dr Maria GOLEC

   Wstecz


Tematy prac dyplomowych

 

 

Dydaktyka:

Karty ECTS

Tytuł Kod
Redukcja hałasu 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / VIII
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn profil :Diagnostyka i eksploatacja maszyn fakultatywny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria :1 3

 

Prowadzący :dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail:Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot fakultatywny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele :Dogłębne poznanie metod redukcji i rozwiązań praktycznych redukcji hałasu

Opis przedmiotu :Identyfikacja źródeł hałasu. Minimalizacja emisji źródeł  dźwięku. Redukcja hałasu na drodze jego propagacji : przegrody, ekrany akustyczne, obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, kabiny dźwiękoszczelne, tłumiki hałasu, ochronniki słuchu. Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Metody aktywne zwalczania hałasu-sterowanie energią akustyczną. Redukcja infradźwięków i ultradźwięków. Materiały i ustroje dźwiękochłonno-izolacyjne. Przykłady rozwiązań technicznych.

Wymagane wiadomości :Podstawowa wiedza z akustyki przemysłowej, matematyki, fizyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć :Wykład ilustrowany przezroczami i filmami  CD. Konsultacje projektowe.

Metody oceny :Ocena rozwiązań projektowych

Bibliografia :

 1. Engel Z. : Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem.  PWN  Warszawa  1993

 2. Wibroakustyka Maszyn i Środowiska. Red. Engel Z. , Wiedza i Życie. Warszawa 1995

 3. Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych  ze wspomaganiem komputerowym. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1993

 4. Engel Z. , Sikora J. : Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne   Podstawy projektowania i sterowania. Wydawnictwa AGH Kraków 1998

 5. Makarewicz R. : Hałas w środowisku. Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 1996

 6. Gołaś A. : Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska

...

Tytuł Kod
Akustyka Przemysłowa 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / VIII
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn profil :Diagnostyka i eksploatacja maszyn fakultatywny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria :  1       Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący :dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail:Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot fakultatywny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele :Dogłębne poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z kształtowaniem warunków akustycznych w przemyśle.

Opis przedmiotu :  Fale akustyczne, pole akustyczne. Źródła dźwięku. Wpływ hałasu na człowieka i środowisko, kryteria oceny szkodliwości hałasu. Hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy. Metody badań procesów akustycznych, laboratoria akustyczne. Pomiary hałasu w środowisku : hałas przemysłowy i na stanowiskach pracy, hałas komunikacyjny. Metody badań parametrów akustycznych maszyn i urządzeń. Badania akustyczne w pomieszczeniach. Zagadnienia minimalizacji hałasu w przemyśle. Technologie informatyczne w projektowaniu i optymalizacji klimatu akustycznego w przemyśle i środowisku.

Wymagane wiadomości :Podstawowa wiedza z matematyki, fizyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć :Wykład ilustrowany przezroczami i filmami z CD , laboratorium .

Metody oceny :Egzamin ustny, ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Bibliografia :

 1. Engel Z. , Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa 1993

 2. Handbook of Acoustics, Malcolm J. Crocker, ed. New York : John Wiley and Sons 1998

 3. Wibroakustyka Maszyn i Środowiska red. Engel Z. , Wiedza i Życie Warszawa 1995

 4. Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych ze wspomaganiem komputerowym,  Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1993

 5. Gołaś A. , Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wydawnictwa AGH Kraków 1995

 6. Engel Z. , Kowal J. , Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH 1995

 7. Makarewicz R. , Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 1996

...

Tytuł Kod
Akustyka Środowiska 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / IX
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn profil :Diagnostyka i eksploatacja maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria :1 3

 

Prowadzący :dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail:Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot obieralny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele :Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z kształtowaniem akustycznym środowiska.

Opis przedmiotu :Zagrożenia akustyczne w środowisku, hałas w terenie zurbanizowanym i metody jego ograniczenia, hałas autostrad - prognozowanie, ocena, minimalizacja, wpływ hałasu na człowieka - kryteria oceny szkodliwości, monitoring akustyczny środowiska, ochrona przeciwdźwiękowa w budownictwie, europejskie i polskie regulacje prawne.

Wymagane wiadomości :Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki, akustyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć :Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, projekt - wykorzystanie programów numerycznych kształtowania środowiska akustycznego.

Metody oceny :Egzamin i ocena projektów

Bibliografia :

 1. Podstawowe problemy współczesnej  techniki. Wibroakustyka maszyn i środowiska, tom XXVII [red.] Z. Engel, Wiedza i Życie, Warszawa 1995

 2. R. Makarewicz, Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996

 3. A.Gołaś, Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995

 4. Z. Engel, J. Kowal, Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995

 5. J. H. Czajka, Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 2000