Teoria i Inżynieria Systemów

 

TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW

 

                                                                                                   Education is the ability to perceive
                                                                                    the hidden connections between phenomena.
                                                                                                                                       Vaclav  HAVEL

  Wstecz

                                       Spis treści

Rozdział I - Teoria i inżynieria systemów - wprowadzenie  potrzeby
Rozdział II - Myślenie systemowe, drogi rozwoju i stan obecny
Rozdział III - Podstawowe byty i idee Teorii Systemów - systemy, holony i ich własności
Rozdział IV - Cykl życia systemów
Rozdział V - Modele systemów i ich zachowanie
Rozdział VI -  Innowacyjne rozwiązanie problemów - synteza i analiza systemowa
Rozdział VII - Projektowanie koncepcyjne systemów
Rozdział VIII - Wybór rozwiązań systemowych - optymalizacja, decyzje
Rozdział IX - Inżynieria wirtualna w inżynierii systemów
Rozdział X - Wiedza w gospodarce i w społeczeństwie
Rozdział XI - Zakończenie

Rozdział XII - Literatura i źródła ( http://www. .... )

Rozdział XIII - Załączniki

 

UWAGA :

                       Niektóre rysunki zachowano w wersji oryginalnej z trzech powodów

  • by podniecić do nauki języka,
  • by pokazać jak nieraz polskie terminy odbiegają od obcojęzycznych i tłumaczenie z polskiego na dany  język może być nietrafione i cudaczne
  • i trochę również z umiarkowanego lenistwa  !!!

 

2 października 2005

Pełna wersja skryptu w formacie
(rozmiar ~ 16,4 MB)