dr hab. inż. Roman BARCZEWSKI

                       

 

 WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE 

Monografie i rozdziały w ksiażkach:
 • Barczewski R., Diagnostycznie zorientowane metody krótkoczasowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2013. (monografia)
 • Barczewski R., Vibroacoustic signal analysis methods, in: COST 534 Methods and Concepts for Prestressed Concrete Structures. Final report. ed. R. B. Polder, Delft The Nethelands, 2009, part III. p. 187-191.
 • Barczewski R., Kaźmierczak H., Kromulski J., Load power distribution analysis, in: COST 534 Methods and Concepts for Prestressed Concrete Structures. Final report. ed. R. B. Polder, Delft The Nethelands, 2009, Part III, p. 191-204.
 • Barczewski R., Zielnica J., Sensitivity analysis of modal parameter changes caused by degradation of a prestressed concrete beam, in: COST 534 Methods and Concepts for Prestressed Concrete Structures. Final report. ed. R. B. Polder, Delft The Nethelands, 2009, Part III, p. 205-208.
 • Barczewski R., Cempel C., Prognostyczne utrzymanie ruchu maszyn, w: Diagnostyka Maszyn. Zasady ogólne. Przykłady zastosowań, red. Cempel C., Tomaszewski F., Wydawnictwo Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego Radom 1992, Rozdział 14, s. 399-410.
 • Barczewski R., Analiza porównawcza metod analizy czasowo-widmowej, w: Inżynieria diagnostyki maszyn, red. Żółtowski B., Cempel C., Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa, Bydgoszcz, Radom 2004, Rozdział 16, s. 296-302.
 • Barczewski R., Batko W., Wierzbicki J., Nowoczesne metody przetwarzania sygnałów diagnostycznych w: Inżynieria diagnostyki maszyn, red. Żółtowski B.; Cempel C., Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa, Bydgoszcz, Radom 2004, Rozdział 15, s. 279-295.

Publikacje:

 • Barczewski R., Barczewski M., Szostak M., The method of vibroacoustical properties determination of the internal car door panels, Chemicke Listy, 2013, 107, s.42-44.
 • Barczewski M., Barczewski R., Sterzyński T., Dynamic pressure analysis as a tool for determination of sharkskin instability by extrusion of molten polymers, Journal of Polymer Engineering, 2012, vol. 32, issue 6–7, s. 335-341.
 • Buśkiewicz J., Pittner G., Barczewski R., Numerical and experimental vibration analysis of domestic washing machine drum, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2012, vol.17, No.3, s .765-777.
 • Barczewski R., Zastosowanie uśredniania multisynchronicznego – MSA w diagnostyce silników asynchronicznych, Diagnostyka, 2005, Vol. 35, s. 105-112.
 • Barczewski R., Kabała A., Some problems on thin-walled wooden structures modeling, w: Vibrations in Physical Systems - XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań-Będlewo 2012, Vol. 25, s. 65-70
 • Barczewski R., Jakubek B., Problems of in-situ vibroacoustic testing of low-vibroactive devices, w: Vibrations in Physical Systems: XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań-Będlewo 2012, Vol. 25. s. 59-64
 • Barczewski R., Zielnica M., Diagnostyka kontrolna węglowego młyna kulowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2004, Nr 1, s. 137-146.
 • Barczewski R., Kania M., Porównanie metod analizy i oceny drgań w systemie "ruch tramwajowy - podłoże gruntowe - budynki, Pojazdy Szynowe, Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, 2004, nr 3-4, s. 103-107.
 • Barczewski R., Uśrednianie multisynchroniczne (MSA) - diagnostycznie zorientowana metoda analizy sygnału wibroakustycznego, Diagnostyka, 2004, Vol. 30, s. 13-17.
 • Barczewski R., Szymański G., Zastosowanie metod selekcji sygnału drganiowego w diagnostyce silników spalinowych, Pojazdy Szynowe, Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, 2004, nr 3-4, s. 108–111.
 • Barczewski R., Szymański G., Zastosowanie selekcji czasowo-widmowej sygnału drganiowego do oszacowania luzów silnika spalinowego o ZS, Diagnostyka,. 2004, Vol. 30, s. 18-22.
 • Barczewski R., Diagnozowanie układów na podstawie analizy zmian krzywej szkieletowej metodą STFT-AFC, Diagnostyka, 2000, vol. 23, s. 15–18
 • Dobry M.W., Barczewski R., Integrated stand for vibration and ergonomic investigations of hand-held impact tools, Central European Journal of Public Health, 1996, 4 (1), s. 59-64.
 • Dobry M. W, Barczewski R., Stammers C.W., A pneumatic tool vibration isolator, Journal of Sound and Vibration, 1992, no 1 vol. 153, s. 171-175.

 


 

  

Webmaster
Jacek KUBIAK  aktualizowano: 01.09.2013 r.

                                   Zalecana rozdzielczo¶ć 1024 x 768