Politechnika Poznańska Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
   

Zalecana rozdzielczość
1024 x 768

Laboratoria Dydaktyczne
Zakładu Wibroakustyki i Bio- Dynamiki Systemów
strona główna


   Posiadające własną odrębną bazę lokalową

   Kierownik - dr inż.Roman BARCZEWSKI  
   Laboratorium Diagnostyki Systemów

   dr hab. inż. Marian DOBRY prof. nadzw. PP
   Laboratorium Drgań i Dynamiki Maszyn

   dr inż. Maciej TABASZEWSKI
   Laboratorium Pomiarów Wielkości Mechanicznych

   W laboratoriach tych przyszli inżynierowie doskonalą swoje umiejętności i ugruntowują praktycznie wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych. Mają do dyspozycji specjalnie opracowane stanowiska laboratoryjne ilustrujące ciekawe procesy , zjawiska. Wykonanie serii ćwiczeń pozwala praktycznie
zapoznać się i i opanować kanon wiedzy inżynierskiej z powyższej tematyki.

   Nie posiadające odrębnej bazy lokalowej

   dr Maria GOLEC
   Laboratorium Inżynierii Wibroakustycznej