika ruchu złożonego punktu materialnego. Pęd układu punktów materialnych i bryły. Zasada pędu i popędu, zasada zachowania pędu. Twierdzenie o ruchu środka masy. Ruch układu o zmiennej masie.

Wymagane wiadomości :Prawa Newtona. Podstawowe wiadomości z rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.

Forma prowadzonych zajęć :  Wykład, ćwiczenia rachunkowe.

Metody oceny :Sprawdziany pisemne.

Bibliografia :

 1. Sałata W.  Mechanika ogólna w zarysie,  Poznań, Wyd. PP 1998
 2. Leyko J.  Mechanika ogólna  T. I i II, Warszawa, PWN 1996
 3. Misiak J. Mechanika ogólna  T.  I i II, Warszawa, WNT 1995
 4. Osiński Z. Mechanika ogólna  Warszawa, PWN 2000
 5. Misiak J. Zadania z mechaniki ogólnej  Część  I i II, Warszawa, WNT 1992
 6. Nizioł J.  Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki  Warszawa, WNT 2002
 7. Mieszczerski I. W.  Zbiór zadań z mechaniki  Warszawa, PWN 1969

...

 
Tytuł Kod
Mechanika ogólna II 000 06 0 402 0 0504
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika  II / 4
Specjalność Przedmiot 
   obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :1  Ćwiczenia :2    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący :dr  inż. Wojciech Sałata 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Wojciech.Salata@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot podstawowy na kierunku Mechanika Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Cele :Pogłębienie ogólnego wykształcenia studentów z zakresu nauk ścisłych oraz wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną niezbędną do studiowania wytrzymałości materiałów, drgań mechanicznych, teorii maszyn i mechanizmów i innych.

Opis przedmiotu :Momenty statyczne. Momenty bezwładności. Transformacja momentów bezwładności, twierdzenie Steinera, elipsoida bezwładności. Główne i główne centralne momenty bezwładności. Kręt układu punktów materialnych i bryły. redukcja krętu do środka masy. Zasada krętu i pokrętu, zasada zachowania krętu. Energia kinetyczna układu punktów materialnych i bryły. Twierdzenie Koeniga. Zasada pracy i energii kinetycznej, zasada zachowania energii mechanicznej. Dynamika ruchu ogólnego bryły sztywnej. Dynamika ruchu obrotowego bryły, reakcje dynamiczne. Dynamika ruchu płaskiego bryły. Siły chwilowe, uderzenia proste, ukośne i mimośrodowe. Środek uderzenia. Elementy mechaniki analitycznej : stopnie swobody, więzy, współrzędne uogólnione i siły uogólnione, przemieszczenia przygotowane, zasada prac przygotowanych, równania Lagrange΄a  II - rodzaju, zasada  Dirichleta.

Wymagane wiadomości : Prawa Newtona. Podstawowe wiadomości z rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego. Wiadomości z mechaniki z poprzedniego semestru.

Forma prowadzonych zajęć :Wykład ćwiczenia rachunkowe

Metody oceny :Sprawdziany pisemne, egzamin.

Bibliografia :

 1. Sałata W.  Mechanika ogólna w zarysie, Poznań, Wyd. PP 1998
 2. Leyko J.  Mechanika ogólna  T.  I i II, Warszawa, PWN 1996
 3. Misiak J.  Mechanika ogólna  T. I i II, Warszawa, WNT  1995
 4. Osiński Z. Mechanika ogólna  Warszawa , PWN 2000
 5. Misiak J.  Zadania z mechaniki ogólnej  Część II i III, Warszawa, WNT 1992
 6. Nizioł J.  Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki  Warszawa, WNT  2002
 7. Mieszczerski I. W.  Zbiór zadań z mechaniki  Warszawa, PWN  1969