Seminaria Koła Naukowego SPECTRUM

SEMINARIA KOŁA NAUKOWEGO
Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn

SPECTRUM

Wstecz


        W dniu 14 czerwca 2004 roku w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
odbyło się Otwarte Seminarium Koła Naukowego Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn "SPECTRUM"
poświęcone promocji osiągnięć studentów Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania oraz działalności
studenckich kół naukowych jako czynnika zwiększania szans na rynku pracy.

    Organizatorami seminarium było Koło Naukowe Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn  "SPECTRUM"
oraz Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej. W programie Seminarium przewidziano:

  • Prezentację wybranych prac magisterskich wyróżniających się studentów specjalności
    "Eksploatacja i Diagnostyka Maszyn",

  • Referat dr inż. Romana Barczewskiego nt. "Technologie informatyczne w dydaktyce",

  • Prelekcję nt. staży zawodowych absolwentów,

  • Wystąpienie przedstawiciela Fundacji nt. zasad organizacyjnego i finansowego wspierania przez
    Fundację studenckich kół naukowych w Politechnice Poznańskiej

.. powiększenie

.. powiększenie

.. powiększenie

.. powiększenie