Politechnika Poznańska Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
   

Zalecana rozdzielczość
1024 x 768

Programy Naukowe Międzynarodowe

  strona główna


    dr inż. Roman BARCZEWSKI
    Cost Materials Action 534  "New Materials and systems for prestressed concrete structures"

   Use of vibroacoustic signal analysis method, energy flow and power distribution analysis for structural
   condition assessment of prestressed concrete structures.

    ( Zastosowanie metod analizy sygnału wibroakustycznego, przepływu energii i rozdziału mocy do szacowania
    stanu betonów sprężonych)