13. LITERATURA

  1. Pogorzelski W., Inżynieria Badań Systemowych - Prologema, Oficyna Wydawnicza Politechiki Warszawskiej, Warszawa 1999, s 304.
  2. Senge P. M., Piąta Dyscyplina - Teoria i Praktyka Organizacji Uczących się, Wyd. ABC,Warszawa 1998, s 389.
  3. Sage A. P., Systems Management - for information technology and software engineering, John Wiley & Sons, New York 1995, p 605.
  4. Hall A. D. 1968, Podstawy Techniki Systemów, PWN W -wa, A Methodology for Systems Engineering, Van Nostrand Co., New York 1962
  5. Hicks P. E., 1977, Introduction to Industrial Engineering and Menagement Science, Mc Graw Hill, New York,
  6. Blanchard B. S., Fabrycky W. J., 1990, Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New York
  7. Patzak G., 1982, Systemtechnik - Planung komplexen Innnovativer Systeme, Grundlagen, Methoden, Techniken, Springer Verlag, Berlin
  8. Rappaport A., 1986, General Systems Theory, Abacus Press, Cambridge
  9. Weinberg G. M., 1979, Myślenie Systemowe, PWN W- wa,
   An Introduction to General Systems Thinking, J. Willey, New York .
  10. Natke H. G., Systems Technik - Systems Engineering, lecture notes, CRI Hannover, 1993.
  11. Heller M., Lubański M., Slaga S. W., 1982, Zagadnienia Filozoficzne Współczesnej Nauki - Wstęp do Filozofii Przyrody, Akademia Teologii Katolickiej, W - wa .
  12. Klir G. J.,(edit), 1976, Ogólna Teoria Systemów, PWN W - wa
   Trends in General Systems Theory J. Willey, New York, 1972 .
  13. Boordman J., 1990, Systems Engineering - An Introduction, Prentice Hall, New York .
  14. Blanchard B. S., 1992, Logistic Engineering and Management, Prentice Hall, New York, 4-th ed.
  15. Bertalanfy von L., 1984, Ogólna Teoria Systemów, PWN, W -wa
   General Systems Theory, Foundations, Development, Applications, G. Brazilier, New York, 1973 .
  16. Capra F., 1987, Punkt Zwrotny, PWN, W -wa,
   The Turning Point - Science, Society and the Rising Culture, 1982.
  17. Capra F., 1995, Należeć do Wszechświata - poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości, Znak Kraków, 1995.
  18. Freemean Ch., Rewolucja Technologiczna i Polityka Innowacyjna - niektóre poglądy Chrisa Freemana, Sprawy Nauki No 4 1995, str 3 -10, opracował J. Kozłowski.
  19. Mesarovic M. D., Takahara Y., 1975, General Systems Theory, Mathematical Foundation, Academic Press, London .
  20. Wymore A. W.,1976, System Engineering, Methodology for Interdydscyplinary Teams, J. Wiley , New York .
  21. Chapman W. L.,Bahil A. T., Wymore A. W., 1992, Engineering Modeling and Design, CRC Press, London .
  22. Sage A. P.,Systems Engineering, John Wiley, New York, 1992.
  23. Natke H. G., Cempel C., (edit) 1995 Proceedings of International Summer School on Systems Engineering, Poznań 27 - 31 August 1995.
  24. Fabrycky W. J., Blanchard B. S., Life cycle Cost and Economic Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1992, chapt 1.
  25. Buslenko N. P.,Kałasznikow W. W., Kowalenko I. N., 1979, Teoria Systemów Złożonych, PWN, W -wa .
  26. Szymański J. M., 1991, Życie Systewmów, Wiedza Powszechna, W -wa.
  27. Szymański J. M., 1988, Społeczne Systemy Działania, Samizdat, Łódź.
  28. Findeisen W., (edit), 1985, Analiza Systemowa - Podstawy Metodologiczne, PWN, W -wa .
  29. Gutenbaum J., 1992, Modele Matematyczne Systemów, Omnitech, W -wa .
  30. Luenberger D. G., 1979, Introduction to Dynamic Systems, Theory, Models, Application, J. Willey, New York .
  31. Lingren B. W., 1977, Elementy Teorii Decyzji, PWN, W -wa. Elements of Decision Theory, Mac Milan Co.,1977 .
  32. Andrzejczak K., 1992, Elementy Analizy Decyzyjnej, Poznań .
  33. Waelchli, F., 1992: Eleven Theses of General System Theory (GST), System Research, Vol. 9, No. 4, pp 3 - 8 .
  34. Winiwarter P., 1986, Concept of Self-Organization or Self - Organization of Concepts, in: Proceedings of 30 Annual Meeting of Society for General Systems Research, vol, 1, Pensylvania Univ. May 26 - 30.
