POSŁOWIE

I to właściwie już wszystko co można zmieścić w teoretycznie 15 tu spotkaniach jakie są zaplanowane do tego przedmiotu. Co właściwie nowego, ciekawe i inaczej starałem się tu przekazać?

Nowego prawie nic, bo już w starożytnym Rzymie mówiono 'cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz końca' (celowość, efektywność), a także Arystoteles już mówił, że 'całość (system) to więcej niż suma części'. Zaś każdy myślący słuchacz widzi, że to wszystko wokół nas to myśmy wytworzyli, lepiej lub gorzej, a narzekanie na innych to oddawanie im mocy sprawczej nad nami

Starałem się zatem podać to wszystko ( paradygmat systemowy) w nowym kontekście, w nowych motywacjach przyczynowo skutkowych i kontekstowych, do tego w skojarzeniu z nowym paradygmatem cywilizacji trzeciej fali, wiedzą – informacją. Właściwe użycie tych dwu nowych paradygmatów (czas, sposób, miejsce) pozwoli się wyrwać wielu ze słuchaczy z bagna malkontenctwa, braku inicjatywy i zgorzknienia i obrócić marzenia w czyny i rzeczywistość.

Czego wszystkim serdecznie życzę,

Autor

PS

Będę wdzięczny za każdą uwagę o tym tekście, najlepiej na adres:

 

Czeslaw.CEMPEL.@put.poznan.pl