Laboratorium Diagnostyki Systemów

Strona główna
kierownik laboratorium: Dr inż. Roman Barczewski

Obszar działalności

Diagnostyka maszyn
Systemy monitorowania i nadzoru maszyn
Pomiary i analiza drgań
Pomiary akustyczne w paśmie słyszalnym , ultradźwiękowym i infradźwiękowym
Cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów.


W czym się specjalizujemy

Diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn.
Kompleksowe opracowywane systemów monitorowania stanu i systemów diagnostycznych maszyn (badania identyfikacyjne maszyn, opracowywanie konfiguracji pomiarowo analizującej; instalacja, adjustacja, uruchomienie i uczenie systemu, szklenie w zakresie i obsługi i użytkowania systemu)
Pomiary i analizy drgań maszyn i konstrukcji. Środowiskowe pomiary hałasu. Pomiaru hałasu wewnętrznego i zewnętrznego w pojazdach Wykonywanie operatów akustycznych - analizy emisji hałasu przez zakłady przemysłowe.
Pomiary akustyczne w paśmie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym
Minimalizacja hałasu i drgań maszyn i konstrukcji.
Opracowywanie specjalizowanego oprogramowania w szczególności cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów.

W czym jesteśmy dobrzy

Diagnostyczne badania identyfikacyjne maszyn wirnikowych.
Autonomiczne i sieciowe systemy pomiarowe (drgania) i systemy diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużych maszyn wirnikowych.

Czego uczymy naszych studentów

Wibroakustyczna diagnostyka maszyn
Pomiary drgań i hałasu
Metody cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów wibroakustycznych (na bazie podstawowego kursu programowania w języku C++)
Komputerowe wspomaganie pomiarów ( na bazie podstawowego kursu programowania w języku C++).

Czym dysponujemy

Systemy pomiarowe i archiwizacji danych

Systemem Nadzoru Diagnostycznego Maszyn Pomocniczych Bloku Energetycznego w EC II Karolin (Instalacja Laboratorium Diagnostyki Systemów na obiektach rzeczywistych w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A.) Zainstalowano 29 torów sygnałowych pozwalających na ciągłą rejestrację i analizowanie (on-line) sygnałów drganiowych z wybranych maszyn pomocniczych bloku energetycznego: wentylatory ciągu spalin, młyny wentylatorowe, agregat pompy wody zasilającej ,młyn kulowy węglowy, wentylatory podmuchu. Uzyskiwane wyniki stanowią podstawę prowadzonych prac badawczych w zakresie identyfikacyjnych w/w maszyn, budowy modeli diagnostycznych, tworzenia relacji diagnostycznych itd. Uzyskiwane wyniki pracy systemu są również podstawą do opracowywania nowych diagnostycznie ukierunkowanych metod analizy sygnałów WA, rozwoju oprogramowania systemowego i wypracowywania wartości kryterialnych ( alarmowych i granicznych) symptomów stanu technicznego.

System monitorowania stacji wentylatorów KGHM Polska Miedź S.A. - Sieroszowice SW 3. System ciągłej rejestracji diagnostycznych danych pomiarowych.

System monitorowania stacji wentylatorów przewietrzania sal wykładowych Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej (prototypowa instalacja badawczo-użytkowa wykorzystywana do celów testowania: układów pomiarowo monitorujących, układów przetwarzania sygnałów i oprogramowania. System i wypracowane przez niego wyniki wykorzystywane są również w procesie dydaktycznym - przedmiot : diagnostyka maszyn - laboratorium

System Transmisji i Archiwizacji Danych Diagnostycznych (w oparciu o file server „DIAG" Novell NetWare 4.10) System sieciowy pozwalający na wewnętrzna dystrybucję zasobów danych pomiarowych i archiwizację wyników. Pozwala na elastyczne sprzężenie zasobów serwera ze specjalizowanym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania danych

Aparatura pomiarowa, analizująca i rejestrująca:

