Teoria i Inżynieria Systemów

 

TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW2

- zasady i zastosowania myślenia systemowego -

skrypt dla studentów Wydziałów Politechnicznych

  Czesław CEMPEL3
Politechnika Poznańska
( stan 05.10.04 )

 

                                                                                                   Education is the ability to perceive
                                                                                    the hidden connections between phenomena.
                                                                                                                                       Vaclav  HAVEL

  Wstecz

                                       Spis treści

Rozdział I - Teoria i inżynieria systemów - wprowadzenie  potrzeby
Rozdział II - Myślenie systemowe, drogi rozwoju i stan obecny
Rozdział III - Systemy, holony, ich własności - podstawowe idee Teorii Systemów
Rozdział IV - Cykl życia systemów
Rozdział V - Modele systemów i ich zachowanie
Rozdział VI - Innowacyjne rozwiązanie problemów - synteza i analiza systemowa
Rozdział VII - Projektowanie koncepcyjne systemów
Rozdział VIII - Wybór rozwiązań systemowych - optymalizacja, decyzje
Rozdział IX - Inżynieria wirtualna w inżynierii systemów
Rozdział X - Wiedza w gospodarce i w społeczeństwie
Rozdział XI - Zakończenie
Rozdział XII - Literatura i źródła
Rozdział XIII - Załączniki
     
Z1 Zaliczenie przedmiotu - Projekt Przedsięwzięcia
      Z2 Linki do sieci światowej WWW dla poszerzenia omawianych zagadnień i samodzielnych studiów         

 

Uwaga    Niektóre rysunki zachowano w wersji oryginalnej z dwu powodów
                     - by podniecić do nauki języka
                     - by pokazać jak nieraz polskie terminy odbiegają od obcojęzycznych i tłumaczenie
                        z polskiego na dany język może być nietrafione i cudaczne

Aktualizowano: 06.05.2005 r..