Teoria i Inżynieria Systemów

 

TEORIA  I   INŻYNIERIA   SYSTEMÓW

                                                            - zasady  i zastosowania myślenia systemowego -

                                                        skrypt dla studentów Wydziałów Politechnicznych

                                                    Na podstawie materiałów wykładowych w Politechnice Poznańskiej

                                                                                        Dla studiów dziennych i doktoranckich 1

 

Czesław  CEMPEL

Instytut Mechaniki Stosowanej , Politechnika Poznańska

Poznań ul. Piotrowo 3    PL - 60-965,    POZNAŃ

fax. (061) 665-2307 ,    e-mail : Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl

Wydano w formie maszynopisu i jako skrypt elektroniczny "e-skrypt"

                                                                                            Adres : http://neur.am.put.poznan.pl

lub adres internetowy Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

http://ml.put.poznan.pl

Uwaga : Ukazało się nowe wydanie książki : Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego

Wydawnictwo : Instytut Technologii  Eksploatacji  Państwowy Instytut Badawczy Radom

                         http://www.itee.radom.pl/index.html

 

 

                                                Poznań 2000, 2002, 2004, 2005                           

 


1 Oprócz Politechniki Poznańskiej skrypt ten był prezentowany na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej i ATR w Bydgoszczy