Czesław CEMPEL

TEORIA I INŻYNIERIA SYSTEMÓW

WPROWADZENIE

MATERIAŁY WYKŁADOWE DLA WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

semestr 4-ty lub 6-ty lub też 9-ty; wykład 2h + praca kontrolna zaliczeniowa
 
Studia Uzupełniająca Magisterskie i Doktoranckie Politechniki Poznańskiej i Warszawskiej
 
 
Czesław CEMPEL
Instytut Mechaniki Stosowanej Politechnika Poznańska,
Poznań, ul. Piotrowo 3,
PL-60-965 POZNAŃ
fax (061).665-2307,
e.mail: Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl
 
 
Wydano w formie maszynopisu i jako skrypt elektroniczny "e-skrypt"
lub adres internetowy Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
 
 
Poznań 2000, 2002, 2003
 

 

Spis treści:

1.   Wprowadzenie potrzeby
2.   Wstęp do przedmiotu
3.   Myślenie systemowe - drogi rozwoju i stan obecny
4.   Systemy, ich rodzaje i własności
5.   Cykl życia systemów
6.   Modele systemów i ich zachowanie
7.   Projektowanie Koncepcyjne Systemów
8.   Metody twórczego pozyskiwania rozwiązań wariantów systemu - synteza i analiza systemowa
9.   Optymalizacja i ocena rozwiązań systemowych
10. Inżynieria Wirtualna w Optymalizacji Systemowej i w Inżynierii Systemów
11. Cywilizacja Wiedzy w Gospodarce i Społeczeństwie
12. Podsumowanie
13. Literatura
14. Załączniki

Posłowie

Strona główna IMS

Opracowanie html: Michał GAPIŃSKI, Tomasz FRONTCZAK

 

Uwaga : Ukazało się nowe wydanie książki : Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego

Wydawnictwo : Instytut Technologii  Eksploatacji  Państwowy Instytut Badawczy Radom
                       http://www.itee.radom.pl/index.html