Politechnika Poznańska Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
   

Zalecana rozdzielczość
1024 x 768

Prace realizowane w ramach
Badania Własne i Działalność Statutowa

  strona główna


  1. Minimalizacja drgań ( dr Z.GOLEC ) i hałasu ( dr M.GOLEC ) maszyn i narzędzi.
  2. Diagnostyka wibroakustyczna maszyn ( dr inż. R. BARCZEWSKI ) narzędzi i konstrukcji
      ( prof. dr hab. inż. M.  DOBRY ).
  3. Nowoczesne zagadnienia wibroakustyki maszyn i systemów ( prof. dr hab. Czesław CEMPEL ).
  4. Technologie informacyjne w wibroakustyce maszyn i systemów ( dr inż. M.TABASZEWSKI ).
  5. Badanie tłumików hałasu systemów ... c.o ( mgr inż.W.PARNASOW ).