Politechnika Poznańska Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
   

Zalecana rozdzielczość
1024 x 768

Laboratoria Badawcze
Zakładu Wibroakustyki i Bio- Dynamiki Systemów
strona główna


  Kierownik - dr inż.Roman BARCZEWSKI  
  Laboratorium Diagnostyki Systemów

  Kierownik - dr hab. inż. Marian DOBRY  prof. nadzw. PP
  Laboratorium Dynamiki i Ergonomii Metasystemu Człowiek - Obiekt Techniczny - Środowisko

    Prowadzą one własne badania naukowe jak i świadczą usługi badawcze i naukowo techniczne zgodnie ze swoim profilem. Wykorzystując zaplecze aparaturowe i specjalizowane stanowiska badawcze wspomagają proces nauczania studentów ostatnich lat, szczególnie zaś słuchaczy specjalności Eksploatacja i Diagnostyka Maszyn.
Z obszaru działalności tych laboratoriów wynika również tematyka wielu prac przejściowych i dyplomowych, które studenci realizują wspólnie z kadrą naukowo-badawczą Zakładu , w ramach badań własnych, statutowych jak i projektów badawczych.