Lista członków Koła Naukowego SPECTRUM

CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO
Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn

SPECTRUM

Wstecz


Członkowie założyciele
(17.V.2001 r.)

Filip SUSKI
Maciej TRZASKAWKA
Krzysztof TUSZKOWSKI
Paweł MUSZYŃSKI
Marcin BIERNACZYK
Dominik DZIUDZIEL
Piotr MATUSZEK
Dominik SZCZEPANKIEWICZ
Dariusz ZASTROŻNY
Piotr MISIOŁEK
Krzysztof BERLIK
Stefan ZIĘBA
Jacek SŁAWIŃSKI - (pierwszy przewodniczący)
Paweł HENDRYS
Krzysztof BRESIŃSKI


Zebranie wyborcze w dniu 11.12.2002 r. wyłoniło Zarząd Koła w składzie :

Przewodniczący :                 Przemysław WASIELEWSKI
Z-ca przewodniczącego :     Tomasz SZCZEPANIAK
Sekretarz :                          Andrzej TRAFALSKI 

Lista członków Koła :

Hanna Stepczyńska
Krzysztof Stepczyński

Łukasz Waśkowski
Paweł Wołoszczuk
Remigiusz Rzekiecki
Piotr Ratajczak
Marcin Krajdocha
Maciej Górecki
Przemysław Wasielewski
Tomasz Szczepaniak
Andrzej Trafalski


1. Zebranie wyborcze w dniu 23.05.2003 wyłoniło Zarząd Koła w składzie :

    Przewodniczący :                 Wojciech  MARCINIAK  ( tel. 0508228192 )
    Z-ca przewodniczącego :     Konrad BORKOWSKI    
    Sekretarz :                           Wojciech Łapka

2. Zaproponowano modyfikację nazwy koła naukowego na :

    WIBROAKUSTYKI  I  DIAGNOSTYKI SYSTEMÓW  "SPECTRUM"

3. Lista członków Koła :

    1. Konrad BORKOWSKI
    2. Agnieszka HUNDERT
    3. Wojciech MARCINIAK
    4. Dominik RASIAK
    5. Sławomir REJEK
    6. Jacek WOŹNIAK
    7. Roman WYPRZAŁ


Aktualizacja danych dotyczących Koła

Otwarte Seminarium Koła Naukowego
Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn  " SPECTRUM"
14. 06. 2004

Lista uczestników

Tomasz KAŹMIERCZAK
Tomasz WÓJCISZYN
Dorota MATUSZCZAK
Beata KWIATKOWSKA
Bartosz SKOMRA
Benedykt GĘBKA
Agnieszka JUŚ
Dominik ŁAWNICZAK
Jacek SZULCZYK
Michał MATUSZAK
Paweł WOJTCZAK
Karol KOZUPA


Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Naukowego  SPECTRUM w dniu 16.06.2004 r.  
wyłoniło Zarząd Koła  w składzie :

Przewodniczący :                Jacek SZULCZYK  ( jacekszulczyk@op.pl  ;  tel. kom. 0603 770 923)
Z-ca przewodniczącego :    Paweł WOJTCZAK
Sekretarz :                         Beata KWIATKOWSKA  

Lista członków Koła :

Agnieszka JUŚ
Dominik ŁAWNICZAK
Paweł WOJTCZAK
Bartosz SKOMRA
Michał MATUSZAK
Beata KWIATKOWSKA
Benedykt GĘBKA
Jacek SZULCZYK
Łukasz DROZDOWSKI
Karol KOZUPA
Tomasz WÓJCISZYN
Tomasz KAŹMIERCZAK
Paweł TOMICKI

Zostało udzielone absolutorium staremu Zarządowi w składzie :

Wojciech MARCINIAK - przewodniczący
Konrad BORKOWSKI   - z-ca przewodniczącego
Wojciech ŁAPKA -
sekretarz   

Podpisano dnia  16.06.2004 r.

Wojciech Marciniak  Wojciech Łapka


 

Stronę aktualizowano 14.XII.2004 r.

(jackub)