ERGONOMIA

ERGONOMIA

 Strona główna

Aktualizowano :  4 marca 2014 roku - godzina 12:52


Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Kierunek : Mechanika i Budowa Maszyn (wszystkie specjalności)
Mechanika i Budowa Maszyn - MKK i Mechatronica

Plan zajęć rok akademicki 2013 / 2014

Ćwiczenie nr 1 - Analiza zagrożeń na wybranym stanowisku pracy metodą Preliminary Hazard Analysis (PHA) i Job Safety Analysis (JSA) - instrukcja
                           Karta pomiarowa do do ćwiczenia nr 1

Ćwiczenie nr 2 - Ergonomiczne stanowisko komputerowe (optymalizacja stanowisk pracy) - instrukcja
                           Karta pomiarowa do ćwiczenia nr 2

Ćwiczenie nr 3 - Badanie oświetlenia w pomieszczeniach
                           Karta pomiarowa do ćwiczenia nr 3

Ćwiczenie nr 4 - Wyznaczanie skuteczności akustycznej ochronników słuchu metodą audiometryczną
                           Karta pomiarowa do ćwiczenia nr 4

Ćwiczenie nr 5 - Ocena antropometryczna obiektu technicznego
                           Karta pomiarowa do ćwiczenia nr 5

Projekt