Oferta współpracy z gospodarką
Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej


Wstecz

DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: NAUKOWA - BADAWCZA - SZKOLENIOWA


BADANIA

Badania dynamiczne maszyn
Diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn
Kompleksowe opracowywanie systemów monitorowania stanu technicznego maszyn (badania identyfikacyjne maszyn, konfiguracja aparatury pomiarowo analizującej, instalacja, adjustacja, uczenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania systemu)
Pomiary i analiza drgań maszyn i konstrukcji
Pomiary akustyczne w paśmie słyszalnym , ultradźwiękowym i infradźwiękowym w środowisku pracy
Badania szczelności instalacji pneumatycznych i hydraulicznych metodami ultradźwiękowymi
Pomiary hałasu zewnętrznego i wewnętrznego w pojazdach
Środowiskowe pomiary hałasu
Wykonywanie operatów akustycznych - analizy emisji hałasu przez zakłady przemysłowe
minimalizacja drgań i hałasu maszyn i konstrukcji
Opracowywanie specjalizowanego oprogramowania w szczególności cyfrowego przetwarzania sygnałów i analizy
Konsultacje naukowe z zakresu dynamiki wibroakustyki i diagnostyki maszyn i urządzeń

Oferowane technologie i rozwiązania know-how

Diagnostyczne badania identyfikacyjne maszyn wirnikowych.
Autonomiczne i sieciowe systemy pomiarowe i systemy diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużych maszyn wirnikowych.
Systemy wibroizolacji ze szczególnym uwzględnieniem ręcznych narzędzi uderzeniowych

Kursy i szkolenia

Podstawy pomiarów i analizy sygnałów drganiowych.
Podstawy pomiarów i analizy sygnałów akustycznych.
Metody oceny wpływu drgań na człowieka i środowisko
Metody oceny wpływu hałasu na człowieka i środowisko.
Minimalizacja drgań.
Minimalizacja hałasu.
Podstawy diagnostyki wibroakustycznej maszyn.
Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn.
Podstawy analizy ultradźwięków i emisji akustycznej
Podstawy użytkowania komputerów w badaniach ( system operacyjny Windows 9x.
Komputerowe wspomaganie eksperymentu - użytkowanie oprogramowania (środowisko Matlab, Statgraf, Excel).
Komputerowe wspomaganie badań i pomiarów - interfejsowanie (łączenie aparatury pomiarowej i sterującej z komputerem)


Współpraca naukowa również w najnowszych dziedzinach badań

Zaawansowane zagadnienia dynamiki, wibroakustyki i diagnostyki systemów
Możliwości i konsekwencje socjotechniczne technologii molekularnej (nanotechnologii)
Energia (Pole) punktu zerowego i jej zastosowania jako źródło energii w XXI wieku i dalej
Pola spinorowe i ich zastosowania technologiczne
Technologie nadzoru stanu maszyn
Systemy monitorujące maszyn, urządzenia, oprogramowanie.

Lista referencyjna

Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. - Diagnostyczne badania identyfikacyjne maszyn pomocniczych bloku energetycznego - System diagnostyczny maszyn.
AMICA Wronki S.A.- Badania drganiowe prototypu pralki. Badania drganiowe gruntu pod fundamentowanie obrabiarki numerycznej - analiza oddziaływania drganiowego środowiska
NEOPLAN Polska S.A. -Badania drganiowe prototypów autobusów w zakresie: komfortu jazdy identyfikacji parametrów dynamicznych zawieszenia.
CUKROWNIA OPALENICA S.A.- Badania diagnostyczne wentylator ów wyciągu spalin
Bertelsmann Distribution "BM" Poznań- Badania zagrożenia hałasem w paśmie infradźwiękowym.
Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa- Analiza propagacji ha lasu w budynkach mieszkalnych
KGHM "Rudna" - systemy monitotujące wentylatory kopalniane
DROGI i MOSTY -SŁUPSK- Badania drgań w obrębie Zamku Książąt Pomorskich wywoływanych ruchem samochodowym
UNIMA S.A.-Komorniki - Szkolenie z zakresu wibroakustyki


Stronę aktualizowano 29.01.2003 r.

e-mail: zapytania, uwagi, propozycje

(jackub)