Marian Witalis DOBRY

                                Profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
                                                        Doktor Habilitowany Nauk Technicznych - inżynier mechanik
                                                        Pracownik naukowo- techniczny
                                                        na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

                                                        PRODZIEKAN ds. Kształcenia na studiach dziennych
                                                        w kadencji 2002 - 2005

 

                                                        Kierownik Laboratorium Dynamiki i Ergonomii Metasystemu :
                                                        Człowiek - Obiekt Techniczny - Środowisko

                                                        adres: Politechnika Poznańska
                                                                    Instytut Mechaniki Stosowanej
                                                                    ul. Piotrowo 3, 60 - 965  Poznań
                                                                    tel. : +48 61 665 23 47 , fax. +48 61 665 23 07
                                                                    e-mail : Marian.Dobry@put.poznan.pl
                                                                    lokalizacja : pokój 310x  - trzecie piętro


Wstecz


    KSZTAŁCENIE :

 

Aktualizowano : 02.05.06 r.