55Nasze publikacje
Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
(Politechnika Poznańska - Instytut Mechaniki Stosowanej)

Wstecz

Nad naszymi publikacjami i zasobami bibliotecznymi trzyma pieczę Pani Bożena RAKOWSKA.
Poniżej zestawiono publikacje pracowników naszego zakładu. Dla przejrzystości ułożono je rocznikami i w układzie alfabetycznym .

Proszę wybrać rok opublikowania :

 
                2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Sprzed 1970

ROK 2001

Cempel C. : Energetyczny Model Sub Społeczności z produkcją i Recyklingiem- Eko Procesor Energii, IX Kongres Eksploatacji, Krynica Wrzesień 2001.
Cempel C., Natke H. G. :Symptom Based and Model Based Diagnostic as the Basis of Safety Engeering, Proceedings of the Conffrence; Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering, Malta June 2001.
Cempel C. :Energetyczny Model Sub Społeczności z Produkcją i Recyklingiem- Eko Procesor Energii, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn,Vol26, No 2, 2001.
Cempel C. :Multidimensional Condition Monitoring of Systems in Operation, Proceedings of; 4 International Congress Acoustical and Vibratory Sureillance- Methods and Diagnostic Techniques, Compiegne October 2001.
Cempel C. :Reduction of Redundancy of the Polish Academy of Sciences, Technical Scienes , Vol 49, No 2, 2001

Barczewski R. :Diagnozowanie podzespołów maszyn wirnikowych w oparciu o pomiary i analizę drgań .Jesienna Szkoła Wyważania i Diagnostyki maszyn wirnikowych. Bydgoszcz 09.2001
Dobry M. W. :Characteristics of structural and global power distribution in mechanical and biomechanical systems as foundation for their diagnostics, Structures  Waves  Biomedical Engineering, Structural Acoustics, 2001, Vol. X, No.1, Polish Acoustical Society, Kraków Division, Kraków 2001, POLAND, pp. 17-24;
Dobry M. W. :Podstawy energetycznego modelowania, analizy i diagnostyki w systemach mechatronicznych i biomechatronicznych, V Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków-Krynica, maj 2001 r., s. 63-74;
Dobry M. W. :Analysis of structural energy flow in mechanical and biomechanical systems, Abstracts, 9th International Conference on Hand-Arm Vibration, 5-8 June, 2001  Nancy, France, Institut National de Recherche et de Securite (INRS), Nancy 2001, France;
Dobry M. W. :Analyse du flux denergie structurelle dans les systems mecaniques et biomecaniques, Recueil des Resumes, 9eme Congres International sur les Vibrations Mains-Bras, 5-8 Juin 2001 – Nancy, France, Institut National de Recherche et de Securite (INRS), Nancy 2001, France; (w języku francuskim).
Dobry M. W. :Energetyczne portrety strukturalnego i globalnego rozdziału mocy w systemach mechanicznych i biomechanicznych jako podstawa ich energetycznej diagnostyki. Zeszyty Naukowe MECHANIKA nr 83, Politechnika Krakowska, Kraków 2001, s. 57-68,
Dobry M. W., Kolecka M. :Energetyczny wpływ drgań ogólnych na organizm człowieka. Zeszyty Naukowe MECHANIKA nr 83, Politechnika Krakowska, Kraków 2001, s. 69-76;
Dobry M. W., Kolecka M. :Rozdział mocy w systemie Człowiek - Pojazd. Proceedings 12th International Conference on Noise Control, Noise Control  01, 24-26 September, 2001 Kielce, CIOP Warszawa 2001, s. 95-101;

DWA PRZYKŁADY NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI ( WG. AUTORA)

a) Dobry M. W. :Characteristics of structural and global power distribution in mechanical and biomechanical systems as foundation for their diagnostics, Structures  Waves  Biomedical Engineering, Structural Acoustics, 2001, Vol. X, No.1, Polish Acoustical Society, Kraków Division, Kraków 2001, POLAND, pp. 17-24;
b) Dobry M. W. :Energetyczne portrety strukturalnego i globalnego rozdziału mocy w systemach mechanicznych i biomechanicznych jako podstawa ich energetycznej diagnostyki”. Zeszyty Naukowe MECHANIKA nr 83, Politechnika Krakowska, Kraków 2001, s. 57-68,
Golec M., Golec Z. :Investigations of vibration and noise of gear box body, Experimental Stress Analysis 2001, 39Th International Conference. Tabor, Czech Rep., 04.-06.06.2001, s. 81-86.
Golec M., Golec Z., HAJKOWSKI M. :Influence of initial temperature of casting mould on acoustic emission of solidifying metal alloys, Experimental Stress Analysis 2001, 39Th Internationak Conference. Tabor, Czech Rep., 04.-06.06.2001, s. 87-92.
Golec M., Golec Z. :Eksperymentalne badania mocy akustycznej rodziny frezarek FS, Konferencja naukowo  techniczna Manufacturing 01. Współczesne Problemy Wytwarzania. Tom 1, Poznań, 8-9.11.2001, s. 79-86.
Kowalak J. :Modelowanie drgań węzła łożyskowego- Diagnostyka, Vol. 23,
Kowalak J. :Trwałość łożysk tocznych- XIX Sympozjum, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS.

WYKAZ PUBLIKACJI PRZYJĘTYCH DO DRUKU W 2001 r.

Cempel C. :Iternational Journal of Systems Science.
Cempel C. :Signals, Symptoms, Faults, Condition Oriented Multidimentional Monitoring of Systems in Operation; Confer. Diagnostyka 2001.
Dobry M.W. :Energy flow in the dynamic structure of a human-tool-base system and effective protection of the human subsystem against energy transmitted from hand-held impact tools.; artykuł został zakwalifikowany do publikacji w Journal of Acoustics and Vibration, Auburn, AL USA
Dobry M. W. :Energy diagnostics and assessment of dynamics of mechanical and biomechatronics systems." Abstracts. 7th Polish-German Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems, Politechnika Koszalińska, Osieki k. Koszalina, September 2-8, 2001, Machine Dynamics Problems, Warszawa 2001 (wysłany do druku – 17 stron w j. angielskim)

ROK 2000

Cempel C. :Nanonauka  Nanotechnologia, Nauka i Przyszłość, maj 2000, Nr 5, pp 12- 14.
Cempel C., Natke H. G., Yao J. P. T. :Symptom Reliability and Hazard for Systems condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2000, Vol 14, No 3, pp 495  505.
Cempel C. :Life, Dynamics and Condition Monitoring of Mechanical Systems in Operation, Opening Lecture of II  and International Congress on Diagnostics, Warsaw, September 2000.
Cempel C. : Signals, Symptoms, Faults; Condition Oriented Monitoring of Systems in Operation, Key Note Lecture of Conference; Modeling and Reality, Hannover, October 2000.
Cempel C. :Od Równania Duffinga do Rozkładu względem Wartości Szczególnych  1000 -ny raz naukowo, Diagnostyka, Vol 23, 2000, pp 13-14.
Natke H. G., Cempel C. :Model Based Diagnosis Emphasizing a Holistic Approach, International Journal of System Science, Vol 31, No 11, 2000, pp 1497 1504.
Cempel C., Natke H. G. :Holistic Modelling and Singular Value Decomposition in Systems Condition Monitoring, Proceedings of the ICAPV June, 2000, Xian University, China.
Cempel C. :Dynamics, Life and Condition Monitoring of Mechanical Systems in Holistic Approach, Proceedings of the ICAPV June, 2000, Xian University, China.
Barczewski R. :Application of the Short Time Fourier Transform (STFT) with AFC correction to non-linear system free vibration signal analysis. XIX SYMPOSIUM  VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS  Poznań-Błażejewko 2000 (jęz. ang. konferencyjna recenzowana).
Tabaszewski M., Barczewski R. :Nonlinear models of diagnostic symptoms based on operating system, XIX SYMPOSIUM  VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS  Poznań  Błażejewko 2000 (konferencyjna recenzowana).Barczewski R. :Analiza nieliniowości z zastosowaniem STSF-AFC jako metoda diagnozowania, II International Congress of Technical Diagnostics Warsaw, Poland 19-22 September 2000. Abstract pp 29-30 (streszczenie jęz. ang. konferencyjna recenzowana).
Barczewski R. :Analiza nieliniowości z zastosowaniem STSF-AFC jako metoda diagnozowania, II International Congress of Technical Diagnostics Warsaw, Poland 19-22 September 2000. Proceedings (recenzowana pełen tekst jęz. pol. w postaci elektronicznej  CD.).
Barczewski R. :Diagnozowanie układów na podstawie analizy zmian krzywej szkieletowej uzyskiwanej metodą STFT -AFC, Diagnostyka vol..23 2000 pp. 15-18 ( recenzowane PAN).
Dobry M. W. :Uogólniona  energetyczna metoda analizy dynamicznej struktur mechanicznych i biomechanicznych. Vol. IX - STRUCTURAL ACOUSTCS & MECHANICS FOR ENVIROMENTAL PROTECTION. Ed. by Polish Acoustical Society, Dep. Cracow, Cracow 2000, pp. 93-98, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W. :Energetyczna ocena norm drganiowych. VOL. V. WAVE METHODS AND MECHANICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING, Ed. by Polish Acoustical Society, Dep. Cracow, Cracow 2000, s. 169-174 publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W. :Energy flows in Human-Tool-Base System (HTBS) and its experimental verification Proceedings. Eighth International Conference on Hand-Arm Vibration, 9-12 June 1998, Umea, Sweden, ARBETSLIVSRAPPORT NR 2000:4, National Institute for Working Life, Umea 2000, Sweden, pp. 31-40, publikacja oryginalna recenzowana (10 stron - format A4 - ukazała się w maju 2000 r.).
Dobry M. W. :Generalised theory foundations of advanced energy condition monitoring of machines, Abstracts and invited lectures, XIXth Symposium  Vibrations In Physical Systems  Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań  Błażejewko 2000, pp. 96-97, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W., Miszczak M. :The dynamic model of parametrical transverse vibrations of gears, Abstracts and invited lectures, XIXth Symposium  Vibrations In Physical Systems  Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań  Błażejewko 2000, pp. 94-95, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W., Gaffer H. :Optimum passive vibroisolation of multi sources of excitations, Abstracts and invited lectures, XIXth Symposium  Vibrations In Physical Systems  Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań-Błażejewko 2000, pp. 92-93, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W. :Teoretyczne podstawy energetycznej metody oceny konstrukcji maszyn i mechanizmów. Proceedings. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Warszawa  Jachranka, 6 - 8 września 2000 r. s. 91-96, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W. :Przepływ energii w przypadkach złożonych stanów interakcji w systemie człowiek - maszyna. Wprowadzenie. ACTA of BIOENGINEERING and BIOMECHANICS, Vol. 2, Supplement 1, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, pp. 131-136, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W., Miszczak M. :Dynamiczny model systemu człowiek- maszyna w przypadku posługiwania się dużymi narzędziami zmechanizowanymi. ACTA of BIOENGINEERING and BIOMECHANICS, Vol. 2, Supplement 1, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, pp. 125-130, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M. W. :Advanced analysis of human - machine systems in energy flow domain, 35h United Kingdom Group Meeting on Human Responses to Vibration, held at ISVR, University of Southampton, Southampton, England, 13-15 September 2000, pp. 89-99, publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M.W. :Podstawy teoretyczne uogólnionej  energetycznej diagnostyki struktur mechanicznych i systemów biomechanicznych. II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Warszawa, Tom 1, Referaty Zamawiane, Politechnika Warszawska, 19-22 września 2000, s. 95-105 publikacja oryginalna recenzowana.
a) Dobry M.W. :Podstawy teoretyczne uogólnionej  energetycznej diagnostyki struktur mechanicznych i systemów biomechanicznych. II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Tom 2, Streszczenia. Politechnika Warszawska, Wydział Pojazdów i Maszyn Roboczych Maszyn, Warszawa, 19-22 września 2000, s. 104, publikacja oryginalna recenzowana.
b) Dobry M.W. :Theoretical foundations of generalised - energy flow condition monitoring of mechanical structures and diagnostics of biomechanical systems. II International Congress of Technical Diagnostics "DIAGNOSTICS' 2000", Abstracts. Volume 2, Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering, Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw 19-22 September, 2000, pp. 103. publikacja oryginalna recenzowana.
Dobry M.W. :Podstawy zaawansowanej diagnostyki energetycznej systemów mechanicznych i biomechanicznych. Diagnostyka Vol. 23, Uniwersytet Warmińsko  Mazurski, Olsztyn, wrzesień 2000 r. s. 23-26, publikacja oryginalna  recenzowana.
Dobry M.W. :Sylwetka Przewodniczącego Seminarium prof. Czesława CEMPLA, Diagnostyka Vol. 23, Uniwersytet Warmińsko  Mazurski, Olsztyn, wrzesień 2000 r. s. 12, publikacja oryginalna.
Golec M.:Diagnostyka krzepnięcia odlewów ze stopów metali metodą emisji akustycznej. Diagnostyka, vol.23,2000 s.27-30 1000-Otwarte Seminarium ZDiWS IMS PP
Golec M., Golec Z. :Application of the frequency analysis of acoustic emission in the study of the metal alloy solidification. Archives of Acoustics, Warszawa vol.25 nr 1,s.43-50
Golec M., Golec Z.:Hajkowski M., :Application of acoustic emission for determination of initial temperature of casting mould. Archives of Acoustics, Warszawa vol.25, nr 1, s.51-55
Golec M., Golec Z. :Model eliminatora drgań o oddziaływaniu opisanym niecałkowitymi pochodnymi. Vibrations in Physical Systems. XIXth Symposium. Poznań-Błażejewko, 23-27.05.2000 s.126-127.
Golec M., Kowalak J., Golec Z. :Drgania i hałas węzła łożyskowego. Vibrations in Physical Systems. XIXth Symposium. Poznań-Błażejewko, 23-27.05.2000 s.171-172
Golec Z., Golec M. :Application of the frequency analysis of acoustic emission in the study of the metal alloy solidification. Archives of Acoustics, Warszawa vol.25 nr 1,s.43-50.
Golec Z., Golec M., Hajkowski M. :Application of acoustic emission for determination of initial temperature of casting mould. Archives of Acoustics, Warszawa vol.25, nr 1, s.51-55.
Golec Z. :Zagadnienie eliminacji drgań mechanicznych  podejście energetyczne. Diagnostyka, vol.23,2000 s.31-34 1000-Otwarte Seminarium ZDiWS IMS PP.
Golec Z., Golec M. :Model eliminatora drgań o oddziaływaniu opisanym niecałkowitymi pochodnymi. Vibrations in Physical Systems. XIXth Symposium. Poznań-Błażejewko, 23-27.05.2000 s.126-127.s
Golec Z., Golec M., Kowalak J. :Drgania i hałas węzła łożyskowego. Vibrations in Physical Systems. XIXth Symposium. Poznań-Błażejewko, 23-27.05.2000 s.171-172.
Golec Z., Kowalak J. :Rys historyczny Otwartego Seminarium. Diagnostyka, vol.23,2000 s.9-11 1000-Otwarte Seminarium ZDiWS IMS PP
Golec Z. :Rozkład energii w zagadnieniu eliminacji drgań mechanicznych, Materiały z obchodów 70  lecia urodzin i 45 lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Józefa GIERGIELA oraz V Szkoły Analizy Modalnej, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH w Krakowie, Kraków 12 - 14 grudnia 2000, str. 105 -114.
Kowalak J. :Durability of rolling bearings, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, XIXth Symposium, Poznań  Błażejewko maj 23 - 27, 2000.
Kowalak J., Golec M., Golec Z. :
Vibrations and noise of bearing node, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS XIXth Symposium, Poznań  Błażejewko maj 23 - 27, 2000.
Kowalak J., Golec Z. :Rys historyczny Otwartego Seminarium, Diagnostyka, vol.23 2000 r.
Kowalak J. :Modelowanie drgań węzła łożyskowego, Diagnostyka, vol.23 2000 r.
Kowalak J., Golec M. :Wspomnienia o mgr Macieju Andrzejewskim, Diagnostyka, vol.22 2000 r.
Kowalak J. :Plany Otwartych Seminariów ZDiWS, Diagnostyka, vol.22 2000 r.
Tabaszewski M., Barczewski R. :
Nonlinear models of diagnostic symptoms based on operating system model, Vibration in Physical Systems, XIXth Symposium Poznań  Błażejewko May 23-27, 2000, Abstracts and Invited Lectures, pp. 272-273.
Tabaszewski M. :Diagnostyczne modele Symptomowe maszyn rozpatrywanych jako systemy działaniowe, II International Congress of Technical Diagnostics, Warsaw Poland, 19-22 September 2000, vol2 Abstracts, pp. 231-232.
Wojsznis M., Dobry M., W. :The dynamic model of parametrical transverse vibrations of gears, Abstracts and invited lectures, XIXth Symposium  Vibrations In Physical Systems  Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań  Błażejewko 2000, pp. 94-95, publikacja oryginalna recenzowana.
Wojsznis M., Dobry M., W. :Dynamiczny model systemu człowiek- maszyna w przypadku posługiwania się dużymi narzędziami zmechanizowanymi. ACTA of BIOENGINEERING and BIOMECHANICS, Vol. 2, Supplement 1, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, pp. 125-130, publikacja oryginalna recenzowana.