  35. Cempel C., 1993, Modelling of Energy Transforming and Energy Recycling Systems, Rep. No 3 on Holistic Dynamics, CRI, Hannover Univ.
  36. Cempel C.,1993, Modelling of Destruction and Construction Processes by Energy Transformation, Rep. No 4 on Holistic Dynamics, CRI Hannover Univ.
  37. Konieczny J., 1983, Inżynieria Systemów Działania,WNT, W - wa .
  38. Cempel C., 1993, Dynamics - Life - Diagnostics: A Holistic Approach to the Modelling of Operating Systems, Proceedings of: Dynamische Probleme - Modelirung und Wirklichkeit (opening lecture), 7 - 8 Oktober 1993, pp 1 - 14.
  39. Eide A. R.,Jenison R. D.,MAshow L. H.,Northup L. L., 1979, Engineering Fundamentals and Problem Solving, Mc Graw Hill Co., New York .
  40. Jantsch E.,1980, The Self - Organizing Universe, Pergamon Press, New York.
  41. Dietrich J., 1985, System i Kostrukcja, WNT, W -wa.
  42. Sienkiewicz P., 1988, Inżynieria Systemów Kierowania, PWE, W -wa.
  43. Hall A. D.,1989, Metasystems Methodology - A New Systhesis and Unification, Pergamon Press, New York.
  44. Winiwarter P., Cempel C., 1992, Life Symptoms - the Beahaviour of Open Systems with Limitted Energy Dissipation Capacity and Evolution, System Research, Vol3, No 4, pp 9-34.
  45. Schalkoff R. J., 1990, Artificial Inteligence - an Engineering Approach, McGraw Hill Co., New York.
  46. Lawrence J., 1992, Introduction to Neural Network and Expert Systems, California Scientific Software, Newada City.
  47. Schroeder R. G., 1981 Operation Management - Decision making in the operations function, McGraw Hill, New York, chapt. 3.
  48. Toffler A. i H., 1996, Budowa Nowej Cywilizacji - Polityka Trzeciej Fali, Wyd. Zysk i Ska, Poznań.
  49. Popper K. R., Mit Schematu Pojęciowego - w obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa, 1995, s 274.
  50. Computer Technology Research Corporation, Knowledge Management, Report No .... 1999.
  51. Cempel C., Cosmic Substance, Systems, No 4 1998.
  52. Brockman j., (red), Trzecia Kultura, Wyd. CIS, Warszawa 1996, (tłumaczenie z amerykańskiego).
  53. Bellinger G., Outsight, Internet, http://www.radix.net/~crbnblu/musings/.
  54. Principia Cybernetica Web, http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ .
  55. Morrison F., Sztuka Modelowania Układów Dynamicznych, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1996, s 430, tłumaczenie z amerykańskiego.
  56. Forrester J., World Dynamics, MIT Press, Cambridge, 1972.
  57. Jischa M., Dynamische Systeme in Natur, Technik und Gesellschaft, Technische Uniwersitaet Clausthal - Zellerfeld, 1977, k 5.2.
  58. Human Performance Systems, HPS, Internet, http://www.hps-inc.com/ .
  59. Cempel C., Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn, PWN, Warszawa 1989, r 4.5.
  60. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością, PWN, Poznań, 1998.
  61. Buzan T., Rusz Głową, wyd. Ravi, Lódź, 1996.
  62. De Bono E., Myślenie Równoległe, PRIMA, Warszawa, 1998.
  63. Clark L., Zarządzanie zmianą, wyd. Gebethner i Ska, Warszawa, 1997.
  64. Coveney P., Highfield R., Granice Złożoności - Poszukiwanie Porządku w Chaotycznym Świecie, Pruszyński i S-ka, Warszawa, 1997.
  65. Piegat A., Modelowanie i Sterowanie Rozmyte, Wyd. EXIT, Warszawa 1999.
  66. Tadeusiewicz R., Sieci Neuronowe, Oficyna RM, Warszawa 1993.
  67. Ramsdale R. Engineering Zone, Internet; http://www.geocities.comCapeCanaveral/Lab/2549/design.html/
  68. Senge P., Learning Organizations, Internet, http://learning.mit.edu/learningorg.html
  69. Chammer M., Champy J., Reengineering w Przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa, 1996.
  70. Manganelli R. L., Klein M. M., Reengineering: Metoda Usprawniania Organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.
  71. FairchaildA., Reengineering and Restructuring the Enterprise: A Management Giude for the 21 century, Computer Technology Research , Report, 1998.
  72. Wojciechowski J. A., Knolewdge Ecology, American Journal of Social Psychiatry, vol.VII, no 3, 1986.
  73. Kleiber M., Modelowanie i Symulacja Komputerowa - Moda czy Naturalny Trend Rozwoju Nauki, Nauka, Nr 4, 1999, pp29 - 41.