Program Koła Naukowego Spectrum
PROGRAM STUDENCKIEGO
KOŁA NAUKOWEGO

"SPECTRUM"

Wstecz


  1. Czynne uczestnictwo w otwartych seminariach Zakładu Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
  2. Praktyczne zapoznanie się z technologiami informatycznymi stosowanymi w wibroakustyce i diagnostyce maszyn.
  3. Współuczestnictwo w pracach badawczych z zakresu Diagnostyki i Wibroakustyki Systemów i publikowanie wyników badań w materiałach konferencyjnych.
  4. Popularyzacja osiągnięć i bieżącej pracy koła w szczególności poprzez opracowanie multimediów do witryny internetowej Laboratorium Diagnostyki Systemów.
  5. Pomoc w organizacji interesujących praktyk dla grupy.
  6. Organizacja wycieczek do zakładów przemysłowych regionu w celu poszerzenia wiedzy o doświadczenia z przemysłu.

    Stronę aktualizowano 11.01.2004 r.

    (jackub)