ˇ zbieracze danych ( Data Collector Bruel &Kjaer 2526)
ˇ przenośny miernik i analizator drgań SVAN 912
ˇ CMD 03 (Vibratiom Meter )Technicad
ˇ analizator Bruel & Kjaer 3550 w wersji 4 kanałowej
ˇ oscyloskopy cyfrowe LeCroy, Kikusui,
ˇ aparatura pomiarowa do pomiaru i analizy dźwięków w paśmie słyszalnym infra i ultradźwiękowych (Ultraprobe 2000 wraz z osprzętem) oraz emisji akustycznej,
ˇ procesory sygnałowe Microstar Laboratory serii DAP: DAP 800, DAP 3000,
ˇ zestaw kart do akwizycji sygnałów i transmisji danych,
ˇ oraz zestawy aparatury laboratoryjnej do pomiarów drgań
ˇ aparatura do pomiarów i rejestracji i analizy sygnałów wibroakustycznych :
- Rejestrator Cyfrowy 8 kanałowy TEAC RD 135T,
- Rejestratory analigowe Bruel&Kjaer 7007, RACAL Store 4D. TEAC R-61,

Oprogramowanie:

ˇ Oprogramowanie Systemu Nadzoru Diagnostycznego Maszyn Pomocniczych (moduły procesora, administratora systemu, użytkownika, diagnostyczny, współpracy z systemem doradczym);
ˇ Środowisko MATLAB wraz z bibliotekami Neural Networks , Signal Processing, Simulink, Wavelet Transform ;
ˇ STATISTICA środowisko do obróbki ststystycznej i wizuwlizacji danych;
ˇ Brain Maker - sieci neuronalne;
ˇ GENIE ( application Builder for data acquisition and control);
ˇ DasyLab (wirtualne środowisko pomiarowo analizujące) ;
ˇ Wiele własnych oryginalnych programów - aplikacje DOS i Windows do przetwarzania danych, analizy sygnałów transmisji danych z aparatury pomiarowych
ˇ CADA - PC -system analizy modalnej;
ˇ Kompilatory BORLAND C++ , Microsoft C++ w wersjach 16 i 32 bitowych;
ˇ i wiele innych.

Stanowiska badawcze:

ˇ Rotorkit model wysokoobrotowej maszyny wirnikowej umożliwiający symulowanie typowych uszkodzeń niesprawności i zjawisk występujących w maszynach tej klasy ( Bently Nevada);
ˇ Model przekładni zębatej DMG1 ( prod. MCNEMT Radom ) zmodyfikowany we własnym zakresie
ˇ Przekładnia zębata - stanowisko badawcze (prod. Redor- BielskoBiała);
ˇ Model maszyny wirnikowej umożliwiający symulację uszkodzeń jej podzespołów wykorzystywane do prowadzenia długotrwałych eksperymentów czynnych i czynno- biernych; stanowisko wyposażone w układy pomiarowe (on-line): sygnały drganiowe , ultradźwięki pomiar temperatury węzłów łożyskowych. Stanowisko wyposażone jest w tablicę synoptyczną oraz układ zabezpieczeń.
ˇ Stanowiska do badań łożysk (konstrukcje własne).
Laboratorium dysponuje wieloma dedykowanymi stanowiskami o charakterze badawczo-dydaktycznym wykorzystywanych w badaniach i procesie dydaktycznym.


FOTOGALERIA


 

Rozmiar: 74581 bajtów

Jeden z naszych "podopiecznych" wentylator ciągu spalin. Prawda, że imponująca maszyna ?

Dzięki opracowaniu przez nasz zespół Systemowi Diagnostycznemu (on-line) można nie tylko oceniać bieżący stan techniczny, ale i prognozować stan przyszły.

Na monitorze wszystko widać "jak na dłoni"

 

Badania hałasu wewnętrznego w pojazdach to też nasza specjalność

Współpracujemy z redakcją Auto Świat i Automaniaka ( TVN )

 

Studenci w czasie zajęć

Ciekawe jak głośno jest w Neoplanie ?

 

... panu kierowcy pomierzyliśmy hałas na stanowisku pracy

Pomiary drgań maszyn sprężających

 

Strona w przygotowaniu


 

(rombar)

 

Stronę aktualizowano 15.03.2003r.