Teoria i Inżynieria Systemów

 

Inżynieria Kreatywności

w

Projektowaniu Innowacji

 

( E - Book )

( dla kursu Inżynieria Kreatywności )

 

Czesław  CEMPEL

Instytut Mechaniki Stosowanej , Politechnika Poznańska

Poznań ul. Piotrowo 3    PL - 60-965,    POZNAŃ

fax. (061) 665-2307 ,    e-mail : Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl

                                                                                            Adres : http://neur.am.put.poznan.pl

 

Inżynieria Kreatywności
Dodatki - D
Inżynieria Kreatywności - Ankieta
Inżynieria Kreatywności - Ankieta innowatora
Przykładowa praca zaliczeniowa

 

 

 

Aktualizowano   18.01.12 r.