WYKAZ PUBLIKACJI PRZYJĘTYCH DO DRUKU W 2000 r.

Cempel C. :Reduction of Redundance of Symptom Observation Space in Systems Condition Monitoring. Bull, PAN
Cempel C. :Signals, Symptoms, Faults, Condition Oriented Multidimentional Monitoring of Systems in Operation; Confer. Diagnostyka 2001.
Cempel C., Natke H. G. :Symptom  Based and Model Based Diagnosis as the Basis of Safety Engineering; Conference on Safety Engineering, Malta 2001.
Cempel C., Zielnica J., Ziółkowsi A. :Nonlinear Vibroisolation Pads  Design Numerical FEM Analysis. Journal of Sound and Vibration.
Cempel C. :Energy model of the Social System with Production and Recycling  Eco Energy Processor International Journal of System Sciences.
Barczewski R. :Polska wersja. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) -Part 1: General introduction (ISO 9241:1:1:1997) -> EN ISO 9241-1: 1991 Wymagania ergonomiczne dla pracy biurowej z monitorami ekranowymi(VDT) - Arkusz 1: Wprowadzenie ogólne (jęz. polski do ustanowienia w PKN)
Dobry M.W. :Energy flow in the dynamic structure of a human-tool-base system and effective protection of the human subsystem against energy transmitted from hand-held impact tools; artykuł został zakwalifikowany do publikacji w Journal of Acoustics and Vibration, Auburn, AL USA.

ROK 1999

Barczewski R. Tabaszewski M. :Analiza przestrzenno widmowa w diagnostyce złożonych obiektów mechanicznych. XXVI Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn" Węgierska Górka15-20.03.1999. Referaty Zeszyt 1/99, (1 zeszyt), art. rec., s.227-234
Barczewski R., Tabaszewski M. :Sieciowy system nadzoru diagnostycznego maszyn pomocniczych bloku energetycznego. XXVI Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn" Węgierska Górka15-20.03.1999. Referaty Zeszyt 1/99, (1 zeszyt), art. rec.,s.219-226.
Cempel C.  :Aplication of Holistic Modelling and Singular Decomposition in Systems Condition Monitoring, Materiały Konferencji Diagnostyka Maszyn Węgierska Górka, marzec 1999.
Natke H.G., Cempel C., :Holistic Dynamics and Subsystems Modeling: Principles, Internationale Journal of Systems Science, vol 30, no 3, pp 283-293, 1999.
Cempel C., Natke H.G., :Symptom Relibility and Hazard in Systems Condition Monitoring, Bulletin S.F.M. (post Conference publ.), Revue Francaise de Mechanique, no 2, pp 115-120, 1999.
Cempel C. :Innovative Developments in Systems Condition Monitoring, Proceedings of DAMAS 99, Dublin June 1999, pp 172- 188.
Cempel C., :Energy Models of Processes and Systems in Operation, International Workshop Modelling and Reality, Hannover 1998, pp 28-29.
Cempel C., :Modelling and Data Mining in Vibration Condition Monitoring, 9 -th International Conference of TC 10 IMEKO, Wrocław September 1999, pp 33- 46.
Cempel C., :Nanonauka- Nanotechnologia, źródła i perspektywy, Nauka, nr 3, 1999, pp 179-186.
Dobry M.W.; :Energy coefficients of safety (ECoS) of power driven hand-held tools. Proceedings. Vol. 5, Tenth World Congress on the Theory of Machine and Mechanisms, University of Oulu, June 20-24,1999, Finland, pp. 1956-1961, publikacja oryginalna - recenzowana (6 stron).
Dobry M.W.; :Energy flow in the dynamic structure of a human-tool-base system and effective protection of the human subsystem against energy transmitted from hand-held impact tools. PROCEEDINGS. Sixth International Congress on Sound and Vibration, Ed. By Finn Jacobsen, Technikal University of Denmark, Copenhagen - Lyngby 5-8 July 1999, pp. 1953-1958, publikacja oryginalna - recenzowana (6 stron).
Dobry M.W.; :Dystrybucja mocy w dynamicznej strukturze systemu Człowiek - Maszyna. Acta of BIOENGINEERING and BIOMECHANICS, Vol. 1, Supplement 1, 1999 r., s. 105-108, publikacja oryginalna - recenzowana (4 strony).
Dobry M.W.; :Energetyczna metoda oceny drgań miejscowych. Materiały konferencyjne. Otwarte seminarium z Akustyki, Kraków - Zakopane, wrzesień 1999 r. publikacja oryginalna - recenzowana (6 stron).
Dobry M.W. :Energetyczne oddziaływanie drgań technicznych środków transportu na organizm ludzki - Wprowadzenie. Materiały konferencyjne. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne, Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Warszawa, Listopad 1999 r. s. 125-134, publikacja oryginalna - recenzowana (10 stron).
Dobry M.W. :Pierwsza Zasada Przepływu Energii jako podstawa uogólnionej metody analizy dynamicznej systemów mechanicznych; Materiały konferencyjne, Krajowa Konferencja Napędy 99, Szczyrk, 13-14 grudnia 1999 r. OBR "REDOR" Bielsko Biała, Kat. Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH Kraków, Energocontrol Sp. z o.o. - Kraków, s. 117-122; publikacja oryginalna - recenzowana (6 stron - A4)
Golec M., Golec Z., :Analiza częstotliwościowa emisji akustycznej w zastosowaniu do badania krzepnięcia stopów metali, [w]: Nowe kierunki technologii i badań materiałowych, Warszawa 1999, IPPT PAN, red. J. RANACHOWSKI, str. 65-72.
Golec M., Golec Z., Hajkowski M., Baranowski A. : Emisja akustyczna podczas tworzenia się struktury pierwotnej w odlewach ze stopów metali, Strucural Acoustic and Vibrations for Technology, Kraków-Zakopane, 19-20.04.1999, str 77-80.
Golec M., Golec Z., :Hajkowski M., Zastosowanie emisji akustycznej do określenia początkowej temperatury formy odlewniczej, XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 99, Kraków Zakopane, 14-17.09.1999, str. 225-228.
Golec Z., Golec M., :Deskryptory sygnałów emisji akustycznej generowanej w czasie krzepnięcia odlewów ze stopów metali, II Krajowa Konferencja Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 25-27.10.1999, str. 643-648.
Kowalak J., :Informacja o otwartych seminariach ZDiWS, Diagnosta 2/99

ROK 1998

Barczewski R. Tabaszewski M. :System nadzoru diagnostycznego maszyn- wersja sieciowa Vibration in Physical Systems XVIII th Symposium Poznań - Błażejewko May 27-30.1998 1998 str., 63-64
Barczewski R. Tabaszewski M. :Tomografia widmowa w diagnostyce maszyn Vibration in Physical Systems XVIII th Symposium Poznań - Błażejewko May 27-30.1998 1998 str., 27-30
Cempel C. Natke H.G. :Symptom reliability and hazard in systems condition monitoring 3e Conference Internationale Methods de Surveillance et Techniques de Diagnostic Acousticques et Vibratoires CETIM-Senlis /France/ 13-15.10.1998  str., 671-679
Cempel C. Natke H.G. :An Energy as a Model of the Condition of Machines and StructuresProceedings of THE 52 nd MEETING of the SOCIETY FOR MACHINERY FAILURE PREVENTION TECHNOLOGY Virginia 30.03-3.04.1998  str., 461-470
Cempel C. :Fundamentals of vibroacoustical condition monitoring W: A.Davies /ed./, Handbook of Condition Monitoring. Techiques and Methodology London, Chapman and Hall 1998 str., 324-353
Dobry M. W. Cempel C. :Wpływ drgań na człowieka VIII Krajowe Sympozjum Wpływ Wibracji na otoczenie , art. rec. Kraków-Janowice, 28-30.09.1998  str., 129-136
Dobry M. W. :Energy flow in Human - Tool - Base System /HTBS/ and its experimental verification Eight International Conference on Hand-Arm Vibration Umea, Sweden 9-12 June 1998  str., 9-10
Dobry M. W. :Energetyczne wskaźniki bezpieczeństwa /EWB/ mechanicznych i biomechanicznych systemów Vibrations in Physical Systems XVIII th Symposium Poznań-Błażejewko May 27-30.1998 1998 str., 95-96
Dobry M. W. :Optymalizacja przepływu energii w systemie człowiek-narzędze-podłoże /CNP/Poznań: Politechnika 1998; 128s., bibl., 24cm ,Seria: Rozprawy Nr 330 ISSN 0551-6528 Poznań, Politechnika 1998  str.,
Dobry M. W. :Skuteczna ochrona człowieka przed energią drganiową VIII Krajowe Sympozjum Wpływ Wibracji na otoczenie , art. rec. Kraków-Janowice, 28-30.09.1998  str., 121-128
Golec M. Golec Z. :Procesy wibroakustyczne modelu przekładni zębatej, badania eksperymentalne .III Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych. Warszawa, 17.06.1998  str., 60-61
Golec M. Golec Z. :Hałas przekładni zębatych - badania eksperymentalne.Vibrations in Physical Systems. XVIIIth Symposium. Poznań-Błażejewko, May 27-30.1998  str., 127-128
Golec Z. Golec M. :Prosty model wpływu warunków otoczenia na własności dynamiczne układu mechanicznego Vibrations in Physical Systems. XVIIIth Symposium. Poznań-Błażejewko, May 27-30.1998  str., 129-130
Golec Z.. :Efektywność eliminacji drgań wybranych eliminatorów drgań VIII Krajowe Sympozjum - Wpływ Wibracji na Otoczenie, art. rec. Kraków-Janowice, 28-30.09.1998  str., 139-144
Kowalak J. :Drgania wałów z uszkodzeniami Vibrations in Physical Systems XVIII th Symposium Poznań-Błażejewko, May 27-30.1998  str., 167-168
Sałata W. :Mechanika ogólna w zarysie .Politechnika 1998: bibl. 24 cm ISBN 83-7143-006-X Poznań 1998  str., 228
Tabaszewski M. Barczewski R. :System nadzoru diagnostycznego maszyn pomocniczych bloku energetycznego III Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych Warszawa 17.06.1998  str., 17-20

ROK 1997

Cempel C. Natke H.G. Tabaszewski M. :A passive diagnostic experiment with ergodic properties.Mechanical Systems and Signal Proceesing Vol.II, Number 1 Academic Press, London January 1997  str., 107-117
Cempel C. :Energy processor as a model of condition of systems in operationXIV IMEKO World Congress. New Measurements-Challenges and Visions vol. VII Tampere, Finland  1-6 June 1997  str., 31-39
Cempel C. :The life and the behaviour of energyprocessors Advances in Systems Science and Applications. An Official Journal of the International Institute for General System Studies 1997 str., 271-277
Cempel C. :Energy Processors in Systems Engineering and Thier Evolution Bulletin of the Polish Academy of Sciences vol.45, No 4 1997 str., 495-511
Cempel C. :Cosmic Substance the "Consciousness-Energy-Matter" Triplet and its Evolution Journal of Transdisciplinary Systems Science vol.2, No 2, Wrocław Uniwersity of Technology 1997 str., 37-42
Cempel C. :Modele ewolucji systemów działaniowych Problemy Eksploatacji 3/97 1997 str., 47-69
Cempel C. :Symptom hazard rate for systems condition monitoring XXIV Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn".Węgierska Górka 3-8.03.1997 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu. Inst Transportu 1997 str., 37-51
Cempel C. :Modele ewolucji systemów Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń. W: Problemy Eksploatacji 3/97 Krynica Górska 23-26.09.1997  str., 47-69
Dobry M. W. :Energetyczne wskaźniki bezpieczeństwa /EWB/ zmechanizowanych narzędzi ręcznych I Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim Kraków 24-26.11.1997  str., 307-312
Dobry M. W. :Energy flow in man-tool-base system Lecture Notes of the ICB Seminars Biomechanics 29. Man Under Vibration Warsaw, June 1996, Warsaw 1997 1997 str., 34-54
Golec Z. Golec M. :Wykorzystanie pakietu SIMULINK do określenia efektywności układów eliminacj drgań dla wymuszeń krótkotrwałych I Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim". Kraków, 24-26.11.1997  str., 553-560
Natke H.G. Cempel C. :Model-aided diagnosis based on symptoms.Structural Damage Assessment Using Advenced Signal Processing Procedures Proceedings of DAMAS '97 University of Sheffield Sheffield 30.06-2.07.1997  str., 363-375
Natke H.G. Cempel C. :Model-Based Diagnosis - Methods and Expirience Proceedings of THE 51 st MEETING of the SOCIETY FOR MACHINERY FAILURE PREVENTION TECHNOLOGY Virgini 14-18.04.1997  str., 705-719
Natke H.G. Cempel C. :Model-aided Diagnosis of Mechanical Systems: Fundamentals, Detection, Localization, AssesmentBerlin: Spriger-Verlag 1997; XIII, 248s, bibl., index,24 cm ISBN 3-540-61065-0 1997 str., 248
Tomaszewski J. Tabaszewski M. :Wyznaczenie zmian funkcji sprzężenia zwrotnego pomiędzy mocą procesów resztkowych a degradacją systemu.Sympozjum naukowo-techniczne NAPĘDY ' 97 Teoria i Praktyka. Szczyrk, 2-4 grudnia 1997  str., 182-186
Winiwarter P. Cempel C. :Have defined "life symptoms" and'life curves" in relation to wearInternational Encyclopedia of Systems and Cybernetics Ed. Ch. Francios, K. G. Saur Munchen 1997 str., 208

