Zespół Zakładu Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Powrót do strony Głównej


dr hab. inż. Roman BARCZEWSKI

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Kierownik Laboratorium Diagnostyki Systemów. Specjalizacja: diagnostyka i wibroakustyka maszyn, techniki i metody cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiary i badania drgań i hałasu. Członek: Zespoł Ergonomii - Polskiej Akademii Nauk /O Poznań, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki SPE Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN, Rada programowej czasopisma naukowego DIAGNOSTYKA

e-mail: laboratoria@tlen.pl
tel. (061) 665-2684
strona domowa
opis przedmiotów -Karty ECTS
Laboratorium

prof. dr hab. dr hc. czł. koresp. PAN Czesław CEMPEL

Profesor zwyczajny w Instytucie Mechaniki Stosowanej ( obecnie na emeryturze ). Specjalność: wibroakustyka maszyn, redukcja drgań i hałasu maszyn i środowiska, diagnostyka maszyn, inżynieria systemów. Członek komitetów redakcyjnych: Bull. PAN, Mechanical Systems and Signall Processing.
Redaktor Diagnostyka, członek komitetu Redakcyjnego Maintenance Menagement International (COMMADEM).

e-mail: Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2328
strona domowa

dr hab. inż. Marian W. DOBRY 

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Kierownik: Laboratorium Dynamiki i Ergonomii Metasystemu  Człowiek - Obiekt Techniczny - Środowisko. Specjalista w dziedzinie: Mechanika o specjalnościach: dynamika maszyn, strukturalny przepływ energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych oraz jego optymalizacja, wibroakustyka, ochrona człowieka i środowiska przed drganiami i hałasem, minimalizacja drgań i hałasu maszyn. Zajmuje się m.in. konstruowaniem drganiowo bezpiecznych i ergonomicznych zmechanizowanych narzędzi ręcznych oraz wszechstronnymi badaniami maszyn i narzędzi. Członek Sekcji Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 157 ds. zagrożeń czynników fizycznych w środowisku pracy. Członek Pol. Tow. Diagnostyki Techn. O Poznań. Ekspert ds. Czynników Fizycznych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dop. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Współpracuje z Komitetem Technicznym ISO 104/SC 4 (Berlin) oraz CEN (Paryż) w zakresie norm ISO oraz EN dotyczących drgań miejscowych i ogólnych oddziałujących na człowieka ...

e-mail: Marian.Dobry@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2347
strona domowa
Laboratorium
Dydaktyka

 


Jacek KUBIAK
 

Specjalista naukowo-techniczny. Obsługa techniczna laboratoriów badawczych i dydaktycznych. Specjalizacja: publikacje elektroniczne, tworzenie stron www, zarządzanie bazami danych zakładu, programy i sieci komputerowe, planowanie dydaktyki - instytut.

e-mail:  Jacek.Kubiak@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2338
 


dr inż. Wojciech ŁAPKA

Asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalność : wibroakustyka w środowisku i przemyśle, analiza propagacji dźwięku w instalacjach kanałowych z zastosowaniem metody elementów skończonych i eksperymentu. Praca magisterska z zakresu oceny stanu akustycznego środowiska. Aktualnie prowadzone badania naukowe jak i już zrealizowana praca doktorska mieszczą się w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych do redukcji hałasu w instalacjach kanałowych ( np. układy wentylacyjne, klimatyzacyjne i kominowe ).
Praca dydaktyczna w zakresie przedmiotów m.in. : mechanika, wibroakustyka, dynamika maszyn, ergonomia, akustyka przemysłowa, akustyka środowiska, ekoinżynieria środowiska pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Beneficjent prestiżowego krajowego stypendium dla młodych naukowców w programie START Fundacji Nauki Polskiej
w roku edycji 2009. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszu Badawczego Węgla i Stali ( RFCS - Research Fund for Coal and Steel ) 

                           

e-mail: Wojciech.Lapka@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2179
strona domowa


Przemysław NAPIERAŁA

 

Specjalista naukowo-techniczny. Pracownia mechaniczna. Specjalizacja: mechanika precyzyjna w zakresie opracowywania i wykonywania prototypów stanowisk badawczych i dydaktycznych.

tel. (061) 665-2173
 


mgr inż. Włodzimierz PARNASOW

Starszy specjalista naukowo-techniczny w Zakładzie Wibroakustyki Bio-Dynamiki Systemów . Konstruktor elektronik. Obsługa zajęć dydaktycznych i prac badawczych w zakresie metrologii. Specjalność : przemysłowe systemy pomiarów drgań.

e-mail: Wlodzimierz.Parnasow@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2318


dr hab. inż. Maciej TABASZEWSKI

 

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalizuje się w diagnostyce maszyn, programowaniu  w C++, przetwarzaniu sygnałów, modelowaniu symptomów diagnostycznych.
 

e-mail: Maciej.Tabaszewski@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2390
strona domowa


dr Małgorzata WOJSZNIS

 

Adiunkt w Instytucie Mechaniki Stosowanej PP. Specjalność mechanika , dynamika przepływu energii  w systemach biologiczno
mechanicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB). 

e-mail: Malgorzata.Wojsznis@put.poznan.pl
tel. (061) 665-2179
strona domowa
 


...

Stronę aktualizowano 02.11.2015  r.

(jackub)