Cempel Home Page

 

Czesław  CEMPEL
HOME PAGE

                                   

             Personal contact:
                address    Poznań University of Technology
                Institute of Applied Mechanics
                Piotrowo 3 Street, PL 60-965 POZNAŃ
                phone +48 (061) 6652328
                fax +48(061) 6652307
                email Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl

                Dyżury :

                                                                              

                

 

 

 

 

Great citations

                              There are no causes within observable world. The observable world is  a world of effects.       
                              ( W obserwowanym świecie nie widać przyczyn, to świat skutków ! )

                                                                                          Richard D. HAWKINS M.D. , PhD

Dogma is not only the enemy of science but the enemy of humankid.
                                                                                 Science Week

Education is the ability to perceive the hidden connection between phenomena.
                                                                                   Vaclav  HAVEL

Czyjaś ( moja ) niewiedza nie zmienia rzeczywistości, oznacza jedynie inne jej postrzeganie,
prowadzi zatem do błędnego rozumienia tego co istnieje,
i do błędnej oceny tego co można zrobić i co jest niemożliwe.
                                                                                 Chao Kok Sui

Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie,
to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie,
czy dobrze go sformułowałem i następne 5 minut na jego rozwiązanie.

                                                                                     Albert EINSTEIN

Ilekroć masz wątpliwości, co do wagi zadania / zlecenia zapytaj siebie ,
czy wykonałbym to zadanie również w ostatnim dniu mojego życia ?

                                                                                                                      Vera F BIRKENBIHL, Księga ALFA

                                                            Nie wierz w nic ;
                                                              gdybyś to gdzieś przeczytał - nie wierz,
                                                                 gdyby ktoś ci to powiedział - nie wierz,
                                                                    gdybym ja to ci powiedział - nie wierz,
                                                                       dopóty to nie zgodzi się z twym własnym zdrowym rozsądkiem !

                                                                                                                                                        Buddha

                                              "Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy przywiązani do dawnych sposobów myślenia,
                                                                               formułek, ideologii, ... , i jak bardzo były one przydatne w przeszłości,
                                                                                                                                                        dziś już nie pasują do faktów,
                                                             a świat, który wyłania się wskutek zderzenia nowych wartości i technologii,
                                                 nowych stosunków geopolitycznych, nowych stylów życia i sposobów komunikacji
                                                                                                 domaga się nowych idei, analogii, klasyfikacji i koncepcji"

                                                                                                                                                    A.Toffler - Trzecia Fala (1980)

                                               Wkraczamy dziś w cywilizację wiedzy,
                                                  gdzie informacja jest najważniejszym ingredientem każdej aktywności ludzkiej.
                                                     Zatem powinniśmy tworzyć i wytwarzać to co ludzi informuje, co ułatwi im życie,
                                                        co czyni świat lepszym miejscem, a równocześnie nie zaburza równowagi środowiska.

                                                                                                                                                     James  REDFIELD
                                                                                                                                                 Dziesiąte Wtajemniczenie

                                                                Życie nie zbadane nie jest warte przeżycia.

                                                                                                                 Sokrates

                                                   Motto dobrego wykształcenia

                  Education is the ability to perceive the hidden connection between phenomena.
                 ( Edukacja to zdolność uchwycenia ukrytych powiązań, przyczyn )

                                                                                          Vaclav HAVEL

                       Niebezpieczeństwo ignorancji leży tylko w uwierzeniu , że nie jesteś ignorantem.

                                                                                                   Dr Neruda - WingMakers

 

                      Nie używając tak nieskończenie wspaniałego skarbu jak kreatywność

                         – czy ze swej nieświadomości czy też przez celowe unicestwienie –

                               człowiek nie tylko ponosi stratę. Dokonuje także zdrady samego siebie.

                                                                                                  Masatoshi YOSHIMURA

Area of interest

                                                               Applied mechanics and nonlinear dynamics
                                                               Vibration and noise of machinery and environment
                                                               Diagnostics and multidimensional vibration condition monitoring
                                                               Methodology of scientific research
                                                               Systems theory and systems engineering
                                                               Ecology and eco-engineering
                                                               Cosmology, metaphysics, new civilization


  SCIENTIFIC CURRICULUM VITAE AND ARCHIEVMENTS

  Biogram i współpraca zagraniczna

    Return


       

  Some Boooks / Niektóre książki

 

 

  Some recent publication / Niektóre ostatnie publikacje :