ROK 1996

Barczewski R. :Amplitude and Frequency Corrected Spectrum /AFCS/ - a New Presentation Form of Spectral Analysis ResultsVibration in Physical Systems XVIII th Symposium Poznań - Błażejewko May 22-25.1996  str., 70-71
Barczewski R. :AFC - metoda korekcji widma amplitudowego.Kongres Diagnostyki Technicznej KDT '96. Materiały Tom 2 Gdańsk 17-20.09.1996  str., 49-54
Cempel C. Natke H.G. :Holistic Dynamics of SystemsJ Syst Eng/1996/6: 33-45 1996 Springer-Verlag London Limited 1996 str.,
Cempel C. Natke H.G. :The Modelling of Energy Transforming and Energy Recycling SystemsJ Syst Eng/1996/6: 79-88 1996 str.,
Cempel C. Tabaszewski M. Wojsznis J. :Models for Condition Recognition and Forecasting.Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management. Proceedings of COMADEM ' 96 University of Sheffield Sheffield 16-18 July 1996  str., 187-196
Cempel C. Tabaszewski M. Wojsznis J. :Assessment of some prognostik techniques.IV. Kolloquium Technische Diagnostik in Drezden Drezno 14-15 Marz 1996  str., 89-115
Cempel C. :Ewolucyjne modele symptomowe w diagnostyce maszyn Kongres Diagnostiki Technicznej KDT '96 Tom1: Referaty zamawiane Gdańsk 17-20.09.1996  str., 31-38
Cempel C. :Modele systemów przetwarzania energii w teorii i inżynierii systemów Uroczysta Promocja  prof. zw. dr hab. Czesława Cempla członka korespondenta PAN na Doktora Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej 2 grudzień 1996 Szczecin, 1996  str., 15-39
Cempel C. :Holistyczna dynamika systemów mechanicznych - wprowadzenie -Zbiór prac IX Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 151, Mechanika z.48 Problemy dynamiki i konstrukcji Tom1 Rzeszów-Jawor, 9-11.10.1996  str., 29-44
Cempel C. :The passive diagnostic experiment with ergodic properties XXIII ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn" Węgierska Górka, 26.02-02.03.1996 1996 str., 5-17
Dobry M. W. Barczewski R. :Intergrated stand for vibration and ergonomic investigations of hand-held impact toolsCentral European Journal of Public Health No.1/Vol.4/JHEMI vol.40/ 1996 str., 59-64
Dobry M. W. :Energy flow in man-tool-base system /MTBS/Seminar on MAN UNDER VIBRATION Warsaw, 17-19 June, 1996  str.,
Dobry M. W. :Skuteczna ochrona człowieka przed drganiami, hałasem i nadmiernym wysiłkiem przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami uderzeniowymi na stanowiskach pracy II Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa PRACA '96 Szczecin, 15-17.04.1996 str., 12-13
Dobry M. W. Drganiowe i ergonomiczne badania ręcznych narzędzi uderzeniowych na zintegrowanym stanowisku badawczym Vibrations in Physical Systems XVII th Symposium Poznań-Błażejewko May 22-25.1996  str., 96-97
Dobry M. W. :Przepływ energii w systemie człowiek- ręczne narzędzie uderzeniowe-podłoże /CNP/ z zastosowanym subsytemem wibroizolacji WOSSO Vibrations in Physical Systems XVII th Symposium Poznań-Błażejewko May 22-25.1996  str., 98-99
Dobry M.W. Barczewski R. :Integrated stand for vibration and ergonomic investigations of hand-held impact tools Central European Journal of Public Health 1996 str., 59-64
Golec M. :Akwizycja i przetwarzanie sygnału emisji akustycznej do badania procesu krzepnięcia stopów metali. XVII Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 22-25,1996  str., 136-137
Golec M. :Co w odlewach piszczy ? Laboratoria, Aparatura, Badania Nr 1/1996  str., 10-12
Golec Z.. : Dynamics of Shot Damper of Vibration Proceedings of the 2 nd European Nonlinear Oscillations Conference. vol.2 Prague, September 9-13,1996  str., 61-66
Golec Z.: Eliminacja drgań układów mechanicznych z wąskopasmowym wymuszeniem przypadkowymXVII th Symposium "Vibrations in Physical Systems, Abstracts org. IMS PP Poznan-Błażejewko, May 22-25.1996  str., 138-139
Kowalak J. Cempel C. : Imperfekcje belek a postacie drgań własnych Vibrations in Physical Systems XVII th Symposium, Abstracts org. IMS PP Poznań-Błażejewko, May 22-25.1996  str., 170-171
Kowalak J. :Wpływ uszkodzeń belki dwuprzęsłowej na postać jej drgań własnych Kongres Diagnostyki Technicznej  KDT '96 ,Materiały Tom III Gdańsk, 17-20.09.1996  str., 13-18
Kupczyk M. Wieczorowski K. Barczewski R. :Stanowisko do pomiaru przyczepności twardych powłok osadzonych na ostrzach narzędzi skrawających ZN PP Mechanika nr 42 ,1996  str., 111-117
Natke H.G. Cempel C. :
Holistic Modelling a Tool for the Diagnosis of Critical Complex SystemsAutomatica, vol. 32, No 1, pp.89-94, 1996 Copyright 1995 Elsevier Science Ltd. Printed in Great Britain 1996 str.,
Tabaszewski M. Cempel C. :Próba uwzględniania niestacjonarności i nieliniowości w procesorze energii jako modelu ewolucji stanu maszyny .XXIII Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka Maszyn" Węgierska Górka 26.02.-2.03.1996  str., 64-71
Tabaszewski M. Cempel C. :Odmiany modelu procesora energii jako modelu ewolucji stanu maszyny .Kongres Diagnostyki Technicznej KDT ' 96. Materiały Tom 3 Gdańsk 17-20.09.1996 1996 str., 261-266
Thiede R. Ziółkowski A. :Stoss-Wechselwirkung: Eine Methode zur Fehlerdetektion in Strukturen.IV. Kolloquium Technische Diagnostik Drezno 14-15. Marz 1996  str., 226-237
Winiwarter P. Cempel C.Evolutionary Hierarchies of Energy processing in NatureCybernetics and Systems '96, vol.1, "European Meetings on Cybernetics and Systems Research" Vienna, February 1999 ed. Robert Trappl 1996 str., 26-31
Zielnica J. Ziółkowski A. Cempel C. :Nonlinear Charakteristic of Vibroisolation Damping Pads, Design and Fem Analysis.XVII Symposium "Vibrations in Physical Systems" Abstracts org. IMS PP Poznań-Błażejewko, May 22-25.1996  str., 276-277
Ziółkowski A. :Proces interakcji uderzenia jako metoda defekcji  uszkodzeń. XVII Symposium "Vibrations in Physical Systems" Abstracts org. IMS PP  Poznań-Błażejewko, May 22-25.1996  str., 278-279

ROK 1995

Barczewski R. Cempel C. :Podsystem nadzoru maszyn pomocniczych bloku energetycznego. ZN Politechniki Łódzkiej Nr 710,1995.Cieplne Maszyny Przepływowe z.107 1995 str., 67-79
Barczewski R. :Pomiar hałasu i drgań.Ochrona środowiska przed Hałasem i Wibracjami. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Poznań-Kiekrz 6-7 marca 1995  str., 1-18
Barczewski R. :Rozpoznawanie i prognozowanie stanu maszyn krytycznych z wykorzystaniem inteligencji komputerowej ZN Politechniki Łódzkiej Cieplne Maszyny Przepływowe z.107 Łódź 1995  str., 165-166
Cempel C. Natke H.G. :Energy Processors and Energy Trnsformation in Systems Engineering Seminar Materials Systems Engineering, Summer School/Seminar Poznań 27-31.08.1995  str., 36-67
Cempel C. Natke H.G. Tabaszewski M. :The Passive Diagnostic Experiment and Ergodicity Problem.2nd Conference Internationale Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques. Senlis /France/ 10-12. octobre 1995  str., 487-494
Cempel C. Tabaszewski M. Wojsznis J. :Optymalizacja symptomowych modeli prognostycznych dla celów diagnostyki technicznej. III Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" Szczyrk 10-13.10.1995  str., 315-322
Cempel C. Tomaszewski F. Jabłoński A. Marciniak Z. :Diagnostyka silników spalinowych pojazdów szynowych w warunkach lokomotywowni III Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" Szczyrk, 10-13.10.1995  str., 71-78
Cempel C. Ziółkowski A. :A New Method of Symptom Based Processing for Machinery Condition Recognition and Forecasting.Mechanical Systems and Signal Processing 1995 str., 129-137
Cempel C. :Optimization of Lifetime of Mechanical Systems by Vibration DampersBulletin of the polish Academy of Sciences, Technical Sciences vol.43 No 4 1995 str., 401-411
Cempel C. :Modele diagnostyki wibroakustycznejWibroakustyka maszyn i środowiska. Red. Z .Engel  Warszawa  1995, Wiedz i Życie podstawowe Problemy Współczesnej Techniki W-wa 1995 tom 27 Warszawa 1995  str., 219-242
Cempel C. :
Modele symptomowe w diagnostyce maszynIII Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" Szczyrk, 10-13.10.1995  str., 63-68
Cempel C. :Energy Dissipation in Mechanical Systems - Its Description and ControlThe International Workshop on Machine Dynamics and Production Automation Szczecin, 20-22 April, 1995  str., 73-84
Cempel C. :Antyhałasowy przewodnik współczesnego inżyniera w projektowaniu -wytwarzaniu-eksploatacji maszyn i systemów. /Dekalog antyhałasowy/Ochrona Środowiska przed Hałasem i Wibracjami Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Poznań-Kiekrz, 6-7 marca 1995  str., 3
Cempel C. :Podsystem nadzoru maszyn pomocniczych bloku energetycznego ZN Politechniki Łódzkiej Cieplne Maszyny Przepływowe z.107, plakat Cempel C., Barczewski R. 17.11.1994 Łódź 1995  str., 169-170
Dobry M. W. Barczewski R. :Integrated Stand for Viration and Ergonomic Investigations of Hand-Held Impact Tools7 th International Conference On Hand-ARM Vibration Prague, Czech Republik, 9-12.May 1995  str., 1
Dobry M. W. :Energy flow in a power-unit of hand-held impact tools with vibro-isolation of feed force realised by WOSSO system Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. Politecnico di Milano, Italy August 29/September 2 1995 str., 2765-2769
Dobry M. W. :Drgania w przemyśle, źródła, metody i środki minimalizacji Ochrona Środowiska przed Hałasem i Wibracjami, Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Poznań-Kiekrz, 6-7 marca 1995  str., 1-45
Dobry M.W. Barczewski R. :Integrated Stand for Vibration and Ergonomic Investigations of Hand-Held Impact Tools7th International Conference On Hand-ARM Vibration Prague, Czech Republik 9-12 May 1995  str., 1
Golec M. Cempel C. Golec Z. :Miary sygnału emisji akustycznej przydatne w identyfikacji krzepnięcia stopów metaliIII Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów". Szczyrk 10-13.10.1995  str., 97-104
Golec M. Cempel C. Golec Z. :Emisja akustyczna w procesach krzepnięcia stopów Pb-Sb i Al-Si. XLII Otwarte Seminarium z Akustyki. Warszawa-Białowieża, 12-15.09.1995  str., 547-552
Golec M. Golec Z. Cempel C., Ignaszak Z.,Baranowski A. :Emisja akustyczna w badaniach krzepnięcia stopów metali. XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Poznań-Kiekrz 24-26.10.1995  str., 49-58
Golec M. :Zjawiska emisji akustycznej w identyfikacji i badaniu krzepnięcia i krystalizacji stopów metali. Akustyka w Technice, Medycynie i Kulturze 'Seminarium. Granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1993-1995. Org. Komitet Akustyki PAN. Kraków, 7-9.11.1995  str., 189-192
Golec M. :Wpływ hałasu i drgań na człowieka i środowisko .Ochrona Środowiska przed Hałasem i Wibracjami. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe. Poznań-Kiekrz 6-7 marca 1995  str., 1-17
Golec M. :Generacja i propagacja drgań i hałasu - wprowadzenie teoretyczne. Ochrona Środowiska przed Hałasem i Wibracjami. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe. Poznań-Kiekrz 6-7 marca 1995  str., 1-19
Golec Z. Golec M. :Eksperymentalne badania właściwości sprężystych materiałów .XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Poznań-Kiekrz 24-26.10.1995 1995 str., 59-70
Golec Z.. Cempel C. :Dynamika układów mechanicznych o wymuszeniu krótkotrwałym z wybranymi eliminatorami drgań III Ogólnopolska Konferencja "Okłady Dynamiczne w Aspekcie Teorii Zastosowań" Łódź, 6.12.1995  str., 149-152
Golec Z. :Tomografia drganiowa jako narzędzie wczesnego wykrywania uszkodzeń układów mechanicznych i diagnostyki technicznej Akustyka w Technice, Medycynie i Kulturze Seminarium, Granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1993-1995 Kraków, 7-9.11.1995  str., 185-188
Golec Z. :Analiza dynamiki silnie nieliniowego układu mechanicznego z wykorzystaniem pakietu SIMULINKI Krajowa Konferencja Użytkowników MATLAB-a Kraków, 14-15 listopada 1995 1995 str., 35-40
Golec Z. :Shot Dampers for Mechanical Vibrations ReductionThe International Workshop on Machine Dynamics and Production Automation Szczecin, 20-22 April 1995  str., 139-151
Kowalak J. :Wpływ imperfekcji belki na jej postacie drgań własnchXXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Poznań-Kiekrz, 24-26.10.1995  str., 105-110
Krzyżanowski J. Cempel C. Cholewa W. Drobniak S., Kiciński J., Orłowski Z. :Systemy diagnostyki turbozespołów energetycznych nowej generacji Przegląd Mechaniczny 1-2 '95 1995 str., 16-19
Natke H.G. Cempel C. :System Analysis and Identification - a Holistic ApproachSeminar Materials Systems Engineering, Summer School/Seminar Poznań 27-31.08.1995  str., 175-205
Winiwarter P. Cempel C. :BIRTH and DEATH PROCESSORS 1: time-energy equivalence in System Life and the fractal dimension of System Time in energy-transforming Hieeaechies Proc. of te ThirtyNinth Annual Meeting Faculty of Philosophy Amsterdam July 24-28.1995  str., 73-84

ROK 1994

Barczewski R. Cempel C. :Podsystem nadzoru maszyn pomocniczych bloku energetycznego. Ogólnopolska Konferencja Przeglądowa Projektów Badawczych KBN  "Diagnostyka,Wytrzymałość i Niezawodność Maszyn Wirnikowych i Urządzeń Energetycznych". Gdańsk-Sopot 16.12.1994  str., 1-13
Barczewski R. Cempel C. :Podsystem nadzoru maszyn pomocniczych bloku energetycznego .Ogólnopolskie Seminarium nt. Wibrodiagnostyki  Turbozespołów energetycznych. Gdańsk, 24 maja 1994  str., 141-169
Barczewski R. :Multiparameter assesment of symptom limit value for exhaust fan BAB 106 XVIth Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko May 26-28,1994r. str., 55-56
Cempel C. Natke H.G. :An Introduction to the Holistic Dynamics of Operating Systems Progress Report No.2 on Holistic Dynamics Research " An Introductory Consideration" , holdy 7.tex, August 5 1993 1994 str., 13+rys.13
Cempel C. Tabaszewski M. :Teoria degradacji maszyn i urządzeń jako ewolucyjnych systemów otwartych z ograniczoną dyssypacją. Projekt badawczy KBN 0858/P4/93W:Cieplne Maszyny Przepływowe z.106. ZN Nr 707 Politechnika Łódzka Łódź 1994  str., 135-136
Cempel C. :Modele diagnostyki wibroakustycznej IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów " Bydgoszcz, wrzesień 1994 str., 25-44
Cempel C. :Diagnostyka stanu systemów mechanicznych. Modele, zastosowania .Informator PP Nr 8/9, 1994 Wykład Inauguracyjny 1994 str., 23-29
Cempel C. :Encyklopedia techniki - Podstawy techniki Wyd.2 zmienione .Warszawa 1994, Wydawnictwo .Naukowo -Techn.iczne 1994 str.,
Cempel C. :Diagnostyka techniczna w kraju VII Krajowe Sympozjum. Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Podsumowanie. Radom 1994  str., 29-35
Cempel C. :Diagnostyka techniczna w kraju DIAGNOSTA Nr 8, 1994  str., 4-6
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Vibro-isolation of connections of structural units of hand tools European Patent Office No. 0336261 Munchen, 31.08.1994  str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Pneumatic impact toolEuropean Patent Office No. 0335329 Munchen, 24.08.94  str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Compressed-air supply system of vibroisolated tools European Patent Office No. 0335328 Munchen, 20.07.94  str.,
Dobry M. W. :Results vibration and standard investigations of polish ergonomical pneumatic hammers nade in accordance with ISO 8662-5Vibrations in Physical Systems XVI th Symposium Poznań-Błażejewko May 26-28.1994  str., 91-92
Dobry M. W. :Nowa generacja drganiowo-bezpiecznych i ergonomicznych ręcznych narzędzi uderzeniowych Bezpieczeństwo Pracy 5/1994 str., 2-5
Golec M. Cempel C. Golec Z., Tabaszewski M. :Ocena zmian naprężeń własnych w próbkach stalowych, metodą prądów wirowych, w czasie odprężania impulsowego. Seminarium "Metodyczne problemy pomiarów naprężeń własnych". Poznań /Puszczykowo/, 1-2.12.1994  str.,
Golec M. Iganaszak Z. Baranowski A. :Application of acoustic emission to the invesigations of solidification of casted mettals and alloys.XVIth Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 137-138
Golec M. Tabaszewski M. :Vibroacoustic processes applied for control of impulse stress relleving.XVIth Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 135-136
Golec Z. :Elimination of vibration of mechanical systems with short duration excitationXVI thSymposium "Vibrations in Physical Systems Poznan-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 139-140
Iganaszak Z. Baranowski A. Golec M. :Complex modulus elasticity with regard the mass. XVIth Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 155-156
Iganaszak Z. Golec M. Baranowski A., Golec Z. :Study on Identification of Phenomena in Solidifying Alloys with the Use of Complex Methods including Thermal Analysis and Consideration of the AE Signals.1994 IEEE Ultrasonics Symposium. Cannes,France November 1-4,1994  str., 1121-1124
Kabała A. Ziółkowski A. :Otwór konstrukcyjny jako jedna z przyczyn zniszczeń podpór hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Analiza wytrzymałościowa MES. Maszyny Górnicze nr 1/46 Sympozjum "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie układów hydraulicznych". Gliwice, luty 1994 1994 str., 35-38
Kowalak J. :Influence of imperfection of beams on the mode of free vibrationVibrations in Physical Systems XVI th Symposium Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 197-198
Monczak P. Cempel C. :The advisory system project of diagnostic supervisory of machines. XVI th Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 241-242
Natke H.G. Cempel C. :Holistic Modelling as a Tool for the Diagnosis of Critical Complex Systems IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes -SAFEPROCESS '94 vol.1 Helsinki, Finland 13-16.06.1994  str., 288-293
Wojsznis J. Cempel C. :Possibilities of the use of neural networks for monitoring of machines. XVIth Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 24-26.1994  str., 343-344
Zielnica J. Ziółkowski A. :Wibroizolatory o nieliniowej charakterystyce geometrycznej i fizycznej. Ogólnopolska Konferencja Przeglądowa Projektów Badawczych KBN "Diagnostyka, Wytrzymałość i Niezawodność Maszyn Wirnikowych i Urządzeń Energetycznych". Gdańsk-Sopot 16.12.1994  str., 115-123
Zielnica J. Ziółkowski A. :Wibroizolatory o nieliniowej charakterystyce geometrycznej i fizycznej.ZN Pol.Łódzkiej Nr 707 Cieplne maszyny Przemysłowe, z.106 1994 str., 115-123
Zielnica J. Ziółkowski A. :Design analysis of vibroisolation pad. XVI Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 349-350
Ziółkowski A. Cempel C. :Koncepcja tomografii drganiowej z analizy metodą elementów skończonych /FEM/.ZN PP Mechanika Nr 41, 1994  str., 75-83
Ziółkowski A. Cempel C. :Application of transient response of the structure to damage detection. XVI Symposium "Vibrations in Physical Systems" Poznań-Błażejewko, May 26-28.1994  str., 353-354

