Teoria i Inżynieria Systemów

 

TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW

- zasady i zastosowania myślenia systemowego -

skrypt dla studentów Wydziałów Politechnicznych

MATERIAŁY WYKŁADOWE DLA WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI  POZNAŃSKIEJ

semestr 8 lub 9 , Wykłady : 2h / tyg. + praca kontrolna - samodzielny projekt

a także polecany na

Studia Doktoranckie w Politechnikach 1

 

                                                Czesław  CEMPEL

                    Instytut Mechaniki Stosowanej , Politechnika Poznańska

                            Poznań, ul. Piotrowo 3, PL-60-965, POZNAŃ

            fax  (061) 665-2307,    e-mail :    Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl

            Wydano w formie maszynopisu i jako skrypt elektroniczny "e-skrypt"

                                     Adres : http://neur.am.put.poznan.pl

                lub adres internetowy Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

                                                 http://www.ml.put.poznan.pl/text.html

Uwaga : Ukazało się nowe wydanie książki : Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego

Wydawnictwo : Instytut Technologii  Eksploatacji  Państwowy Instytut Badawczy Radom

                         http://www.itee.radom.pl/index.html

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Poznań  2000, 2002, 2004

 


1 Oprócz Politechniki Poznańskiej skrypt ten był prezentowany na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej i ATR Bydgoszcz