Laboratorium Drgań i Dynamiki Maszyn
Laboratorium
Drgania i Wibroakustyka Maszyn
Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
(Politechnika Poznańska - Instytut Mechaniki Stosowanej)

Wstecz

 

Laboratorium Drgań Mechanicznych jest laboratorium o charakterze dydaktycznym. W ramach realizowanych ćwiczeń studenci ugruntowują praktycznie wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych. Wykonywane eksperymenty ilustrują wybrane zagadnienia z teorii drgań, jak i pomagają nabyć praktyczne umiejętności stanowiące kanon wiedzy inżynierskiej.

W laboratorium ćwiczenia eksperymentalne wykonywane są na specjalizowanych stanowiskach.

Stanowisko ilustrujące zastosowanie eliminatorów dynamicznych do stabilizacji drgań szlifierki.

Drgania są również cennym źródłem informacji o stanie technicznym maszyn. Wykonywane analizy widmowe sygnału drganiowego pozwalają na lokalizację i identyfikację niesprawności i uszkodzeń podzespołów maszyn. Nasi studenci poznają w jaki sposób interpretować wyniki analiz aby postawić trafną diagnozę.

Wyważanie wirników jest jednym z najczęściej wykonywanych typów obsługi maszyn. Umiejętność wyważania jedno i dwu płaszczyznowego wirników w łożyskach własnych jest niezbędna przyszłym inżynierom. Stanowisko jest wspomagane komputerowo. Specjalizowane oprogramowanie (wykonane w ramach jednej z prac dyplomowych) pozwala nie tylko skutecznie wyważyć wirnik, ale również, wykorzystując elementy grafiki komputerowej (animacje), ilustruje kolejne etapy procesu wyważania.

Wiele maszyn i obiektów wymaga wibroizolacji. Stanowisko laboratoryjne umożliwia wyznaczanie funkcji wibroizolacji  (charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych) dla różnego typu materiałów i ustrojów wibroizolacyjnych.
 

 

 

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenie nr 1    ELIMINATOR DRGAŃ - dynamiczny eliminator drgań mechanicznych

Ćwiczenie nr 2    WIBROIZOLACJA - określanie własności wibroizolacyjnych materiałów

Ćwiczenie nr 3    WYZNACZANIE PARAMETRÓW DYNAMICZNYCH UKŁADÓW - metodą drgań swobodnych

Ćwiczenie nr 4    WYWAŻANIE MASZYN WIRNIKOWYCH W ŁOŻYSKACH WŁASNYCH

Ćwiczenie nr 5    OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN - wyznaczanie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według
                            PN-EN ISO 11200 

Ćwiczenie nr 6    OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM W ŚRODOWISKU PRACY
                                    
Część I
                            Część II

 

Stronę aktualizowano 29.10.2008 r.

(jackub)