ROK 1993

Barczewski R. Cempel C. :Zastosowanie symptomów wibroakustycznych w systemie nadzoru maszyn pomocniczych bloku energetycznego. Akustyka w Technice, Medycynie i Kulturze. Seminarium poświęcone grantom KBN realizowanych w latach 1991-1992. Warszawa-Mądralin 18-20 luty 1993 1993 str., 9-14
Cempel C. Lotz G. :Efficiency of vibrational energy dissipation by moving shot Journal of Structural Engineering vol.19, No.9 sep.1993 pp.2942-2652 1993 str.,
Cempel C. :Machine Degragation Model - its Generalization and Diagnostic Applications IUTAM Symposium. Identification of Mechanical Systems Wuppertal, August 23-27, 1993 1993 str., 10
Cempel C. :Dynamics-Life-Diagnostics: A Holistic Approach to the Modelling of Operating Systems Dynamische Probleme-Modellierung und Wirklichkeit -Vortrage der 4 Tagung am7. und 8. Hannover October 1993 1993 str., 1-13
Cempel C. :Energy Dissipation Effects in Mechanical Systems from shot dampers to dissipation fractals and holistic dynamics Wissenschaftliches Festkolloquium H. G. Natke Curt-Risch-Institut Universitat Hannover, 14 Mai 1993 1993 str., 73-86
Cempel C. :Theory of Energy Transforming Systems and Their Application in Diagnostics of Operating Systems Appl. Math. and Comp. Sci., 1993, vol. 3, No 3, pp.533-548 1993 str.,
Dobry M. W. Brzeziński J. :Vibro-Isolation D'Un Marteau-PiqueurRevue Francaise de Mecanique No. 1993-3 1993 str., 439-444
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :System privodu stlaceneho vzduchu Patentowy Spis Nr. 277 851 B6 , z dnia 16.06.1993 Ceska Republika CZ 277 851 B6 1993 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Sistem pitanija vibroizolirovannogo pnevmoinstrumenta Patent SSSR No. 1804385, z dnia 9.10.1993, SU 1804385 A3 1993 str.,
Dobry M. W. :Isolation of Shocks by Constant Interaction Force Vibro-Isolation /WOSSO/Proceedings of the 1993 International Congress on Noise Control Engineering. INTER-NOISE '93 Leuven, Belgium, August, 24-26.1993 1993 str., 1817-1820
Dobry M. W. :Bezpieczeństwo i ergonomia jako czynniki decydujące o konstrukcji i eksploatacji ręcznych narzędzi uderzeniowych. VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Radom-Kozubnik 1993 1993 str., 165-172
Golec Z.. Cempel C. :Wibroakustyczne metody wykrywania i ulepszania imperferencji elementów maszyn i konstrukcji Akustyka w Technice, Medycynie i Kulturze. Seminarium poświęcone grantom KBN realizowanych w latach 1991-1992. Warszawa-Mądralin 18-20 luty 1993 1993 str., 21-25
Żółtowski B. Cempel C. :Stan obecny i perspektywy rozwoju diagnostyki technicznej VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Radom-KOZUBNIK 1993  str., 5-21

ROK 1992

Barczewski R. :Poliharmoniczna filtracja rekurencyjna - diagnostycznie zorientowana metoda analizy sygnału .Materiały X Szkoły Diagnostyki Poznań-Zajączkowo 1992  str., 65-86
Barczewski R. :Machines malfunction ranking method.Vibration in Physical Systems XV th Symp. Abstracts Poznań, May 20-23.1992  str., 42
Bromberek F. Latoś H. Golec M. :Wybrane aspekty badania stanu ostrza skrawającego z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej. Materiały X Szkoły Diagnostyki "Dynamika i Diagnostyka Maszyn Wirnikowych" DIAGNOSTYKA 92 Poznań-Zajączkowo 1992  str., 123-126
Cempel C. Natke H.G. :Damage Evolution and Diagnosis in Operation Systems International Workshop on Safety Evaluation of Time Variant and Nonlinear Structures Using Identification Approaches Lambrecht, Germany 6-9 September 1992  str., 1-17
Cempel C. Natke H.G. :System life cycle - system life: The model based technical diagnostics - a view on holistic modelling-Progress Report No 1 CRI-B-2/92 on Holistic Dynamics Research " A Justification" 1992 str., 10
Cempel C. Natke H.G. Ziółkowski A. :Application of  Transformed Normal Modes for Damage Location in Structures.Conf. "Structural Integrity Assesment" University of Manchester,England in:Structural Integrity Assesment. Ed. P.Stanley, Elsev-ier London and New York 1992 Manchester, England 31.03.-02.04.1992  str., 246-255
Cempel C. Tomaszewski F. :Diagnostyka maszyn, Zasady ogólne. Przykłady zastosowań Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego , 24 cm, ISBN 83-85064-81-8 Radom 1992  str., 411
Cempel C. :Condition degragation of machines, its assesment amd prediction by evolutionary system approach8 th International IMEKO Symposium on Technical Diagnostics Dresden, September 23-25,1992  str., 139-149
Cempel C. :Diagnostic Application of Generalized Tribovibroacoustical Machine ModelSurveillance Acoustique Vibratoire Acoustical and Vibratory Surveillance Senlis (France) 27-29. Oct. 1992  str., 185-195
Cempel C. :Damage Initation and Evolution in Operating Mechanical SystemsBull. of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences vol.40, No 3 1992 str., 201-214
Cempel C. :Tribovibroacoustical Machine Model and its Diagostic ApplicationMateriały X Szkoły Diagnostyki Poznań-Zajączkowo 1992  str., 39-50
Dobry M. W. Barczewski R.  :Stammers C.W.A Pneumatic Tool Vibration IsolatorJournal of Sound and Vibration 153/1/,1992  str., 171-175
Dobry M. W. :Application of the Constant Interaction Force Vibroisolation Method to Effective Reduction of Vibration Levels in Pneumatic Impact Tools Proceedings 6 th International Conference on Hand-Arm Vibration. Bonn, Federal Republic of Germany, May 19-22.1992  str., 677-692
Dobry M. W. :The acceptance sampling of vibration-safe pneumatic hammers Vibrations in Physical Systems XV th Symposium Abstracts Poznań, May 20-23.1992  str., 54
Dobry M.W. Barczewski R.  :Stamers C.W.A Pneumatic Tool Vibration Isolator.Journal of Sound and Vibration 153/19 1992 str., 171-175
Golec M. Kowalak J. :Condition and bearing fault diagnostic Vibrations in Physical Systems XV th Symposium Poznań-Błażejewko, May 20-23.1992  str., 70
Golec Z.. :Impact damper of vibration XV th Symposium "Vibrations in Physical Systems, Abstracts Poznań, May 20-23.1992  str., 71
Honczarenko J. Wojsznis J. :Programowanie robotów przemysłowych .Politechnika, Instytut Technologii Mechanicznych. Szczecin 1992  str., 206
Senczyk D. Golec M. :Rentgenograficzne badania zmian naprężeń wywołanych impulsem uderzeniowym w napawanych blachach stalowych .XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. Jachranka K/W-wy 8-10.10.1992  str., 342-344
Winiwarter P. Cempel C. :Life Symptoms: the Behaviour of open Systems with Limited Energy Dissipation Capacity and Evolution Systems Research  vol.9, No 4, pp.9-34,1992  str.,

ROK 1991

Barczewski R. :Poliharmoniczna filtracja rekurencyjna sygnałów drganiowych i jej zastosowania w diagnostyce maszyn. Politechnika Poznań 1991  str.,
Cempel C. Staszewski W. :Signal Demodulation Techniques in Vibroacousticl Diagnostics of  Machinery Machine Dynamics Problems vol.2/1991  str., 161-174
Cempel C.Condition Evolution of Machinery and its Assesment From Passive Experiment Mechanical Systems and Signal Proceesing vol.5, No 4 1991 str., 317-326
Cempel C. :Pareto Law of Damage Evolution in Application to Vibration-Condition Monitoring Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences vol.39, No 4 1991 str., 573-588
Cempel C. :Fault Detection and Localisation in Structures: A Diskussion Mechanical Systems and Signal Processing /1991/ 5/5/ 1991 str., 345-356
Cempel C. :The Efficiency of Vibration Absorbers and Dampers - An Outline StudyMachine Dynamics Problems vol 2/1991  str., 71-83
Cempel C. :Prognozy rozwoju diagnostyki technicznej Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Z.4/88/, vol.29,1991  str., 525-534
Cempel C. :Vibroacoustic Condition Monitoring New York: Ellis Horwood 1991, XI,212 s., bibliografia, index, 24 cm, ISBN 0-13-931718-X 1991 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Pneumatic impact tool Patent Number: 5,052,499 , 1.10.1991 , United States Patent 1991 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Compressed air supply system of vibroisolated tools Patent Number: 5,050,689 , 24.09.1991 , United States Patent 1991 str.,
Dobry M. W. :Drganiowo bezpiecznie i ergonomiczne ręczne narzędzia uderzeniowe Posiedzenie Komisji Budowy Maszyn PAN, Sekcja Podstaw Konstrukcji Maszyn K.B.M PAN Politechnika Poznańska, Poznań, czerwiec 1991  str., 32-54
Kowalak J. :Drganiowa diagnostyka maszyn Diagnostyka Nr 2/1991 Olsztyn, Akademia Rolniczo-Techniczna 1991 str., 4
Tomaszewski F. Cempel C. :An Attempt to Diagnose a Locomotive Combustion Engine by Utilizing Vibroacoustic Processes Archives of Transport vol. 3, No 1,1991  str., 373-387
Wojsznis J. :Ciecze elektroreologiczne - przegląd literatury .Mechanik nr 5-6/91 1991 str., 213-216

ROK 1990

Barczewski R.Algorithm of diagnostic inference on basis of spectrum decomposition results.Vibrations in Physical Systems, XIVth Symposium Poznań-Błażejewko May 23-26,1990  str., 247-248
Cempel C. Natke H.G. :Fault Diagnosis in Mechanical Structures by Means of Vibration Due to ImpactEurodyn ;90. European Conference on Structural Dynamics Bochum-Germany, Junr 5-7, 1990  str., 535-540
Cempel C. Natke H.G. :Damage Measures and Evolution in Machines and StructuresCRI Curt-Risch-Institut fur Dynamic Schall-und Messtechnik Universitat Hannover 1990  str., 16
Cempel C. Olachowski K. :Investigation of vibration reduction of boring by a shot damperVibrations in Physical Systems, XIV th Symposium Poznań-Błażejewko, May 23-26,1990  str., 69-70
Cempel C. Staszewski W. :Use of the signal demodulationZagadnienia Eksploatacji Maszyn z.4/84/, 1990  str., 505-517
Cempel C. Ziółkowski A.The influence of nonuniform stress distribution on eigen frequency value.Vibrations in Physical Systems, XIVth Symposium Poznań-Błażejewko, May 23-26.1990  str., 71-72
Cempel C.  :Jak pisać i publikować pracę naukowąWybrane problemy Dydaktyki, Nauki i Wychownia w Uczelni Technicznej PP Poznań 1990  str., 110-118
Cempel C. :Passive Diagnostic Experiment, Symptom Reliability and their in Vibration Condition MonitoringZagadnieni Eksploatacji Maszyn z.2-3/82-83/, vol. 25 1990 str., 343-355
Cempel C. :Generalized Tribovibroacoustical /TVA/ Model of the Machine in Plant Diagnostic EnvironmentBulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. Vol. 38, No 1-12, 1990  str., 39-49
Cempel C. :Niezawodność symptomowa i jej zastosowanie w drganiowej diagnostyce maszyn ZN PP Mechanika Nr 34,1990  str., 157-169
Cempel C. :Fault Diagnosis in Mechanical Structures by Means of VibrationVibrations in Physical Systems XIV th Symposium Poznań-Błażejewko, May 23-26, 1990  str., 67-68
Cempel C. :Tribovibroacoustica models for condition mom=nitoring of machinery"Diagnostic of Machinery" Udine 8-12 October 1990  str.,
Cempel C. :Symptoms for Damage Detection in Mechanical SystemsCurth-Rish-Institut fur Dynamic- B-2/1990 1990 str., 1-33
Cempel C. :Limit value in the practice of machine vibration diagostics Mechanical Systems and Signal Processing vol.4 No 6 1990 str., 483-493
Cempel C. :Vibroakustische Machinen-diagnostik. Tłum. z pol.Verlag Technik Berlin 1990 1990 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Vibro-isolation of connections of structural units of hand tools.Patent Number: 4,921,053 , 1.05.1990 , United States Patent 1990 str.,
Dobry M. W. :Results of vibration investigations and standard estimation of pneumatic hammers with reduced vibration level appropriated to stonworking Vibrations in Physical Systems XIV th Symposium Poznań-Błażejewko May 23-26.1990  str., 79-80
Golec M. Cempel C. Kowalak J. Majewski M., Parnasow W. :Diagnostyka wibroakustyczna elementów maszyn roboczych. Wibroakustyczne metody kontroli stopnia odprężania wibracyjnego Temat: 2.2 Centralnego Programu Badań Podstawowych Nr 02.13. W: "Układy ze sztuczną inteligencją do maszyn roboczych i pojazdów Warszawa 1990, IPPT PAN 1990 str., 31-35
Golec M. Kowalak J. Cempel C. :The rolling bearing condition meter - the improved shock pulse methodVibrations in Physical Systems XIV th Symposium Poznań-Błażejewko, May 23-26.1990  str., 99-100
Golec M. Nowicki R. :Wymuszenie impulsowe - próby wykorzystania diagnostycznego.II Krajowa Konf. "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" Kielce-Borków 1990  str., 63-68
Golec Z.. Cempel C. :Machine Vibroisolation and Dynamic Loads of Bearings Mechanical Systems and Signal Proceesing, vol.4/5/ 1990 str., 367-375
Golec Z. :The generalized model of the shot damper of vibrationXIV thSymposium "Vibrations in Physical Systems Poznan-Błażejewko, May 23-26.1990  str., 101-102
Kowalak J. :Wpływ obrotów pierścienia wewnętrznego i toczenie elementów tocznych na drgania pierścienia zewnętrznego łożyska ZN PP Mechanika Nr 34, 1990  str., 189-199

