ERGONOMIA

DYNAMIKA

 Strona główna

Aktualizowano :  15 lipca 2011


Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Kierunek : Mechanika i Budowa Maszyn

 

Plan zajęć rok akademicki

Ćwiczenie nr 1 - Modelowanie dynamiczne układów mechanicznych
                          Instrukcja obsługi
                          Rejestracja danych                         

Ćwiczenie nr 2 - Pomiar momentów bezwładności brył

Ćwiczenie nr 3 - Reakcje dynamiczne stałej osi obrotów brył sztywnych
                          Instrukcja

Ćwiczenie nr 4 - Dynamika układu o dwóch stopniach swobody
                          Instrukcja
                          Rejestracja danych                            

Ćwiczenie nr 5 - Redukcja momentów bezwładności do określonego punktu redukcji