Prace dyplomowe i przejściowe

Propozycje tematów prac przejściowych/dyplomowych

Rok akademicki 2002/2003s

Wstecz


Tematy prac przejściowych/dyplomowych
  1. Wibroakustyka i efektywność aero generatorów   ( C.C)
  2. Automaty komórkowe w modelowaniu śrutowych eliminatorów drgań  (C.C)
  3. Automaty komórkowe w prognozowaniu diagnostycznym  (C.C)
  4. Optymalizacja życia eko procesora energii  (C.C)
  5. Optymalizacja rozkładu sił w wyciągu dla niepełnosprawnych  (C.C)
  6. Wielouszkodzeniowa diagnostyka maszyn w EC Karolin (C.C)
  7. Każdy inny temat z zakresu mej kompetencji zaproponowany przez studenta  (C.C)

Tematy prac dyplomowych


Propozycje tematów prac przejściowych/dyplomowych

Rok akademicki 2004/2005

1.    Częstotliwości drgań własnych i postacie drgań belek - modyfikacja stanowiska
       laboratoryjnego.  (M.T)
2.    Badania porównawcze nowego typu magnetyzera paliwa.  (C.C)
3.    Kogeneracja energii odnawialnych w warunkach wiejskich.  (C.C)
4.    Opracowanie instrukcji do Laboratorium z Drgań Mechanicznych.
       Drgania nieliniowe układu o wielu stopniach swobody.  ( J.K)
5.    Opracowanie stanowiska do Laboratorium Inżynierii Wibroakustycznej.
       Normowy pomiar czasu pogłosu metodą szumu przerwanego.  (M.G)
6.    Opracowanie programu wspomagania obliczeń projektowych obudów
       dźwiękochłonno-izolacyjnych. (M.G)
7.    Symulacja wpływu i minimalizacji hałasu generowanego przez Autostradę Wielkopolska
       na środowisko naturalne (M.G)
8.    Opracowanie stanowiska do Laboratorium Drgań i Dynamiki - Wyznaczanie modułu Younga
       materiałów metodą badania drgań swobodnych prostych obiektów mechanicznych typu
       "sandwich" (Z.G)
9.    Opracowanie stanowiska do Laboratorium Drgań i Dynamiki - Eliminacja drgań układów
       mechanicznych z wykorzystaniem układu eliminatorów dynamicznych (Z.G)
10.  Symulacja badania efektywności eliminatorów zderzeniowych z wykorzystaniem pakietu
       SIMULINK
11.  Symulacyjne badania efektywności eliminatorów rezonansowych – wiskotycznego i ciernego 
       z wykorzystaniem pakietu SIMULINK  (Z.G)

 

 

 

 


       

 

 

Więcej informacji można uzyskać u prowadzących prace:

 

Stronę aktualizowano 30.04.2004 r.

( jackub)