ROK 1989

Cempel C. Natke H. G. :Shot impact damper - an equivalent energy approach Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Band XLI, Verlag Erich Goltze Gottingen, 1989  str., 87-100
Cempel C. Natke H. G. :The Fault diagnosis in Mechanical Structures by Means of VibrationsDynamical Problems in Mechanical Systems, Proc. of the Polish-German Workshop March 5-12. 1989 in Mądralin near Warsaw 1989 str., 87-98
Cempel C. Staszewski W. :Signal Demodulation Techniqe in Vibroacoustical / VA / Diagostic of Machinery - a Case StudyTechnical Diagnostic Prague, 1989  str., 100-103
Cempel C. Tomaszewski F. :Wibroakustyczna metoda diagnozowania silnika spalinowego lokomotywy w warunkach eksploatacji Konferencja Naukowa "Rozwój systemów i środków w transporcie" TRANSSYSTEM '89 Warszawa, 21-23.09.1989  str., 21-24
Cempel C. Żółtowski B. :Metody drganiowe diagnostyki maszyn Materiały VI Krajowego Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych , T.3 Jastrzębia Góra, maj 1989  str., 4-20
Cempel C. : In Plant" Determination of Symptom Limit Value for Vibration Condition monitoring Technical Diagnostic Prague, 1989  str., 79-82
Cempel C. :Diagnostyka wibroakustyczna maszyn PWN, 80s.234,bibliogr. Warszawa, 1989  str.,
Cempel C. :Wstępna koncepcja podsystemu diagnostyki / poradnik dyrektora technicznego /Eksploatacja Maszyn 5-6/89 1989 str., 2-5
Cempel C. :Graniczna wartość symptomu dla drganiowej diagnostyki maszyn w zakładzie DIAGNOSTYKA '89 Poznań-Rydzyna 1989  str., 35-44
Cempel C. :Assesment of Symptom Limit Value in Vibration Condition MonitoringInternational Conference Aircraft and Helicopters Diagnostics Poznań-Rydzyna 1989, 21-24 May 1989 str., 1-7
Cempel C. :Diagnostyka wibroakustyczna maszyn PWN; s.234, bibliogr., 24 cm, ISBN 83-01-09696-9 Warszawa 1989  str.,
Cempel C. :Wibroakustyka stosowana. Wyd.2, zmienione PWN, 80s.278,bibliogr. Warszawa 1989  str.,
Cempel C. :Drgania w inżynierii mechanicznej. / Wprowadzenie do przedmiotu drgania dla studiów dziennych i podyplomowych /Politechnika, Poznań,1988, IMS 1989 str., 15
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Pneumatische StossaniagePatentschrift DD 283 576 A5, 28.03.1989 Bundesrepublik Deutschland 1989 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Druckluftversorgnungsanlage fur schwingungsdampfed arbeitende Druckluftwerkzeuge Patentschrift DD 283 575 A5, 29.03.1989 Bundesrepublik Deutschland 1989 str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. Golec Z. :Zmiany konstrukcyjne prototypu drganiowo bezpiecznego i ergonomicznego młotka pneumatycznego typu MP jako rezultat wielokierunkowych badań XIV Sympozjum Podstaw konstrukcji Maszyn Poznań-Kiekrz, 24-27.10.1989  str., 62-63
Dobry M. W. Cempel C. :Protection from vibration of hand-held percussive tools at the workplace3 rd Intern.Symp.of the Intern.Section of the ISSA for Research on Prevention of Ocoupational Risks. Main theme "Vibration at work" Vienna, 19-21.04.1989  str., 174-179
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Schwingungsdampfende Anordnung fur HandwerkzeugePatentschrift DD 283 574 A5, 28.03.1989 Bundesrepublik Deutschland 1989 str.,
Dobry M. W. :Dynamics of constany interaction force vibroisolator in nonlinear approachThe Sixteenth International Conference on Dynamics of Machines Stupava-CSSR, 15-18.05.1989  str., 172-175
Golec M. Kowalak J. :Diagnostyka łożysk kulkowych Eksploatacja Maszyn 5-6/89 1989 str., 12-13
Kowalak J. :Model drgań łożyska w węźle łożyskowym ZN POL Rzeszowskiej, Mechanika Nr 18 Rzeszów 1989  str.,

ROK 1988

Andrzejewski M. Majewski M. Sałata W. :Wykorzystanie uśredniania synchronicznego w diagnostyce silnika elektrycznego.Vibrations in Physical Systems. XIIIth Symposium. Poznań-Błażejewko, May 25-28,1988  str., 43-44
Andrzejewski M. Majewski M. Sałata W. :Drganiowa ocena stanu technicznego wentylatora pomiarowego.Vibrations in Physical Systems. XIIIth Symposium. Poznań-Błażejewko, May 25-28,1988  str., 45-46
Barczewski R. Golec M. Joniak S. :Przypadek zniszczenia łopatek wentylatora osiowego na skutek drgań rezonansowych.Vibrations in Physical Systems, XIIIth Symposium Poznań-Błażejewko May 25-28,1988  str., 51-52
Barczewski R. Golec M. Joniak S. :Analiza przyczyn uszkodzeń łopatek wentylatora osiowego.Eksploatacja Maszyn 5/6 '88 1988 str., 18-20
Barczewski R. :A method of automatic detection of spectrum fundamental frequency.Vibrations in Physical Systems, XIII Symposium Poznań-Błażejewko May 25-28,1988  str., 49-50
Cempel C. Majewski M. Golec M. :Emisja akustyczna przy wibracyjnej stabilizacji wymiarów elementów maszyn .Konferencja  Naukowo-Techniczna  nt.: Zastosowania badań nieniszczących w ocenie stanu technicznego i określaniu trwałości maszyn i urządzeń. Poznań 31 maj - 1 czerwiec 1988  str., 5-18
Cempel C. Majewski M. Golec M. :Acoustic Emission Controls Vibratory Stress Relieving Process.Proceedings NOISE CONTROL ' 88, vol.I Cracov, September 5-7 1988  str., 239-242
Cempel C. Majewski M. Golec M. :Diagnostyka procesu odprężania wibracyjnego.Eksploatacja Maszyn 5/6 ' 88 1988 str., 21-23
Cempel C. Natke H. G. :Shot Impact Damper of Structure Vibration an Equivalent Energy ApproachEUROMECH Colloquim 244, Experimental Analysis of Nonlinear Problems in Solid Mechanics Poznań, July 4-8,1988  str., 9
Cempel C. :Passive Diagnostic Experiment Symptom Reliability and Their Applications in Vibration Condition Monitoring The International Conf. on Technical Diagnostics and Technical Seminar. Shenyang P. R. China, Sept. 26-29.1988  str., 3-122
Cempel C. :Viroacoustical Diagnostics of Machinery An OutlineMechanical Systems and Signal Processing, vol.2, No 2 1988 str., 135-151
Cempel C. : Determination of Symptom Limit Value for Condition Monitoring Euro Maintenance-88. 9 th European Mainteance Congress and fair Helsinki 24-27 May 1988, Finland 1988 str., 154-173
Cempel C. :The Studies of Efficiency of Vibration Absorbers and DampersProceedings NOISE CONTROL '88 Cracow, September 5-7 1988  str., 41-44
Cempel C. :Szacowanie wartości granicznej w diagnostyce maszynEksploatacja Maszyn 5/6'88 1988 str., 10-11

Cempel C. :Podstawy diagnostyki maszynI Naukowa Szkoła Nadzorowania i Diagnostyki Systemów Obróbkowych, Prace Naukowe Inst. Technologii Budowy Maszyn Politechnika .Wrocławska. Seria Konferencje Nr 14 Wrocław, 1988 str., 5-18
Dobry M. W. :Efektywność wibroizolacji o stałej sile oddziaływania w pneumatycznych narzędziach udarowych na stanowisku pracy Vibrations in Physical Systems XIII th Symposium 1988 str., 69-70
Dobry M. W. :Bezpieczny kamieniarski młotek pneumatyczny -kliniak MK-BA-WOSSO Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie, Przemyśle Materiałów Budowlanych i Gospodarce Komunalnej.i.Informacje dla studentów. Wydawnictwo Instytutu Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego Warszawa 1988  str., 71-76
Golec Z. :Śrutowy eliminator drgań - przybliżone relacje projektowe XIII th S ymposium "Vibrations in Physical Systems Poznań-Błażejewko, May 25-28.1988  str., 89-90
Kowalak J. :Wpływ przekoszenia na obrót elementów łożyska tocznego Vibrations in Physical Systems XIII th Symposium Poznań-Błażejewko, May 25-28.1988  str., 139-140

ROK 1987

Andrzejewski M. Cempel C. Majewski M. :Szkolenie w zakresie diagnostyki wibroakustycznej maszyn Eksploatacja Maszyn 7-8 '87 1987 str., 11-13
Barczewski R. Golec M. :Automatyczna metoda wyznaczania parametrów drgań swobodnych i jej zastosowania diagnostyczne.Eksploatacja Maszyn 5-6 '87 1987 str., 11-13
Barczewski R. Golec M. :Acoustical Method of Forging Quality Control.26.Akusticka' Konferenia "Hluk a Ziwotnye Prostredie" Bratislava 3/1987 1987 str., 22-25
Barczewski R. Golec M. :Częstotliwość i stopień tłumienia drgań własnych w diagnostyce kontrolnej i eksploatacyjnej części maszyn .Materiały VIII Szkoły Diagnostyki "Wnioskowanie Diagnostyczne" Poznań-Rydzyna 1987 1987 str., 24-28
Cempel C. Natke H. G. :Shot impact damper of vibration, - an equivalent energy approach -Universitat Hannover CRI, Curt-Risch-Institut fur Dynamik, Schall und Messtechnik Universitat Hannover 1987 str., 17
Cempel C. Nowicki R. :Koncepcja systemu eksportowego w zastosowaniu do diagnostyki maszyn. Wprowadzenie do problematyki Konferencja naukowa "Systemy eksperckie we wspomaganiu podejmowania decyzji" Poznań 25-26 listopad 1987 1987 str., 15-16
Cempel C. Staszewski W. :Słownik diagnostyczny Materiały VIII Szkoły Diagnostyki "Wnioskowanie Diagnostyczne" Poznań-Rydzyna ,1987 1987 str., 273-287
Cempel C. :Systematyka drganiowa monitorowania stanu maszyn. Stan obecny i perspektywy .Eksploatacja Maszyn 5-6 '87 1987 str., 6-7
Cempel C. :Passive Diagnostic Experiment and its Application in Machine Condition Monitoring VIII Szkoła Diagnostyki DIAGNOSTYKA '87 Poznań-Rydzyna , 24-28.08.1987  str., 131-146
Cempel C. :The Wear Process and Machinery Vibration Tribo- Vibroacoustic ModelBulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences vol. 35, No 7-8, 1987  str., 347-363
Cempel C. :The Wear Process and Machinery Vibration a Tribo- Vibroacoustical Model" Structural Safety Evaulation Based on System Identification Approaches" Lambrecht - NRF, 28.06-2.07.1987 1987 str., 93-109Cempel C. :Passive Diagnostic and Relibility Experiment and its application in Machines Condition MonitoringCondition Monitoring '87. Proceedings of an International Conference on Condition Monitoring held at Uniwersity Collage of Swansea] 31 st March-3 rd April 1987  str., 202-220
Cempel C. :Determination des symptomes d'alerte "Alarm Symptoms" dans le foncionnement d'une instalationL'equipement Industriel Achats et Entretien no 395 Avril 1987  str., 73-76
Cempel C. :The Wear Process and Machinery Vibration a Tribo-Vibroacoustical ModelVIII Szkoła Diagnostyki DIAGNOSTYKA '87 Poznań-Rydzyna , 24-28.08.1987  str., 93-109
Cempel C. :Assesment of Symptom Limit Values for Vibration Condition MonitoringMechanical Signature Analysis. Machinery Vibration, Flow-Induced Vibration, and Acoustic Noise Analysis Boston, September 27-30.1987  str., 135-140
Cempel C. :The Machinery Vibration Wear Advancement Identification and ForecastingH.G.Natke, J.T.P.Yao, Structural Safety Evaluation Based on System Idntification Approaches. Proc. of the Workshop at Lambrecht/Pfalz  Lambrecht/Pfalz, June 20 th to July 1 st, 1987  str., 415-432
Cempel C. :Simple Condition Forecasting Techiques in Vibroacoustical DiagnosticsMechanical Systems and Signal Processing /1987/1/1/ 1987 str., 75-82
Cempel C. :The Limit Value in Vibration Condition Monitoring of MachineryNational Engineering Journal October / 1987 / 1987 str., 12-14
Dobry M. W. Cempel C. :Neue Methode der Passiven Isolation Mechanischer Schwingungen und Anwendung DYNAMISCHE PROBLEME-Modellierung und Wirklichkeit- Vortrage der Tagung am 1. und 2. Oktober 1987, Hannover 1987 str., 49-66
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Prototypy drganiowo-bezpiecznych ręcznych narzędzi udarowych z wibroizolacją o stałej sile oddziaływania XII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn Świnoujście, 17-20.09.1987  str., 84-85
Dobry M. W.  :Wibroizolacja o stałej sile oddziaływania w zastosowaniu do ręcznych narzędzi udarowychVII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki Kraków, 9-11 grudnia 1987  str., 51-55
Golec M. Barczewski R. :Identyfikacja gatunków stali metodą wibroakustyczną.16 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Szczecin, 15-17 września 1987  str., 92-97
Golec M. Kowalak J. :Zestaw pomiarowy emisji akustycznej DEMA-10 w diagnostyce łożysk tocznych16 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Szczecin 15-17.września 1987  str., 98-101
Golec M. Sałata W. :Wibroakustyczne metody oceny stanu technicznego łożysk tocznych .Eksploatacja Maszyn 5/6 ' 87 1987 str., 14-15
Golec M. Sałata W. :Drganiowa ocena stanu technicznego łożysk tocznych.16 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Szczecin, 15-17 września 1987 1987 str., 102-107
Haddad Sam D. Cempel C. :Optimizing Engine Operation by Monitoring the Working Gas PulsationsEnergy-Sources Techology Conf. and Exhibition Dallas, Texas- February 15-20,1987 / ASME / 1987 str., 1-5
Kowalak J. :Błędy technologiczno-montażowe a drgania łożysk Eksploatacja Maszyn 5-6 '87 1987 str., 16-17
Tomaszewki F. Cempel C. :Stan graniczny i dopuszczalny w diagnozowaniu silników kolejowych Materiały VIII Szkoły Diagnostyki "Wnioskowanie Diagnostyczne" Poznań-Rydzyna ,1987 1987 str., 177-183

ROK 1986

Andrzejewski M. Sałata W. Gospoś W. :Rozpoznanie stanu awaryjnego agregatu turbosprężarkowego .XII Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko, 15-17 maja 1986  str., 47-48
Cempel C. Barczewski R. :Program prognostycznego utrzymania ruchu maszyn.Lab. Drgań i Hałasu IMS PP Poznań 1986 1986 str., 23
Cempel C. Barczewski R. :Periodity Spectrum as a New Designation Method of Vibroacoustical Signal Analysis.5th Seminar and Exhibition on Noise Control Szeged/Hungary 1986, junius 3-6 1986 str., 138
Cempel C. :Tribowibroakustyczny model maszynyXII Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko 15-17 maja 1986  str., 78-79
Cempel C. :Determination of the Alarm Symptom Value in Machinery Condition Monitoring8 Congreso Europeo de MANTENIMIENTO Barcelona, Spain 7-9 Mayo 1986  str., 44
Cempel C. :Alarm Symptom Values for Machine Condition MonitoringProceedings 4 th International Symposium on Technical Diagnostics Kupari-Dubrovnik, Yugoslavia, 13-15 October, 1986  str., 3-50
Dobry M. W. :Zastosowanie wibroizolatora o stałej sile oddziaływania do kamieniarskich młotków pneumatycznychXII Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko 15-17 maja 1986  str., 87-88
Golec M. Barczewski R. :Częstotliwość i stopień tłumienia drgań własnych elementów maszyn w diagnostyce wibroakustycznej.XII Sympozjum "Dragania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko 15-17 maja 1986  str., 105-106
Golec Z.. :Efektywność śrutowego eliminatora drgańXII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznan-Błażejewko, 15-17 maja1986  str., 107-108

ROK 1985

Barczewski R. Cempel C. :Badania testowe procedury filtracji rekurencyjnej z wykorzystaniem mikrokomputera ZX-81III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne. Informatyzacja w eksploatacji maszyn. Piła 16-17.10.1985 1985 str., 5-16
Cempel C. Barczewski R. Dobry M.W. :Dynamics and Vibroizolation Efficiency of Constant Interaction Force Isolator - Model Study.Man Under Vibration. Proc.of the Second Inetrn. CISM-IFToMM Symposium Moscow, USSR, April 8-12.1985 1985 str., 304-316
Cempel C. Barczewski R. :Widmo okresowości sygnałów wibroakustycznych Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 1985 1985 str., 169-176
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. W. :Dynamics and Vibroizolation Efficiency of Constant Interaction Force Isolator - Model StudyMan Under Vibration. Proc. of the Second Intern. CISM-IFToMM Symposium Moscow, ZSRR, April 8-12,1985 1985 str., 304-316
Cempel C. Golec M. :Ocena przydatności miar widmowych procesów wibroakustycznych w diagnostyce maszyn .Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1/85 1985 str., 165-182
Cempel C. :Cempel C.Tribo-wirbroakustyczny model maszyny NOISE CONTROL 85 vol. 1 Kraków, 24-25.1985 1985 str., 51-54
Cempel C. :Tribo-wirbroakustyczny model maszyny XXIV Sympozjum "Modelowanie w mechanice" Gliwice-Szczyrk, marzec 1985 1985 str., 63-72
Cempel C. :Wprowadzenie do VII Szkoły - Diagnostyka '85Wnioskowanie Diagnostyczne. Materiały VII Szkoły Diagnostyki. Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 1985 1985 str., 9-11
Cempel C. :Proste metody prognozowania stanu w drganiowej diagnostyce maszyn Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 1985 1985 str., 141-150
Cempel C. :Tribo-Vibroacoustical Model of a Machine and its ApplicationVII szkoła Diagnostyki Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 16-20.1985 1985 str., 159-167
Cempel C. :The Limit Value in Vibration Condition Monitoring of MachineryVII szkoła Diagnostyki Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 16-20.1985 1985 str., 151-158
Cempel C. :Analiza dyskriminacyjna i projektowanie filtrów w wibroakustycznej diagnostyce maszyn Diagnostyka '85 Poznań-Rydzyna 1985 1985 str., 57-70
Cempel C. :Determination of Vibration Symptom Limit Value in Diagnostics of Machinery Maintence Management International, Elsevier Science Publ. B.V. Amsterdam Amsterdam 1985 str., 297-304
Cempel C. :Cempel C.Estabelecimento do Valor Limite do Sintoma Vibratorio na Implantacao de Programas de Manutencao Preditiva. Apendice EL.X. Nepomuceno, Manutencao Priditiva EM Instalacoes Industriais, Ed. Edgar Blucher Ltds. 1985 str., 446-463
Cempel C. :La Valeur Limite de la Conduite des Instalations a Partir de L'Analyse des VibrationsAchats et Entretien No 378.10.85 1985 str., 85-94
Cempel C. :The Tribovibroacoustical Model of Machines Wera, 105/1985 1985 str., 297-305
Cempel C. :Określenie stanu granicznego w drganiowej diagnostyce maszyn pomocniczych bloku energetycznego Energetyka Nr 2- 1985 1985 str., 55-56
Dobry M. W. :Badania wibroaktywności kamieniarskich młotków pneumatycznych MK-8A 3NOISE CONTROL 85 Vol.II Kraków, Sept. 24-27.1985 1985 str., 749-752
Dobry M. W. :Wibroizolator o stałej sile oddziaływania (WOSSO); podstawy teoretyczne konstrukcji - własności Archiwum Budowy Maszyn 3-4/1985 1985 str., 175-192
Golec M. Barczewski R. :Wibroakustyczna metoda rozróżniania zużycia śrub korbowodu silnika. XIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Kiekrz 2-3.10.1985 1985 str., 61-62
Golec M. Cempel C. :Drganiowe metody oceny jakości łożysk tocznych .Problemy jakości technologicznej łożysk tocznych - III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kielce-Cedzyna, październik 1985 1985 str., 131-140                                                                                                                                                                                                               

Nowicki R. Kowalak J. :Diagnostyka wibroakustyczna podzespołu wrzeciona szlifierki 52A+AFspDynamika obrabiarek i obróbki skrawaniem DYNAMIKA '85 Wrocław 1985 1985 str., 431-437
Wasilewski R. Cempel C. :Stabilność ruchu wrzeciona z układem automatycznego wyrównoważania Dynamika obrabiarek i obróbki skrawaniem DYNAMIKA '85 Wrocław 1985 1985 str., 205-210

ROK 1984

Bondyra A. Cempel C. Dobry M. W. Kopeć M., Nieć S., Sałata W. :Młotek pneumatyczny Patent PRL Nr. 122381, opublikowano. 30.06.1984  str.,
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. :Badania modelowe wibroizolatora o stałej sile oddziaływania .XI Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 24-26.maja 1984  str., 102-103
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. :Dynamics and Vibroizolation Efficiency of Constant Interaction Force Isolator - Model Study.Machine Dynamics Problems No 2,3 1984 str., 135-150
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. W. :Dynamics and Vibroisolation Efficiency of Constant Interaction Force Isolator-Model StudyMachine Dynamics Probles No. 2,3 1984 str., 135-150
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. W. :Badania modelowe wibroizolatora o stałej sile oddziaływania XI Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 24-26 maja 1984  str.,
Cempel C. Dobry M. W. :Vibration Isolators with Negative Elastic Compensation Zagadnienia Drgań Nieliniowych Nr.22 1984 str., 249-261
Cempel C. Kowalak J. :Diagnostyka wibroakustyczna łożysk tocznych ZN PP Mechanika Nr 28, 1984  str., 35-44
Cempel C. :Wibroakustyczna diagnostyka maszyn Wykład inauguracyjny 1984 str.,
Cempel C. :Wartości graniczne w drganiowej diagnostyce maszyn Eksploatacja Maszyn 5-6 '84 1984 str., 6-8
Cempel C. :The Endurance Limit for Vibration of Machines and Structural ElementsTezisy dokladov meżdunarodnogo simpoziuma Proćnost'materialow i elementov konstrukcij pri zvukovych i ul'trazvukovych ćastotach nagrużenijam Kiev 25-28 sentjabrja 1984  str., 22-23
Cempel C. :
Diagnostyczne rozróżnianie stanu obiektów mechanicznych w obecności zakłóceń Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.3-4/1984  str., 555-571
Cempel C. :Jak pisać i publikować pracę naukową Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.1-2( 57-58)/1984  str., 285-296
Cempel C. :Szczytowa prędkość drgań jako miara dynamicznego obciążenia konstrukcji ZN PP Mechanika Nr 30,1984  str., 37-40
Cempel C. :Drgania w inżynierii mechanicznej ZN PP Mechanika Nr 28,1984  str., 21-34
Cempel C. :Trwałość diagnozy wibroakustycznej obiektów mechanicznych przy wielowymiarowym wektorze symptomów Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.1-2( 57-58)/1984  str., 253-258
Cempel C. :Identyfication of vibration critical states of maschinery and structures Problemy dynamiki maszyn vol.1 Nr 1 1984 str., 7-19
Cempel C. :The Vibration Symptom Limit Value in Condition Monitoring Condition Monitoring '84 1984 str., 328-339
Cempel C. :Prędkość drgań jako miara dynamicznego obciążenia konstrukcji XI Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 24-26 maja 1984  str., 100-101
Dobry M. W. Cempel C. :Wibroizolator Patent PRL Nr. 123838, opublikowano 30.11.1984  str.,
Dobry M. W. Cempel C. :Wibroizolator Patent PRL Nr. 123938, opublikowano  30.11.1984  str.,
Dobry M. W. :Dynamiczny model młotka pneumatycznego VI Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki Kraków, 9-11.12.1982 Wydawnictwo AGH 1984  str., 89-100
Dobry M. W. :Nieliniowy model dynamiczny wibroizolatora o stałej sile oddziaływania /WOSSO/XI Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 24-26 maja 1984 str., 109-110
Dobry M. W. :Wpływ parametrów dynamicznych wibroizolatora o stałej sile oddziaływania /WOSSO/ na amplitudę drgań rękojeści ręcznych narzędzi udarowych VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki Kraków 12-14 grudnia 1984  str., 126-132
Golec M. Cempel C. :Wybór symptomów diagnostycznych za pomocą analizy wrażliwości. VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki. Kraków, 12-14 grudnia 1984  str., 150-159
Golec M. Cempel C. :Drgania jako efekt mikrouderzeń w łożyskach tocznych podstawą ich oceny .XI Sympozjum Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego. Cz.1 Warszawa, 6-8.09.  1984 str., 133-136
Golec M. Cempel C. :Metody impulsów uderzeniowych w diagnostyce łożysk tocznych.OSA-84 XXXI Otwarte Seminarium z Akustyki Poznań 1984  str., 262-265
Golec M. Golec Z. :Wykorzystanie współczynnika spłaszczenia w diagnostyce wibroakustycznej. XI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko 24-26 maja 1984              str., 137-138
Golec Z.. Cempel C. :Siłowy model eliminatora śrutowego VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki Kraków, 12-14 grudnia 1984  str., 160-169
Kowalak J. Cempel C. :Metoda adaptacyjna filtracji sygnałów - przegląd VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki Kraków, 12-14 grudnia 1984  str., 259-264
Kowalak J. Tokarz K. :Wpływ błędów technologiczno-montażowych na przemieszczenia pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowego Mechanik Nr 2/1984  str.,

ROK 1983

Cempel C. Andrzejewski M. Sordyl F. :Raport o stanie diagnostyki maszyn w Polsce Eksploatacja Maszyn 8-9 '83 1983 str., 19
Cempel C. Barczewski R. Dobry W. :Efficiency for vibroisolator of constant interaction force (vocif).Proceedings of the XIVth Conference Dynamics of Mechanics Prague, Liblice September 1983 1983 str., 31-32
Cempel C. Barczewski R. Dobry M. W.Efficiency for vibroisolator of constant interaction force (vocif) Proceedings of the XIV th Conference Dynamics of Mechanics Prague, Liblice, september 1983 1983 str., 31-32
Cempel C. Golec Z. :Cempel C. Golec Z.. :Wpływ wibroizolacji maszyn wirnikowych na obciążenie łożysk ZN PP Seria Mechanika 2 5/83 Pol.Rzeszowskiej 1983 str.,
Cempel C. :Podstawy drganiowej diagnostyki maszyn Przegląd Mechaniczny 19/83 1983 str., 9-13
Cempel C. :Diagnostyka maszyn Problemy Nr 11, 1983 1983 str., 36-37
Cempel C. :The fatique limits for vibration of machines and structural elements Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.4/1983 1983 str., 551-556
Cempel C. :Diagnostyka maszyn i urządzeń Eksploatacja Maszyn 5-6 '83 1983 str., 12
Cempel C. :Jak pisać i publikować pracę naukową Politechnika Poznańska 1983 1983 str., 8
Dobry M. W. Cempel C. :
Wibroizolator Patent PRL 120458 /P-213884/ W-wa Urząd Patentowy PRL 1983 1983 str.,
Dobry M. W. Cempel C. :Dynamika vibroizoljatora postojannoj sily reakcii v sisteme: ćelovek ( operator ) - instrument udarnogo dejstvija - obrabatyvaemaja sredaProceedings of the XIV th Conference Dynamics of Mechanics Prague, Liblice, september 1983 1983 str., 45-46
Dobry M. W. :Wibroizolator Patent PRL Nr. 121231, opubl. 31.10.1983 1983 str.,
Dobry M. W. :Dynamika wibroizolatora o stałej sile oddziaływania w układzie: uchwyt stanowiska - wibroizolator - narzędzie udarowe - podatne podłoże Sympozjum "Wpływ wibracji na otoczenie" Kraków-Janowice, wrzesień 1983 1983 str., 29-35
Dobry M. W. :Wibroizolator o stałej sile oddziaływania /WOSSO/: podstawy teoretyczne konstrukcji - własności Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn Jachranka 20-24.09.1983 1983 str., 52-53
Kowalak J. Golec M. :Badania weryfikacyjne Diagnotestu V-032Eksploatacja Maszyn 5-6/83 1983 str., 32-33
Sałata W. :Ocena niektórych metod obniżenia wibroaktywności młotków pneumatycznych. Sympozjum "Wpływ wibracji na otoczenie" Kraków-Janowice, wrzesień 1983r. 1983 str., 71-78

ROK 1982

Cempel C. Żółtowski B. :Wykorzystanie zmian składu widmowego procesu wibroakustycznego w diagnostyce pojazdów mechanicznych VI Sympozjum Wibrotechniki i Wibroakustyki Kraków, 12.1982  str., 197-211
Cempel C. :Ruch układu o 1/2 stopnia swobody wymuszony kinematycznie X Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 19-22 maja 1982 1982 str., 40-41
Cempel C. :Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s.341, bibliografia Warszawa, 1982 1982 str.,
Cempel C. :
Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. ( Przegląd problematyki )VI Sympozjum Wibrotechniki i Wibroakustyki Kraków, 12.1982 1982 str., 33-50
Cempel C. :Drgania mechaniczne. Wprowadzenie Politechnika Poznańska Poznań 1982 1982 str., 103
Dobry M. W. Cempel C. :Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa i fazowa wibroizolatora o stałej sile oddziaływania ( WOSSO ) zastosowanego do wibroizolacji rękojeści młotka pneumatycznego MS13AX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 19-22 maja 1982  str., 48
Dobry M. W. :Dynamika i stateczność wibroizolatora o stałej sile oddziaływania zastosowanego do ręcznych narzędzi udarowych Praca doktorska Poznań, Politechnika 1982 1982 str.,
Golec M. :Dyskryminanty widmowe procesu drganiowego w diagnostyce maszyn .X Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 19-22 maja 1982 str., 66-67
Golec Z.. :Wpływ wibroizolacji maszyn wirnikowych na trwałość łożysk X Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, 19-22 maja1982  str., 68-69
Haddad S.D. Cempel C. :Controling engine noise due to operational detertoration INTER-NOISE '82 San Francisco, USA 17-19 May 1982 1982 str., 107-110
Kowalak J. Cempel C. :Wpływ stanu technicznego maszyn na ich poziom hałasu Materiały Konferencji Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL 82 Kraków 20-22.09.1982  str., 97-100
Kowalak J. Tokarz K. :Ocena jakości łożysk wałeczkowych za pomocą sygnału drganiowego X Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, May 19-22.1982  str., 104
Sałata W. :Urządzenia podające z nastawianą podziałką. Patent PRL nr 113709 Świadectwo Autorskie nr 158103 z dnia 11.11 1982 1982 str.,

ROK 1981

Cempel C. Haddad S.D. :Engine Fault Diagnosis by Monitoring the Working gas PulsationsUniversity of Technology, Louhborough TT 81 r 01 Louhborough, 1981 1981 str., 56
Cempel C. Majewski M. :A Simple Method for Identification of Noise Sources and Determination of Plant Room PropertiesSummer Workshop on Identification of Sound Sources and Sound Propagation Paths Jabłonna, July 6-11, 1981 1981 str., 93-121
Cempel C. Żółtowski B. :Kontrola zdatności silnika spalinowego metodą pomiaru momentu reakcyjnego Diagnostyka Pojazdów. Wrocław 1981 Ossolineum, V Szkoła Diagnostyki Maszyn Biały Bór 1981 str., 93-103
Cempel C. :The fatique limits for vibration of machines and structural elementsUniversity of Technology, Louhborough Louhborough, 1981 1981 str.,
Cempel C. :Amplitude and spectral discriminants of vibroacoustical processes for diagnostic purposesStrojnicky ćasopis, 32, 1981, ć.2 1981 str., 171-180
Golec M. :Ocena przydatności dyskryminat procesów wibroakustycznych w diagnostyce maszyn. Politechnika. Praca doktorska. Poznań 1981 1981 str.,
Kowalak J. Cempel C. :Wykorzystanie sygnału drganiowego do diagnostyki kontrolnej łożysk tocznych ZN P Świętokrzyskiej, Mechanika 24 Kielce 1981 1981 str., 181-186
Kowalak J. Cempel C. :Wielkości diagnostyczne sygnału łożysk w silnikach elektrycznych małej mocyVII Sympozjum - Diagnostyka Maszyn, Z.7-Referaty Wisła 1981 1981 str., 51-60
Kowalak J. Golec M. :Diagnostyka łożysk tocznych w silnikach elektrycznych z wykorzystaniem  estymat funkcyjnych sygnału drganiowego VII Sympozjum - Diagnostyka Maszyn, Z.7-Referaty Wisła 1981 1981 str.,
Żółtowski B. Cempel C. :Ocena stanu technicznego przekładni zębatych Diagnostyka Pojazdów. Wrocław 1981 Ossolineum, V Szkoła Diagnostyki Maszyn Biały Bór 1981 str., 191-222

ROK 1980

Andrzejewski M. Cempel C. :Dynamiczna metoda badania luzu w parach kinematycznych IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 9-10
Andrzejewski M. Cempel C. :
Diagnostyka eksploatacyjna łożysk tocznych w silnikach elektrycznych za pomocą zjawisk elektrycznych Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum 1980, IV Szkoła Diagnostyki Maszyn 1980 str., 133-147
Andrzejewski M. Cempel C. :Location of the Sources of Vibroacoustic Disturbances in Continuous Mechanical Objects in the Case of a Bottling LineArchives of Acoustic 5,4 1980 str., 275-288
Andrzejewski M. Cempel C. :Lokalizacja źródeł zakłóceń wibroakustycznych w rozciągłych obiektach mechanicznych na przykładzie linii rozlewcze j Archiwum Akustyki 15,4 1980 str., 293-306
Andrzejewski M. Cempel C. Kowalak J. :Łożysko jako układ dynamiczny, IV Szkoła Diagnostyki Maszyn Diagnostyka łożysk tocznych Ossolineum 1980 1980 str., 9-40
Andrzejewski M. Majewski M. Cempel C. :Ocena efektywności zabiegów antyhałasowych w stacji dmuchaw Inżynieria i Aparatura Chemiczna 6/80 1980 str.,
Cempel C. Majewski M. Wąsalski L. :Opracowanie i instrumentalizacja metod wibroakustycznej diagnostyki misyjnej maszyn Akustyka mowy i diagnostyka akustyczna, PAN  IPPT Warszawa 1980 1980 str., 103-121
Cempel C. Smarsz T. Szafranek A. :Ocena stanu technicznego silnika spalinowego przy wykorzystaniu estymat punktowych sygnału pulsacji II Krajowa Konferencja. Naukowo-Techniczna. Piła-Tuczno 1980 1980 str., 24-43
Cempel C. Smarsz T. Szafranek A. :Określenie stanu technicznego silnika spalinowego na podstawie analizy widmowej pulsacji czynnika II Krajowa Konferencja. Naukowo-Techniczna. Piła-Tuczno 1980 1980 str., 44-58
Cempel C. Sordyl F. Golec Z.. :Wirowy tłumik pulsacji ( WTP )IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, 21-24 maja1980 1980 str., 32-33
Cempel C. Stepaniak Z. :Hałas i drgania nowych łożysk tocznych Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum 1980, IV Szkoła Diagnostyki Maszyn 1980 str., 49-59
Cempel C. :Redukcja zbioru danych w diagnostyce maszyn Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.4(44)/1980 1980 str., 571-585
Cempel C. :Sygnał wibroakustyczny jako miara procesu trybologicznego Materiały X Szkoły Trybologicznej Jadwisin 1980 str., 194-203
Cempel C. :Silniki elektryczne Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum 1980, IV Szkoła Diagnostyki Maszyn 1980 str., 91-112
Cempel C. :Próba motywacji analitycznej diagnostycznych norm drganiowych maszyn IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 30-31
Cempel C. :Diagnostically Oriented Measures of Vibroacoustical ProcessesJournal of Sound and Vibration (1980)73(4) 1980 str., 547-561
Cempel C. :Emisja akustyczna i jej wykorzystanie Eksploatacja i Dozór 7/80 1980 str., 22-25
Cempel C. :Poradnik diagnostyki drganiowej Eksploatacja i Dozór 4/80 1980 str., 14-17
Cempel C. :Eliminator drgań Opis patentowy 98874, opublikowano. 29.11.1980 1980 str.,
Cempel C. :Izolator drgań skrętnych układów napędowych Opis patentowy 98522, opublikowano . 29.11.1980 1980  str.

Dobry M. W. Cempel C. :Dynamika wibroizolatora o stałej sile oddziaływania ( WOSSO )IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 36-37
Golec M. Cempel C.  :Metoda widmowo-korelacyjna oceny jakości łożysk tocznych .XI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 54-55
Golec M. Cempel C. :Diagnostyka eksploatacyjna łożysk tocznych w silnikach elektrycznych za pomocą pomiaru hałasu i napięcia wałowego. W: Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum 1980. II Szkoła Diagnostyki Maszyn. 1980 str., 123-132
Golec M. Cempel C. :Widmowo-korelacyjna metoda oceny jakości łożysk tocznych .W: Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum. Wrocław 1980 1980 str., 61-75
Golec Z. :Parametryczna wrażliwość efektywności eliminatorów drgań IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, 21-24 maja1980 1980 str., 56
Kowalak J. Cempel C. :Metody i przyrządy do oceny jakości łożysk na podstawie sygnału drganiowego Diagnostyka łożysk Tocznych Wrocław 1980 1980 str., 41-47
Kowalak J. :Statystyczna ocena postaci analitycznej zależności między sygnałami emitowanymi przez silniki elektryczne nz przykładzie drgań i hałasu IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, May 21-24.1980 1980 str., 82
Kowalski K. Cempel C. :Zastosowanie sumowania synchronicznego sygnału drganiowego do diagnostyki kontrolnej łożysk tocznych IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 83-84
Kowalski K. Cempel C. :Zastosowania sumowania synchronicznego sygnału drganiowego do diagnostyki kontrolnej łożysk tocznych Diagnostyka łożysk tocznych. Ossolineum 1980 Wrocław 1980 1980 str., 78-88
Sałata W. Dobry M. W. :Narzędzia pneumatyczne o zmniejszonym poziomie drgań IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko 21-24 maja 1980 1980 str., 143
Sałata W. Francuzik F. :Hałas emitowany przez przecinak narzędzi udarowych .IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, 21-24 maja 1980 1980 str., 146-147
Sałata W. Woelke S. Stańczak M. :Przyrząd tłoczny. Patent PRL 1980 1980 str.,
Żółtowski B. Cempel C. :Kontrola zdatności silnika spalinowego metodą pomiaru momentu reakcyjnego II Krajowa Konferencja  Naukowo-Techniczna Piła-Tuczno 1980 1980 str., 236-255

ROK 1979

Andrzejewski M. Cempel C. :Funkcja koherencji jako miara oceny wielkości luzu łożysk tocznych ZN PP Mechanika Nr 22/79 1979 str., 7-16
Andrzejewski M. Cempel C. :Minimalizacja hałasu w instalacjach powietrznych .Stacji dmuchaw. Przegląd Mechaniczny 8/79 1979 str., 8-10
Cempel C. Engel Z. :Wibroakustyka maszyn - geneza dziedziny i jej podstawowe problemy .ZN AGH Nr 128 Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa z.112 Kraków 1979 1979 str., 13-17
Cempel C. Stepaniak Z. :Noise and Vibration of the New Ball Bearings."Patters of Tribology" Paisley-Glasgow, England 10-13 September 1979 1979 str., 425-433
Cempel C. Wąsalski L. :Prosta metoda lokalizacji źródeł dźwięku i określania własności pomieszczenia ZN AGH Nr 728 Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa z.112 Kraków 1979 1979 str., 59-69
Cempel C. :ABC drganiowej diagnostyki maszyn Eksploatacja Maszyn 3/79 1979 str., 11-13
Cempel C. :Efektywność siłowej i przemieszczeniowej izolacji drgań w układach mechanicznych Rozprawy Inżynierskie 27,1 1979 str., 135-144
Cempel C. :Estymaty własne prosesów wibroakustycznych i ich zastosowanie diagnostyczne .Metody cyfrowej analizy sygnałów wibroakustycznych. Wrocław 1979 Ossolineum . III Szkoła Diagnostyki Technicznej Biały Bór. Wrocław 1979 1979 str., 173-223
Cempel C. :Wibroakustyka maszyn - stan obecny i perspektywy rozwoju .ZN PP Mechanika nr 23/79 1979 str., 51-55
Cempel C. :Zagadnienia wibroakustyki sprężarek. Analiza głównych przyczyn drgań i hałasu sprężarek oraz możliwości zmniejszenia zakłóceń wibroakustycznych .Przegląd Mechaniczny Nr 15/1979 1979 str., 5-7
Cempel C. :Amplitude and Spectral Discriminats of Vibroacoustical Processes for diagnostic Purposes.Zbornik feferatov XII Konferecie Dynamika Strojov Vysokie Tatry, April 1979 1979 str., 103-116
Cempel C. :Simple method of clearamce defection in kinematic pairs Proceedings of V World Congress of  IFTONM Montreal June 1979 1979 str.,
Dobry M. W. Golec Z. Sałata W. Cempel C. :Badania aktywności wibroakustycznej młotków pneumatycznych ZN PP Mechanika Nr. 22/1979 1979 str., 17'32
Dobry M. W. Sałata W. Cempel C. :Minimalizacja drgań młotków pneumatycznych ZN PP Mechanika Nr. 22/79 1979 str., 45-62
Dobry M. W. Sałata W. Cempel C. :Diagnostyka drganiowa młotka pneumatycznego na przykładzie MS 13AZN PP Mechanika Nr. 22/79 1979 str., 33-44
Golec M. Cempel C. :Zastosowanie miar podobieństwa procesów do diagnostyki łożysk tocznych .ZN PP Mechanika Nr 22/79 1979 str., 77-90
Golec Z. :Określenie optymalnych parametrów eliminatorów drgań ZN PP Mechanika Nr 22/1979 1979 str., 63-75
Golec Z. :Badania porównawcze efektywności eliminatorów drgań Politechnika IMS , praca doktorska Poznań 1979 1979 str.,
Kowalak J. Andrzejewski M. Cempel C. :Analityczne i eksperymentalne określanie własności dynamicznych łożysk tocznych ZN PP Nr 11/79 1979 str.,
Kowalski K. Cempel C. :Metoda przekrojów zupełnych w diagnostyce wibroakustycznej złożonych urządzeń mechanicznych .ZN PP Mechanika Nr 22,1979 1979 str.,
Sałata W. Dobry M. W. Golec Z. Majewski M. :Wpływ uderzenia zwrotnego na drgania narzędzi pneumatycznych o działaniu udarowym ZN AGH Nr. 728 Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa z.112 Kraków, 1979 1979 str., 269-275
Stepaniak Z. Cempel C. :Ocena aktualnego stanu kontroli własności dynamicznych łożysk tocznych .ZN PP Mechanika Nr 22/79 1979 str., 207-216

ROK 1978

Cempel C. Andrzejewski M. :Metoda i urządzenie do dynamicznych badań luzu łożysk tocznych. Sympozjum "Problemy jakości technologicznej łożysk tocznych" ZN Pol. Świętokrzyskiej M-17. Kielce, 12-13 czerwca 1978 1978 str., 271-284
Cempel C. Stepaniak Z. :Badania charakterystyk częstościowych sygnałów wibroakustycznych łożysk tocznych jako podstawa do ich diagnostyki. Diagnostyka Maszyn IV Sympozjum Szczyrk 1978 1978 str., 163-174
Cempel C. Żółtowski B. :Korelacja amplitudowa dyskryminant drgań mostów tylnych z danymi eksploatacyjnymi pojazdu. Diagnostyka Maszyn IV Sympozjum Szczyrk 1978 1978 str., 210-236
Cempel C. :Bezwymiarowe dyskryminanty amplitudowe procesów wibroakustycznych. Diagnostyka Maszyn IV Sympozjum Szczyrk 1978 1978 str., 26-48
Cempel C. :Diagnostyczne modele generacji procesów wibroakustycznych. W: Podstawy diagnostyki urządzeń mechanicznych. Ossolineum. Wrocław - Biały Bór 25-30.09.1978 1978 str., 89-109
Cempel C. :Metody wibtoakustycznej diagnostyki maszyn i urządzeń .Archiwum Budowy Maszyn T.XXV,z.2 1978 str., 391-401
Cempel C. :Eliminator of Rotating Machinery Vibration by Means of Circular Eliminator/Neutralizer, Damper.EUROMECH 107 Control of Structural Vibration Univ.of Edynburg 18-20 Sept. 1978 1978 str.,
Cempel C. :Isolation of Equipment Vibration by Means of Negative Stiffness Vibroisolator.EUROMECH 107 Control of Structural Vibration Univ.of Edynburg 18-20 Sept. 1978 1978 str.,
Cempel C. :Wibroakustyka stosowana.PWN bibliogr. Warszawa 1978 1978 str., 139
Cempel C. :Detection of Clearances in Machine Kinematic Pairs by a Coherence Method.Journal of Sound and Vibration 1978 str., 411-416
Dobry M. W. Cempel C. Sałata W. :Identyfikacja źródeł drgań metodą synchronicznej obserwacji na przykładzie młotków pneumatycznych serii MSVIII Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko 18-20 maja 1978 1978 str., 27-28
Golec Z. :Opredelenie optimalnych parametrov dempferov kolebanij dlja slućajnych vozmuśenij Proceedings of the VIII th European Nonlinear Oscillations Conference Prague 1978 1978 str.,
Golec Z. :Określenie optymalnych parametrów eliminatorów drgań "Drgania w Układach Fizycznych" VIII Sympozjum Poznań-Błażejewko, 18-20 maja1978 1978 str., 41-42
Kowalak J. Andrzejewski M. Cempel C. :Analityczne i eksperymentalne określanie własności dynamicznych łożysk tocznych VIII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, May 18-20.1978 1978 str., 67-68
Sałata W. Cempel C. Dobry M. W. :Zastosowanie wibroizolatora o zerowej częstotliwości drgań własnych do minimalizacji drgań rękojeści młotków pneumatycznych - weryfikacja doświadczalna VIII Sympozjum "Drgania w układach fizycznych" Poznań-Błażejewko  18-20 maja 1978  str., 123-124

ROK 1977

Cempel C. Golec M. :Zastosowanie miar podobieństwa procesów w diagnostyce wibroakustycznej maszyn. Prace XXIV Otwartego Seminarium z Akustyki Gdańsk-Władysławowo 1977 1977 str., 580-583
Cempel C. Golec Z. Golec M. :Issledovanija effektivnosti dempferov kolebanij.VII. Internationale Kongrenz uber nichtlineare Schwingungen Band II,1 Akademie-Verlag Berlin 1977 1977 str., 163-172
Cempel C. Kuśnierz A. :Miary podobieństwa procesów wibroakustycznych maszyn oraz ich zastosowanie do obróbki sygnałów .IV Krajowe Sympozjum .Eksploatacji Urządzeń Technicznych Katowice 1977 1977 str., 201-206
Cempel C. Motylewski J. :Podstawowe problemy diagnostyki wibroakustycznej. Diagnostyka urządzeń mechanicznych. Ossolineum I Szkoła Diagnostyki Technicznej Biały Bór 9-16.10.1977 Wrocław 1977 1977 str.,Cempel C. Sałata W. :Wpływ amortyzacji na sprawność energetyczną narzędzi udarowych. ZN PP Mechanika Nr 20,1977 1977 str., 15-26
Cempel C. :Miary podobieństwa procesów wibroakustycznych maszyn i ich zastosowania. Diagnostyka Maszyn-III Sympozjum Szczyrk 1977 1977 str., 5-19
Cempel C. :Modelowanie zagadnień wibroizolacji maszyn i urządzeń. Sympozjum "Modelowanie w Mechanice" PTMTiS  Beskid Śląski, marzec 1977 1977 str., 51-62
Cempel C. :Koherencyjna metoda wykrywania luzów w parach kinematycznych mechanizmów i maszyn. IV Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych Katowice 1977 1977 str., 135-139
Cempel C. :On Effectiveness of Force and Displacement Vibration Isolation in Mechanical Systems.9 International Congress on Acoustics. Madrid 4/9-VII-1977 1977 str., 295
Cempel C. :The Multi-Unit Impact Vibration Neutralizer-"MUVIN".VII. Internationale Konferenz uber nichtlineare Schwingungen. Band II,1 Academie Verlag Berlin 1977 1977 str., 153-161
Dobry M. W. Cempel C. :Optymalizacja konstrukcji przekładni zębatych ze względu na minimum siły przekazywanej na korpus Sympozjum "Wpływ Wibracji na Otoczenie" Kraków-Janowice, wrzesień 1977 1977 str., 45-50
Kowalski K. Cempel C. :Metoda przekrojów zupełnych w diagnostyce wibroakustycznej urządzeń mechanicznych. Diagnostyka Maszyn-III Sympozjum Szczyrk 1977 1977 str., 22-38
Majewski M. Cempel C. :Koherencyjna metoda badania własności akustycznych pomieszczeń. Prace XXIV Otwartego Seminarium z Akustyki Gdańsk-Władysławowo 1977 1977 str., 516-519
Sordyl F. Cempel C. :Matematiceskoe predstavlenie modeli rotornoj masiny.Proceedings of the XIth Conference Dynamics of Machines Prague. Liblice 1977 1977 str., 339-348
Stepaniak Z. Cempel C. :Metody widmowo korelacyjne diagnostyki łożysk tocznych. Prace XXIV Otwartego Seminarium z Akustyki Gdańsk-Władysławowo 1977 1977 str., 584-586

ROK 1976

Cempel C. Kosiel U. :Noise Soures Identyfication in Machines and Mechanical Devices.Archives of Acoustics 1,1,5-19 1976 str.,
Cempel C. Kosiel U. :Lokalizacja i identyfikacja źródeł hałasu w maszynach i urządzeniach. Archiwum Akustyki 11,1,3-17 1976 str.,
Cempel C. Kusneż A. :Ob odnom podchode k cadaće ob izgibnych kolebanijach balok.Dinamika i proćnost' maśin vypusk 24 "Viśća Śkola" Charkov 1976 1976 str., 7-15
Cempel C. Majewski M. :Określenie rzeczywistych charakterystyk izolatorów drgań ręcznych narzędzi pneumatycznych. VII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Błażejewko k.Kórnika 28-29 maja 1976  str., 26-27
Cempel C. Majewski M. :Estimation of the Plant Rooms Acoustical Properties by Means of Coherence Function.1976 Noise Control Conference Warsaw, 13-16 October 1976 1976 str., 141-143
Cempel C. Nowicki R. :Eliminatory drgań w ustrojach stalowych suwnic. Przegląd Mechaniczny 3/76 1976 str., 82-86
Cempel C. Sordyl F. :Kołowy eliminator drgań w ruchu płaskim. Rozprawy Inżynierskie 24,2 1976 str., 341-348

Cempel C. Stepaniak Z. :Kształtowanie rozkładu obciążenia jako metoda wibroizolacji konstrukcji wspornych .VII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Błażejewko k.Kórnika 28-29 maja 1976 1976 str., 22-23
Cempel C. :Model dynamiczny zużycia maszyn .VII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Błażejewko k.Kórnika 28-29 maja 1976 1976 str., 24-25
Cempel C. :Wibroakustyczna diagnostyka maszyn i urządzeń - rozważania metodyczne .Diagnostyka Maszyn-II Sympozjum Porąbka 1976 1976 str., 67-87
Cempel C. :Metoda widmowo-korelacyjna w badaniach źródeł hałasu maszyn. Wibroakustyka nr 3 1976 str., 23-55

Cempel C. :Minimalizacja drgań maszyn i ich elementów. Współczesne zagadnienia dynamiki maszyn, Ossolineum. Dynamika Maszyn - Jabłonno 7-19.06.1976 Wrocław 1976 1976 str., 5-89
Cempel C. :Drgania wymuszone układu z regulowaną częstotliwością własną. ZN PP Mechanika Nr 18 1976 str., 7-16
Cempel C. :Sumowanie synchroniczne jako metoda diagnostyki maszyn. Archiwum Budowy Maszyn Tom XXIII, z.3 1976 str., 433-441
Golec Z. :Badania eliminatorów drgań przy wymuszeniu przypadkowym "Drgania w Układach Fizycznych" VII Sympozjum Poznań-Błażejewko, 28-29 maja1976 1976 str., 39-40
Majewski M. Cempel C. :Bandkorrelationsanalyse - die Praktische Methode der Untersuchungen der Komplexen Larmquellen.VI Akusztikai Konferencia Budapest 22-26 aprillis 1976 1976 str., 2.15/1-2.15/7
Sałata W. :Wpływ niektórych parametrów na energię uderzenia i amortyzację rękojeści narzędzia udarowego.VII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych Poznań-Błażejewko, 28-29 maja 1976  str., 97-98

ROK 1975

Cempel C. Kosiel U. :Localization and Identification of the Noise Sources.I Symposium Regional contre le Bruit-Varna COPISEE-BRUIT-75 1975 str., 205-210
Cempel C. :Criteria on the Minimum Dynamical Effects for the Operator's Hand - Tool System.Zagadnienia Drgań Nieliniowych 16 1975 str.,
Cempel C. :Metody badań i minimalizacji hałasu i drgań. Wyd.2Politechnika Poznań 1975 1975 str., 96
Cempel C. :Zastosowanie czułości obiektu na zmiany parametrów jako metody optymalizacji.Rozprawy Inżynierskie 23,1 1975 str., 45-54
Cempel C. :Receptace Model of the Multi-Unit Vibration Impact Neutralizer-"MUVIN"Journal of Sound and Vibration (1975)40(2) 1975 str., 249-266
Kowalak J. :Charakterystyki dynamiczne układów prętowych na przykładzie żurawia budowlanegoPolitechnika , praca doktorska Poznań, 1975 1975 str.,

ROK 1974

Cempel C. Golec Z. :Uderzeniowy wielomasowy eliminator / UWED / przy wymuszeniu poliharmonicznym"Drgania w Układach Fizycznych" VI Sympozjum Poznań 6-7 września 1974 1974 str., 10-11Cempel C. Kosiel U. :Identyfikacja obiektów mechanicznych - przegląd metod.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań, 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 11-14
Cempel C. Kusnierz A. :Drgania giętne belek o nieciągłych własnościach.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań, 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 14-15
Cempel C. Majewski M. :Optymalizacja oddziaływań w układzie człowiek - operator - ręczne narzędzie udarowe.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań, 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 15-16
Cempel C. Nowicki R. :Dynamika grupy maszyn podobnych, osadzonych na wspólnym fundamencie.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań, 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 17-18
Cempel C. Runge E. :Identyfikacja wymuszeń wąskopasmowych metodą trzech pomiarów.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań, 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 18-19
Cempel C. :The Multi-Unit Impact Damper: Equaivalent Continous Force Approch.Journual of Sound and Vibration Vol.34,nr 2 1974 str., 199-209
Cempel C. :Ćuvstvitel'nost'ob'ekta k izmeneniju parametrov kak pribliżennyj metod optimizacii.IX-aja Konferencija Dinamika Maśin Smolenice (Czechosłowacja) 1974 str., 79-87
Cempel C. :Vlijanie asimmetrii uprugoj charakteristiki na effektivnost'vibroizoljacii.Zagadnienia drgań Nieliniowych Nr 15 1974 str.,
Cempel C. :Metody badań i minimalizacji hałasu i drgań.Politechnika Poznań 1974 1974 str., 96
Cempel C. :Zastosowanie podatności szerokopasmowej do optymalizacji parametrycznej obiektów mechanicznych.Sympozjum "Optymalizacja w Mechanice" Beskid Sląski, luty 1974  str., 25-32
Cempel C. :Podatnościowa koncepcja uderzeniowego wielomasowego eliminatora drgań UWED.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań 6-7 września 1974 1974 str., 9
Sałata W. :Zastosowanie kompensacji bezwładnościowej do wibroizolacji ręcznych narzędzi udarowych.VI Sympozjum "Drgania w Układach Fizycznych" Poznań 6-7 wrzesień 1974 1974 str., 38-40 

ROK 1973

Cempel C. Andrzejewski M. Golec Z. : Minimalizacja hałasu w instalacjach powietrznych stacji dmuchawIII Konferencja nt. Zwalczania Hałasu Warzawa 5-8 listopada 1973 1973 str.,
Cempel C. Majewski M. :Zagadnienia wibroakustyczne na stanowisku produkcji elementów żelbetowych.III Konf. nt Zwalczania Hałasu Warszawa 5-8 listopada 1973 str., 51-55
Cempel C. :Oszacowanie odpowiedzi struktury mechanicznej na dowolne wymuszenie.Rozprawy Inżynierskie T.21 nr 1 1973 str., 121-135
Cempel C. :Wpływ połączenia struktur mechanicznych na własności dynamiczne agregatu.Rozprawy Inżynierskie 21,1 1973 str., 67-74
Cempel C. :Synteza układów wibroizolacji z kompensacją.Rozprawy Inżynierskie 21,4 1973 str., 641-656
Cempel C. :Całkowe kryterium oceny dynamiczności obiektów mechanicznych.Rozprawy Inżynierskie 21,2 1973 str., 293-303
Cempel C. :
Zastosowanie podatności szerokopasmowej do oceny reakcji obiektów mechanicznych na dowolne wymuszenieRozprawy Inżynierskie 21,4 1973 str., 577-588
Cempel C. :Opis i klasyfikacja procesów wibroakustycznych.Materiały szkoleniowe nt. "Pomiary hałasu i drgań", NOT Poznań 1973 1973 str., 60-71
Cempel C. :Dynamical Properties of the Operator's Hand.Proceedings of the VIIIth Conference Dynamics of Machines. Praha, Liblice September, 1973 1973 str., 59-68
Komosiński J. Cempel C. Przygórzewski S., Gapski R. :Badania charakterystyk statystycznych i dynamicznych stołu obrotowego obrabiarki zespołowej.IV Międzynarodowa Konf.Nauk.-Tech. "Postępy w Teorii i Technice Obróbki Materiałów" Kraków, 3-4 grudnia 1973 1973 str., 5-22

ROK 1972

Cempel C. Andrzejewski M. :Stateczność drgań uderzeniowych układu o jednym stopniu swobody.Sesja Nukowa Wydz.Mech.-Tech. PP Poznań, październik 1972 1972 str., 31-32
Cempel C. Gapski R. Komosiński J. Przygórzewski S. :Badania statyczne i dynamiczne obrabiarek zaspołowych.Sesja Naukowa Wydz.Mech.-Tech. Poznań, październik 1972 1972 str., 32-34
Cempel C. Golec Z. :Uderzeniowy tłumik drgańSesja Naukowa Wydz.Mech.-Tech. Poznań, październik 1972 1972 str., 34
Cempel C. :Vlijanie asimetrii uprugoj charakteristiki na effektivnost' vibroizoljacii.IV Meżdunarodnaja Konferencija po Nelinejnym kolebanijam. Varśawa - Poznan' 29.08 - 4.09.1972 1972 str.,
Cempel C. :Damper of kinematically forced vibrations.Archives of Mechanics 24,1 Warszawa 1972 1972 str., 161-166
Cempel C. :Drgania swobodne układu z uogólnioną charakterystyką odcinkową ciągłą.Rozprawy Inżynierskie T.20, z.1 1972 str., 117-128

ROK 1971

Cempel C. :Drgania uderzeniowe dwu niezależnych układów.Rozprawy Inżynierskie 2,19 1971 str., 301-307
Cempel C. :Optymalizacja układu drgającego przy okresowym wymuszeniu impulsowym.Rozprawy Inżynierskie T.19, z.4 1971 str., 657-666
Kowalak J. :Częstość drgań własnych żurawi budowlanych PTPN Wydział Nauk Technicznych, Prace Komisji Nauk Podstawowych Stosowanych, Tom II Zeszyt 8 1971 str., 21-26

ROK 1970

Cempel C. :Okresowe drgania z uderzeniami w dyskretnych układach mechanicznych.PP Rozprawy Nr 44 Poznań 1970 1970 str.,
Cempel C. :Drgania uderzeniowe prętów.Rozprawy Inżynierskie 2,18(1970) 1970 str., 185-192
Cempel C. :Drgania prętów o nieciągłych własnościach.Rozprawy Inżynierskie 1,18(1970) 1970 str., 63-70
Karaśkiewicz E. Augustyniak S. Cempel C., Stefaniak J. :Możliwość zmniejszenia drgań kanałów powietrznych i obniżenia poziomu hałasu w kotłowni.Energetyka R.24 z.2 1970 str., 36-40
Kowalak J. :Analiza drgań swobodnych pewnego układu trójmasowegoPTPN Wydział Nauk Technicznych, Prace Komisji Nauk Podstawowych Stosowanych, Tom II Zeszyt 7 1970 str., 25-33
Schmidt J. Sałata W. :Analiza pracy tarcia występującego w układzie jezdnym ciągnika gąsienicowego.ZN PP Maszyny Robocze i Pojazdy 1970, z.10 1970 str., 51-68

Sprzed 1970

Cempel C. Kołaczewski J. Crottel K., Kachlicki Z. :Drogi aferentne nerwów błędnych żołądka.Follia Morfologica, Nr 3,1969 1969 str., 6-12
Cempel C. :Drgania układów prętowych z nieliniowymi warunkami brzegowymi.Zagadnienia Drgań Nielniowych, 10/1969 1969 str., 215-223
Cempel C. :Wpływ warunków początkowych na drgania swobodne pręta zamocowanego nieliniowo.Rozprawy Inżynierskie 1,17(1969) 1969 str., 101-108
Cempel C. :O pewnej własności częstości układów łańcuchowych.PTPN Wydział Nauk Technicznych. Prace Komisji Nauk Podstawowych Stosowanych. Tom II Zeszyt 6 1969 str., 3-10
Cempel C. :Dragania pręta z nieliniowymi warunkami brzegowymi.PTPN Wydział Nauk Technicznych. Prace Komisji Nauk Podstawowych Stosowanych. Tom II Zeszyt 6 1969 str., 11-21
Cempel C. :Linearyzacja sił sprężystych w układzie wibrouderzeniowym.Rozprawy Inżynierskie T.17,z.4 1969 str., 639-649
Cempel C. :
Równania ruchu układów z siłami uderzeniowymi.Rozprawy Inżynierskie T.17,z.4 1969 str., 101-118
Karaśkiewicz E. Augustyniak S. Cempel C., Hoffman T. :Przenoszenie drgań na ustrój ludzki.Biuletyn Techniczny Zakł,Metal. "POMET" NR 9-10(60-61) Rok VII,1969 1969 str.,
Karaśkiewicz E. Augustyniak S. Cempel C. :Badanie nad wyborem metody zmierzającej do zmniejszenia drgań uchwytu ścinaka pneumatycznego.Biul. techn. POMET 1968 nr 1-2 1968 str., 18-21
Cempel C. :Częstości i postacie drgań układów prętowych w ujęciu macierzowym.III Konf. Drgań Liniowych i Nieliniowych Poznań 1965/1967 Politechnika Poznań 1967 1967 str., 101-115
Cempel C. :Wpływ nieliniowego utwierdzenia na częstość drgań swobodnych pręta.ZN PP Mechanika Nr 8(44) 1967 str., 189-198
Radowicz A. Cempel C. :O pewnym równaniu różniczkowym nieliniowym dotyczącym pewnych układów elektrycznych.Sparw.Pozn.TPN 1964/Wyd.1965/ nr 2 /72/ 1965 str., 341
Radowicz A. Cempel C. :Badania niueliniowych równań różniczkowych pierwszego rzędu dotyczących pewnych układów elektrycznych.PTPN  Wydział Nauk Technicznych. Prace Komisji Nauk Podstawowych i Stosowanych. Tom II Zeszyt 4 1965 str., 21-25
Cempel C. Ozimek E. :Porównanie niektórych kryteriów jakości wnętrz akustycznych o skrajnie różnych własnościachSesja Naukowa Wydziału Budowy Maszyn z okazji XX lecia PRL. Poznań 1964 1964 str., 40-41
Cempel C. Radowicz A. :Badanie równań typu dx/X,x,y = dy/Y x,y = dt/T x,y w zastosowaniu do drgań w układach elektronicznych.Sesja Naukowa Wydziału Budowy Maszyn z okazji XX lecia PRL. Poznań 1964  str., 41
Kwiek M. Augustyniak S. Cempel C., Ozimek E. :Wykorzystanie fizycznych cech hałasu młynów kulowych do celów samoregulacji.Zeszyty Naukowe UAM z.4 Akustyka 1964 str., 31-43
Kwiek M. Augustyniak S. Cempel C., Ozimek E. :Wykorzystanie fizycznych cech hałasu młynów kulowych do celów samoregulacji.Zeszyty Naukowe - Akustyka UAM z.4 1964 str., 31-43
Kwiek M. Śliwiński A. Ozimek E., Cempel C., Łabowski M. :Zagadnienia hałasu i izolacji dźwiękowej w wagonach kolejowych.Zeszyty Naukowe - Akustyka UAM z.4 1964 str., 15-30
Cempel C. :Condition assesment and forecasting form plant diagnostic data with pareto modelCondition Monitring and Diagnostic Engineering Management. Proceedings of COMADEM 90:The 2 nd International Congress on Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management Ed. by Rao R., Au J., Griffiths B. ISBN 0-412-38560-0 str., 403-406
Cempel C. :Passive Diagnostic and Reliability Experiment: Application in Machine Condition MonitoringTransactions of the ASME str.,
Cempel C. :Diagnostyka wibroakustyczna maszynPolitechnika s.234, bibliogr., skrypt nr 1243 str.,
Cempel C. :Drgania harmoniczne pręta zamocowanego nieliniowo.PTPN str.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Vibro-isolation of connections of structural units of hand toolsstr.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W.  :Pneumatic impact toolstr.,
Dobry M. W. Cempel C. Garbatowski W. :Compressed-air supply system of vibroisolated toolsstr.,

 
Publikacje do bazy danych lata 1970-1994  wprowadzili:Tomasz HEYDRYCH i Jacek KOC
(Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu)

Stronę aktualizowano 16.03.2003 r.

(jackub)